Κρήτη

Proactive: Η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά ελαιόλαδου ξεκινά από τον ελαιώνα

Επιτυγχάνεται με σκληρή δουλειά, γνώση, νέες τεχνολογίες και εφαρμογή κανόνων

Γράφει ο Μπουνάκης Νίκος M.Sc,MBA

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ

Η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά ελαιολάδου ξεκινά από τον ελαιώνα

Η ποιότητα είναι θέμα κουλτούρας.

Επιτυγχάνεται με σκληρή δουλειά, γνώση, νέες τεχνολογίες και εφαρμογή κανόνων.  

Η Proactive στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας σε συνεργασία με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ):

- Α.Ε.Σ. Κριτσάς,

- Α.Σ. Μυλοποτάμου,

- Πράσινη Ομάδα Μεσσαράς ΙΚΕ,

- Α.Σ. Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου, 

- Α.Σ. Σταβίων,

- Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ένωση Ηρακλείου Α.Ε.

  • Ο.Π. Α.Σ. Πύργου,
  • Ο.Π. Α.Σ. Αγίας Βαρβάρας,
  • Ο.Π. Άνω Μουλίων,
  • Ο.Π. Αγίου Θωμά και
  • Ο.Π. Α.Σ. Βιοκαλλιεργητών και Βιολογικής Κτηνοτροφίας Βοριά.

Υλοποιεί δράσεις, που έχουν στόχο:

  • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
  • Το μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
  • Τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου
  • Την ενίσχυση των πρακτικών για την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια του ελαιολάδου,

επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσδιορίζουν οι εξελίξεις στο ευρύτερο τεχνολογικό, οικονομικό, θεσμικό και φυσικό περιβάλλον.

Ευφυής γεωργία

Προλαμβάνοντας ζητήματα φυτοπροστασίας

Παγίδα τεχνητής νοημοσύνης με ενσωματωμένο φωτογραφικό φακό για την απεικόνιση του πληθυσμού των εντόμων, σε πραγματικό χρόνο.

 Έξυπνη παγίδα                               

 

Αποτύπωση εξέλιξης εντόμων σε διαδραστικό χάρτη

               

Γεωγραφική απεικόνιση σε ορθοφωτοχάρτη

 

Βελτιστοποίηση των φυτοπροστατευτικών εφαρμογών μέσω μοντέλων πρόβλεψης πληθυσμών.

 

 

Ευφυής γεωργία - Άρδευση ακριβείας στην ελαιοκαλλιέργεια

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας εστιάζοντας στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης που εφαρμόζουν οι παραγωγοί - μέλη των Ο.Ε.Φ. (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων), μέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης.

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με πρακτικές οι οποίες αφενός συμβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της επίδρασης της ελαιοκαλλιέργειας στους υδάτινους πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την  υφιστάμενη κατάσταση των ελαιώνων

- Την ακριβή τοποθεσία του κάθε ελαιώνα (χαρτογράφηση αγροτεμαχίων)

- Αναλύσεις εδάφους

- Αναλύσεις νερού

- Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών

- Δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς

Και με βάση τους απαιτούμενους υπολογισμούς του λογισμικού άρδευσης, εκδίδεται οδηγία άρδευσης, όταν καταστεί ανάγκη για άρδευση των ελαιόδεντρων.

Φωτογραφικό υλικό:

Χαρτογράφηση αγροτεμαχίων – Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών:

Λογισμικό άρδευσης OlirriWare:            

Αξιοποίηση υποπροϊόντων ελαιοκαλλιέργειας

 

Παραγωγή και χρήση κομπόστ

Στόχος είναι η ανάδειξη της επίδρασης της εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας.

Εφαρμογή πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους

Στόχος είναι η εφαρμογή και διάδοση αειφόρων μεθόδων ελαιοκαλλιέργειας. 

Χρήση ζεόλιθου

 

 

Χλωρή λίπανση: σπορά Βίκος-Κριθάρι

 

Σπορά ψυχανθών: Βίκος - Κουκί

 

 

Η Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων στη θρέψη της ελιάς

Η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού, στην αύξηση των αποδόσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της επίδρασης της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.    

Η ελεγχόμενη επιφανειακή διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων (ΥΑΕ), σε ελαιώνες, αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, οικονομικά εφικτή και περιβαλλοντικά αποδεκτή. Συνδυάζει απλότητα στην εφαρμογή, χαμηλό κόστος, αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στο περιβάλλον και μείωση της όχλησης λόγω δυσμενών οσμών.

Η Proactive A.E. έχοντας μελετήσει για σημαντικό χρονικό διάστημα την επίδραση της ελεγχόμενης διάθεσης των ΥΑΕ στο έδαφος ελαιώνων, έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία για την ασφαλή διάθεσή τους, χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και παραγωγή των ελαιοδέντρων, στα χαρακτηριστικά του εδάφους και τη ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα.

Η ελεγχόμενη εφαρμογή των ΥΑΕ συνεισφέρει  σημαντικά στην αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε κάλιο, μειώνοντας το κόστος ανόργανης λίπανσης των ελαιώνων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της γονιμότητάς του.

Με την υδρολίπανση, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μετατρέπουμε ένα υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούταν τοξικό απόβλητο, σε πολύτιμο λίπασμα. Σε όλη την σφαίρα της οικονομίας, αυτά τα οποία σήμερα αποκαλούνται απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα συστατικά για την υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία.

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί σύγχρονη επιλογή θρέψης των ελαιώνων, βασισμένη στη γνώση και στην εξέλιξη της επιστήμης, που στηρίζεται στην ορθή καλλιεργητική πρακτική.

Φωτογραφικό υλικό:

 

  

Carbon Footprint”

Στόχος είναι η αναγνώριση των κυριότερων παραγόντων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και  η προσπάθεια μείωσης τους, μέσω των εφαρμοζόμενων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να μπορούν οι  ελαιοπαραγωγοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Νέας ΚΑΠ και στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για παραγωγή ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων με μειωμένο ή μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται συλλογή των απαραίτητων δεδομένων γίνεται ανάλυση τους και προκύπτει η αποτίμηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ανάπτυξη & εφαρμογή Φιλοπεριβαλλοντικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης

Το σύστημα Proactive Quality Management System (PQMS) ακολουθεί τις Αρχές της Διοίκησης Ολικής  Ποιότητας.

Το Proactive e-farming είναι ένα καινοτόμο σύστημα ολοκληρωμένης ψηφιακής παρακολούθησης της πρωτογενούς παραγωγής με δυνατότητα πλήρους καταγραφής της παραγωγικής διαδικασίας  και  διασφάλισης  της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.

  

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια