Κρήτη

Κρήτη: Κόλαφος μετά το «φύγε εσύ, έλα εσύ» στην Πολεοδομία

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ακύρωσε τις αποφάσεις Λαμπρινού – Καναβάκη ως μη νόμιμες για τις υπαλληλικές ανακατατάξεις και δικαίωσε «θιγόμενη» υπάλληλο

Μια μεγάλη ήττα διοικητικού περιεχομένου «γεύεται» από χθες η δημοτική Αρχή Ηρακλείου, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αποφάνθηκε τελικά ότι κακώς έγιναν με τον τρόπο που έγιναν οι υπαλληλικές ανακατατάξεις στην Πολεοδομία Ηρακλείου, κάνοντας ρητώς λόγο για μη νόμιμη απόφαση από πλευράς του Δήμου Ηρακλείου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης δικαίωσε την υπάλληλο που είχε προσφύγει κατά της απόφασης του Δήμου Ηρακλείου «κενώνοντας» τη θέση της για να την πάρει κάποιος άλλος και ακυρώνει την απόφαση της δημοτικής Αρχής.

Η εξέλιξη έρχεται να δικαιώσει τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ που έκανε λόγο για μεθόδευση, ενώ ταυτοχρόνως επιβεβαιώνει το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της «ΝΚ» που είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση όταν κυκλοφόρησε, στις 15 Απριλίου, με τον ανατρεπτικό τίτλο «Φύγε εσύ, έλα εσύ!» και με όλο το παρασκήνιο των υπαλληλικών ανακατατάξεων στην Πολεοδομία Ηρακλείου, που έφτανε μέχρι και σε φήμες για προεκλογικές συμφωνίες ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023, ενώ είχαν εμπλακεί μέχρι και ονόματα παλαιών αντιδημάρχων!

Χθες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με μια απόφαση-κόλαφο, ακύρωσε τις διοικητικές πράξεις-αποφάσεις τοποθετήσεων των υπαλλήλων από τον δήμαρχο Ηρακλείου και την αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Μαρία Καναβάκη, σύμφωνα με τις οποίες κενωνόταν η θέση της προϊσταμένης του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών τοποθετώντας την ως αναπληρώτρια διευθύντρια όλης της υπηρεσίας και στη θέση της τοποθετούταν μια άλλη υπάλληλος ως αναπληρώτρια προϊσταμένη! Η κένωση της θέσης για το “ντόμινο” των ανακατατάξεων ήταν τεχνητή, όπως αποδείχτηκε και με τη χθεσινή απόφαση της Αποκεντρωμένης, που κάνει λόγο για έλλειψη νομιμότητας.

Πλέον στη δημοτική Αρχή Ηρακλείου δίνεται η δυνατότητα να προσφύγει κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης εντός ενός μηνός στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κάποιος αν αυτή τη φορά θα προσφύγει ο Δήμος για ένα τέτοιο θέμα, τη στιγμή που δεν προσέφυγε στο άρθρο 152 όταν η Αποκεντρωμένη του ακύρωσε το εμβληματικό για εκείνον έργο του κόλπου του Δερματά!

«Απόφαση μη νόμιμη...»

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης αναφέρει σε ένα χωρίο της ότι «η απόφαση (της δημοτικής Αρχής)... τυγχάνει μη νόμιμη, καθόσον η ορισθείσα προϊσταμένη τού εν λόγω Τμήματος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της και δεν απουσιάζει, ούτε κωλύεται, ούτε υφίσταται κενή θέση ή συστήθηκε νέα, οπότε και μόνο τότε επιτρέπεται η αναπλήρωση». Και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνεχίζει ως εξής, αναφερόμενη στην τεχνητή κένωση της θέσης προκειμένου να δημιουργηθεί διά της πλαγίας νέα: «Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει, σε θέση μη κενωθείσα, η οποία εξακολουθεί να κατέχεται από την προσφεύγουσα (ως προϊσταμένη Τμήματος), δεν είναι επιτρεπτός ο ορισμός ετέρου υπαλλήλου ως αναπληρωτή προϊσταμένου. Αντιθέτως, θα ήταν δυνατή, βάσει του ανωτέρω άρθρου, μόνον η έκδοση απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή της προϊσταμένης του Τμήματος, σε περίπτωση που αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, γεγονός που σημαίνει ότι τη θέση θα εξακολουθούσε να κατέχει η προϊσταμένη και θα αναπληρωνόταν μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της. (...) Η αριθ. 21511/11.3.2022 απόφαση ορισμού της (...) ως αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου, ήτοι σε θέση μη κενωθείσα, την οποία ήδη κατέχει η προσφεύγουσα, τυγχάνει μη νόμιμη», σημειώνει και ξεκαθαρίζει σε άλλο σημείο πως «η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης».

Μάλιστα η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης σε άλλο κρίσιμο σημείο αναφέρει: «Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 100, εάν η προσφεύγουσα δεν κατείχε τη θέση της προϊσταμένης του ως άνω Τμήματος, τότε δε θα είχε νόμιμη βάση η αριθ. 1744/11.3.2022 απόφαση σε ορθή επανάληψη περί ορισμού της ως αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης, λόγω του γεγονότος ότι θα εξέλιπε το νόμιμο έρεισμα για τον ορισμό αυτό, που θα ήταν η κατοχή θέσης προϊσταμένης επιπέδου Τμήματος».

Σε άλλο σημείο η απόφαση της Αποκεντρωμένης μνημονεύει ότι «η θέση της προϊσταμένης στο Τμήμα Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει κενωθεί, καθόσον η κατοχή ακριβώς της θέσης αυτής από την προσφεύγουσα αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας από την ίδια, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 100 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, βάσει της οποίας εξεδόθη η απόφαση ορισμού της ως αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, και η οποία για τον ορισμό υπαλλήλου ως αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης απαιτεί ως προϋπόθεση την κατοχή από τον ίδιο θέσης ευθύνης προϊσταμένου υποκείμενης οργανικής μονάδας, ήτοι επιπέδου Τμήματος. Ως εκ τούτου, είναι όχι μόνο αυτονόητη αλλά και προαπαιτούμενη η άσκηση των καθηκόντων της ως προϊσταμένης στο Τμήμα Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου, προκειμένου να έχει νόμιμη υπόσταση η πράξη περί ορισμού της στη θέση αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας».

Τι έχει συμβεί

Η χθεσινή απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προκλήθηκε συνεπεία προσφυγής που κατατέθηκε από τη νομίμως κριμένη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προϊσταμένη του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών. Η προσφυγή που κατατέθηκε από τη νόμιμη τμηματάρχη του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών και αναβαθμισθείσα σε αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, που, όμως, τεχνηέντως “κενώθηκε” η θέση της, ανέφερε ότι έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει, καθώς δεν είναι δυνατό να πάψει να ασκεί τα καθήκοντά της ως τμηματάρχης, γιατί τότε παύει να υπάρχει το νόμιμο έρεισμα της τοποθέτησής της ως αναπληρώτρια διευθύντρια. Ακριβώς αυτό το λεπτό σημείο νομικής φύσεως κάνει δεκτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, επικαλούμενη όχι μόνο τον Υπαλληλικό Κώδικα αλλά και άλλες αποφάσεις. Οι αναταράξεις δημιουργήθηκαν όταν ο διευθυντής της Πολεοδομίας Ηρακλείου συνταξιοδοτήθηκε στις αρχές του 2022.

Η προϊσταμένη του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών ως αρχαιότερη θα έπρεπε να καταλάβει τη θέση της αναπληρώτριας, ωστόσο χωρίς να χάνει την αρμοδιότητα του τμήματός της, ιδιότητα που της δίνει το νόμιμο έρεισμα να ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή. Η δημοτική Αρχή Ηρακλείου με τις αποφάσεις της, όμως, έκρινε ότι με την τοποθέτησή της ως αναπληρώτρια διευθύντρια η θέση της προϊσταμένης κενώνεται και έτσι την ίδια ημέρα τοποθέτησαν μια άλλη υπάλληλο, όχι ως αντ’ αυτού - που δε λαμβάνει το επίδομα προϊσταμένου των 290 ευρώ, και υπογράφει μόνο όταν λείπει ο προϊστάμενος - αλλά ως αναπληρώτρια προϊσταμένη που παίρνει τα “μπόνους” της θέσης. Ακριβώς αυτό θεωρείται σήμερα μη νόμιμο και η απόφαση ακυρώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Έκαναν λόγο για έλλειψη νόμιμου ερείσματος - Η δικαίωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της τμηματάρχισσας

Στην αρμοδιότητα της προϊσταμένης του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών, που είχε τοποθετηθεί με τον πλέον νόμιμο τρόπο - καθώς είχε κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να μπορεί να ασκεί καθήκοντα αναπληρώτριας προϊσταμένης όλης της Διεύθυνσης - θα έπρεπε να παραμείνει και το τμήμα. Δηλαδή ως η παλαιότερη τμηματάρχισσα τοποθετείται αναπληρώτρια διευθύντρια! Όμως αντ’ αυτού η θέση της “κενώθηκε” ως τμηματάρχισσα, τοποθετήθηκε αναπληρώτρια διευθύντρια και ως αναπληρώτρια τμηματάρχισσα προωθήθηκε μια άλλη υπάλληλος! Οι αποφάσεις αυτές της δημοτικής Αρχής, που εκδόθηκαν μέσα σε ένα πρωινό... προσβλήθηκαν με προσφυγή της θιγόμενης υπαλλήλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και χθες εκδόθηκε απόφαση υπέρ της προσφυγής της!

Την υπόθεση που δημιούργησε “μύλο” στην Πολεοδομία Ηρακλείου και για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρχε νομικό ζήτημα ακόμη και στις θεωρήσεις και υπογραφές κάποιων υπηρεσιακών εγγράφων, κάτι το οποίο επιλύθηκε με τη σύσταση δικηγόρου για υπογραφή, φέροντας «την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος» της αναπληρώτριας διευθύντριας, είχε αναδείξει πρώτο το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε κάνει λόγο δημοσίως για μεθόδευση και για έλλειψη νόμιμου ερείσματος των αποφάσεων της δημοτικής Αρχής ως προς τις ανακατατάξεις στην Πολεοδομία Ηρακλείου. Μάλιστα, η ανακοίνωσή του ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε προκαλέσει την αντίδραση της αρμόδιας αντιδημάρχου Μαρίας Καναβάκη, η οποία ανέφερε στην απάντησή της ότι δεν ισχύουν αυτά και πως ο δήμαρχος δεν κάνει ποτέ έκπτωση στη νομιμότητα. Βεβαίως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με τη χθεσινή της απόφαση αναφέρει ρητώς ακριβώς το αντίθετο για τις αποφάσεις Λαμπρινού-Καναβάκη στην Πολεοδομία Ηρακλείου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια