Κρήτη

ΙΤΕ: Ψάχνει στέγη στο κέντρο του Ηρακλείου με αντίτιμο έως 900.000 ευρώ

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου – Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το ακίνητο

Αυτόνομο ακίνητο, με εμβαδόν από 400 τετραγωνικά μέτρα και πάνω, σε καλή κατάσταση, στο κέντρο του Ηρακλείου (σε απόσταση μέχρι ενός χιλιομέτρου από την πλατεία Ελευθερίας), το οποίο θα είναι σε κάποιο κεντρικό δρόμο, διαθέτοντας πρόσβαση σε I.X., αναζητά να αγοράσει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που διατίθεται να πληρώσει για να το αποκτήσει ένα ποσό έως 900 χιλιάδες ευρώ.

Μια σημαντική κίνηση εξαγοράς στα σκαριά από πλευράς του ΙΤΕ που έχει προκηρύξει ήδη σχετικό ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, αναζητώντας προσφορές από ενδιαφερόμενους για ακίνητα που πληρούν τις συγκεκριμένες αυτές προδιαγραφές.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου, το άνοιγμα των προσφορών θα ακολουθήσει μία ημέρα μετά, δηλαδή τη 1η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς έχουν ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και μεσίτες που ενεργούν για λογαριασμό κατόχων ακινήτων.

Αν μη τι άλλο, η διαδικασία υποβολής προσφορών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και πέρα από τη σημασία που έχει για το ίδιο το ερευνητικό Ίδρυμα η προσπάθεια αυτή απόκτησης κτηρίου στο οποίο σκοπεύει να στεγάσει επιτεύγματα, δραστηριότητες και εκθέσεις, η κίνηση παρουσιάζει ενδιαφέρον και σε επίπεδο real estate, αφού μιλάμε για μια σχεδιαζόμενη αγορά στην «καρδιά» του Ηρακλείου, με ένα αντίτιμο τάξης μεγέθους 900 χιλιάδων ευρώ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση διακήρυξης που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» από τη διοίκηση του ΙΤΕ, αποτελεί «η από μέρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας αγορά ενός κτηρίου αποτελούντος ενιαίας οντότητας, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να στεγάσει δομές του Ιδρύματος, με σκοπό την προβολή των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Το προς αγορά κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης, σε ακτίνα μέχρι ενός χιλιομέτρου από την πλατεία Ελευθερίας και επί κεντρικής οδού, να είναι διακριτό και αυτόνομο κτήριο (δεν είναι αποδεκτοί μεμονωμένοι όροφοι σε πολυώροφα κτήρια ή τμήματα μεγαλύτερων κτηρίων), να έχει προνομιακή θέση από άποψη προσβασιμότητας, να βρίσκεται πλησίον στάσης μέσων σταθερής τροχιάς (στάσεις λεωφορείων) και ταξί, καθώς και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, και να έχει καλή οδική πρόσβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη περιβάλλοντος χώρου.

Η πίστωση που διατίθεται για την πραγματοποίηση της αγοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ, η οποία αποτελεί την προϋπολογιζόμενη δαπάνη αγοράς και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΙΤΕ “ιδία έσοδα”.

Πωλητής του ακινήτου θα ανακηρυχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες με νόμιμους τίτλους πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής τού προσφερόμενου ακινήτου, ή συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από όλους τους συγκυρίους και εφόσον η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει την εκπροσώπηση και τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της διακήρυξης.
  2. Τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν νόμιμη γραπτή εξουσιοδότηση όλων των συγκυρίων του προσφερόμενου ακινήτου για την εκπροσώπηση των ιδιοκτητών και συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
  3. Μεσίτες που ενεργούν για λογαριασμό όλων των συγκυρίων ακινήτου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά με νόμιμη προς τούτο εντολή εκπροσώπησης του ιδιοκτήτη, που θα καλύπτει τις δεσμεύσεις της διακήρυξης».

Τεχνική περιγραφή – Οι απαιτήσεις του ακινήτου

Αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι «η αγορά ακινήτου επιφανείας το ελάχιστον 400 τ.μ., κατάλληλου για την κάλυψη εκπαιδευτικών‐ερευνητικών αναγκών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με σκοπό την προβολή των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

  • Χωροθέτηση: Το κτήριο πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της πόλεως του Ηρακλείου με καλή πρόσβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων.
  • Γενικά χαρακτηριστικά: Το κτήριο πρέπει να είναι σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Η διαμόρφωσή του θα παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα χρήσεων επαγγελματικού χαρακτήρα, για να είναι δυνατή η αξιοποίησή του ως χώρου εκθέσεων, εκδηλώσεων προβολής και γραφείων. Το παραπάνω πρέπει να πιστοποιείται από την οικοδομική άδεια και τις χρήσεις που προβλέπονται σε αυτήν. Λόγω των επιλογών για τη χρήση του κτηρίου, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η πιθανότητα κτηρίου εμβληματικού χαρακτήρα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής (νεοκλασικός χαρακτήρας, διατηρητέο κτήριο, νεότερο μνημείο, κ.λπ.) χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό στην τελική επιλογή. Θα πρέπει να διαθέτει σε καλή κατάσταση βασικές υποδομές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού-εξαερισμού. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες υποδομές για πρόσβαση ΑμεΑ, όπως θα αποδεικνύεται από τις ζητούμενες εκθέσεις και τη μελέτη προσβασιμότητας.
  • Αριθμητικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει μικτή επιφάνεια χώρων, τουλάχιστον 400 τ.μ. Προσφορές ακινήτων με μικρότερη επιφάνεια δε θα γίνουν δεκτές. Η ύπαρξη ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου θα εκτιμηθεί.
  • Κυριότητα ακινήτου: Το προσφερόμενο προς αγορά ακίνητο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς θα πρέπει να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Το ακίνητο να είναι ελεύθερο βαρών, και απαλλαγμένο παντός πραγματικού και νομικού ελαττώματος κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοράς».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια