Κρήτη

Κρήτη: Βρέθηκε ανάδοχος για τις ρηγματώσεις στο ΒΟΑΚ

Επικυρώθηκε η ανάθεση της εργολαβίας, ύψους 8 εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων τόσο στην περιοχή πριν τη Λυγαριά όσο και σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ

Να που επιτέλους, μετά από αρκετή αναμονή και υπομονή, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να ξεκινήσει η αποκατάσταση των ρηγματώσεων και κατολισθητικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν προ διετίας, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2019, στη Κακιά Στροφή του ΒΟΑΚ, λίγο πριν τη Λυγαριά, όπως και σε άλλα σημεία της εθνικής οδού.

Η εργολαβία, ύψους 8 εκατ. ευρώ, η οποία δημοπρατήθηκε με αρκετή - είναι η αλήθεια - καθυστέρηση, απέκτησε ανάδοχο και πλέον επίκειται η υπογραφή της σύμβασης ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, καλώς εχόντων των πραγμάτων εντός του α' διμήνου της νέας χρονιάς. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της εργολαβίας είναι 12 μήνες, ωστόσο λογικά αναμένεται να υπάρξει η αναγκαία μέριμνα από πλευράς αρμοδίων ώστε να περιοριστεί κάπως, κατά την ερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν τουλάχιστον, η ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών.

Η απόφαση ανάθεσης του έργου

Στη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία επισφραγίζεται η οριστική ανάδειξη του αναδόχου και η ανάθεση του έργου αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στη Κακιά Στροφή, πριν τη Λυγαριά, και σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ, επισημαίνεται πως «αποφασίζουμε:

  1. Την έγκριση τού από 1/11/2021 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  2. Την έγκριση τού από 9/12/2021 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  3. Την ανάθεση του έργου µε τίτλο “Έργα αντιμετώπισης των καλαισθητικών φαινομένων επί του ΒΟΑΚ στις θέσεις περιοχής ΧΥΤΑ Ηρακλείου (Χ.Θ. 106+500 - 106+700), περιοχής Κακού Όρους (Χ.Θ. 119+350 - 120+700), περιοχής Κακιάς Στροφής (Χ.Θ. 119+900 - 120+180) και περιοχής Σταυρωμένου (Χ.Θ. 145+200 - 145+900), στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου”, σύμφωνα µε την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στον οικονομικό φορέα “Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Α.Ε.” µε διακριτικό τίτλο “THALIS E.S. S.A.”, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής, µε μέση έκπτωση 4,96% και συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ) 6.135.855,47 ευρώ σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2019ΣΕ07100002 της ΣΑΕ 071. Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 ενώπιον της ΑΕΠΠ, µε την κατάθεση του αναλογούντος παράβολου, σύμφωνα µε το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016».

Το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δρομολόγηση της παρέμβασης αποκατάστασης των ρηγματώσεων επί του ΒΟΑΚ, λίγο πριν τη Λυγαριά, έγινε στις 25 Αυγούστου, όταν και εκδόθηκε η απόφαση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, µε την οποία εγκρίθηκε η μελέτη που αφορά στην περιοχή Κακιάς Στροφής, της σύμβασης µε τίτλο “Μελέτες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί του ΒΟΑΚ”. Στις 13 Οκτωβρίου 2021 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου, ενώ στις 21 Οκτωβρίου ακολούθησε η πρόσκληση σε συγκεκριμένες εταιρείες στο πλαίσιο της προκήρυξης του έργου με την ειδική διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν προσφορές τρεις εταιρείες. Τη μεγαλύτερη έκπτωση προσέφερε η εταιρεία “Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Α.Ε.”, η οποία και αναδείχθηκε προσωρινός και εν συνεχεία οριστικός ανάδοχος του έργου.

Το έργο - Επιβεβλημένη η επισκευή των ζημιών

Το προς εκτέλεση έργο αφορά σε μέτρα αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και συγκεκριμένα στις θέσεις περιοχής ΧΥΤΑ Ηρακλείου (Χ.Θ. 106+500 - 106+700), περιοχής Κακού Όρους (Χ.Θ. 119+350 - 120+700), περιοχή Κακιάς Στροφής (Χ.Θ. 119+900 - 120+180) και περιοχής Σταυρωμένου (Χ.Θ. 145+200 - 145+900), στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων του Φεβρουαρίου 2019 και στην άμεση απόδοση της κυκλοφορίας στο κανονικό εύρος διατομής ΒΟΑΚ. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «η επισκευή των ανωτέρω ζημιών είναι επιβεβλημένη για την αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης και της εξυπηρέτησης της διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και της εξασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας µε συνθήκες ασφάλειας».

(φωτογραφία: shutterstock)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια