Κρήτη

Natura 2000: Τέθηκαν σε διαβούλευση οι 3 πρωτες Μελέτες - Ποιες περιοχές αφορούν στην Κρήτη

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 446 περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας

Από σήμερα τίθενται σε διαβούλευση οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στην ανατολική Κρήτη, τον Έβρο και τη Ροδόπη καθώς και τη νότια Πελοπόννησο. Οι ΕΠΜ καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές. Η δημόσια διαβούλευση για τις ΕΠΜ μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διαρκέσει ως τα τέλη Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 446 περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, με γνώμονα την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών που φιλοξενούν, θα υποδείξουν εάν και ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής.

Οι περιοχές στην Κρήτη

Στις 446 περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας, εντάσσονται οι ακόλουθες περιοχές της Κρήτης:

ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ, ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ), ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ), ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - ΟΜΑΛΟΣ), ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ, ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ, ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ (ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ), ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ),  ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ, ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ, ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ), GR4320005 ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ, ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ – ΒΡΑΧΑΣΙ, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ), ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ, ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ, ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ, ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ), ΣΩΡΟΣ - ΑΓΚΑΘΙ – ΚΕΔΡΟΣ, ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια και τους όρους άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις επιμέρους περιοχές της κάθε μελέτης. Σε αυτά περιλαμβάνονται σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται:

  • τα αναγκαία μέτρα
  • τα έργα και τα προγράμματα
  • οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές
  • οι φορείς χρηματοδότησης
  • το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
  • οι φορείς εφαρμογής 

Το έργο που για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα σαφές πλαίσιο για τις ζώνες προστασίας και τις χρήσεις γης στις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000. Οι ΕΠΜ θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της βιοποικιλότητας σε αυτές τις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους. Η ελληνική φύση είναι ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να προστατέψουμε από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να το διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές».

Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς δήλωσε: «Στη νέα εποχή περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατοχυρώνουμε θεσμικά τις περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας στη χώρα μας και προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον τόσο για το σήμερα όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Παράλληλα, στηρίζουμε την ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατία, αλλά με συγκεκριμένους όρους και αυστηρούς κανόνες για τις επενδύσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η διαβούλευση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών είναι υποχρέωσή μας στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντική πολιτική. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική και σας προσκαλώ να γίνετε αρωγοί αυτής της προσπάθειας, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που ξεκινά».

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς ανέφερε: «Με τις 3 πρώτες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι βούλησή μας είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και δη των πλέον ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Και το κάνουμε αυτό καθορίζοντας χρήσεις γης και σαφείς κανόνες με ασφάλεια δικαίου.

Άλλωστε, κάθε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εστιάζει στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που ορίζονται εντός αυτών, στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια