Κρήτη

Κρήτη: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά «εγκλήματα» από το 2015 (vid)

Στο στόχαστρο ασυνείδητων το φυσικό περιβάλλον και η άγρια ζωή της Κρήτης - 300 περιβαλλοντικά «εγκλήματα» κάθε χρόνο στα δικαστήρια μόνο της ανατολικής Κρήτης

Περίπου 300 Περιβαλλοντικά εγκλήματα κάθε χρόνο βρίσκονται στο επίκεντρο των δικαστικών αρχών στην ανατολική Κρήτη, ωστόσο 1 στις 2 υποθέσεις αναβάλλονται. Μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός αφορά περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης εντός περιοχών του δικτύου Νatura 2000.

Ειδικότερα, εμπρησμός, παράνομη απόρριψη αποβλήτων, μεταβολή αιγιαλού, λαθροθηρία και εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, αποτελούν τα πέντε περιβαλλοντικά εγκλήματα στην Κρήτη. Την ίδια ώρα αυτά αποτελούν το 82% όλων των περιβαλλοντικών διώξεων που έχουν καταχωρηθεί στα ποινικά δικαστήρια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά περιπτώσεις πυρκαγιάς.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην δυτική Κρήτη, με τα παραπάνω Περιβαλλοντικά εγκλήματα να «πρωταγωνιστούν», ωστόσο υπάρχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις ενώ ένα επιπλέον «αγκάθι» είναι η παράνομη δόμηση.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος LIFENATURA THEMIS (2015 - 2020) το οποίο υλοποίησε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Χανίων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Τις πτυχές του ευαίσθητου αυτού ζητήματος ανέπτυξε, μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, ο δικηγόρος και συντονιστής δικηγόρος του προγράμματος LIFE NATURA THEMIS για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου κ. Γιώργος Σμπώκος, ο οποίος μας παρέθεσε τα παρακάτω στοιχεία:

«Το σύνολο των υποθέσεων που ερευνήθηκαν από το Παρατηρητήριο Δικαίου της Ανατολικής Κρήτης ανέρχεται σε 1.600 υποθέσεις και προέρχονται από την επιτόπια έρευνα στα αρχεία των Δικαστικών Αρχών και τα στοιχεία που κοινοποίησε η Διοίκηση.

Τα πέντε συχνότερα διωκόμενα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην ανατολική Κρήτη ανάλογα με τη συχνότητα δίωξής τους στο σύνολο των υποθέσεων είναι τα εξής:

 • Εμπρησμός (από αμέλεια και πρόθεση)
 • Παράνομη απόρριψη αποβλήτων (υγρών και στερεών)
 • Μεταβολή αιγιαλού
 • Λαθροθηρία
 • Εκχέρσωση δασικών εκτάσεων

Τα πέντε αυτά εγκλήματα αποτελούν το 82% όλων των περιβαλλοντικών διώξεων που έχουν καταχωρηθεί στα ποινικά δικαστήρια του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Τα υπόλοιπα είναι εγκληματικές δραστηριότητες με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης στη δίωξη (δόμηση, βόσκηση, λατομική δραστηριότητα, υλοτομία).

Η πυρκαγιά (από αμέλεια ή πρόθεση) αντανακλά το 42% του συνόλου, η απόρριψη αποβλήτων το 18%, η μεταβολή αιγιαλού το 17%, η λαθροθηρία το 16% και η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων το 7%.

Από τις παραπάνω υποθέσεις, αυτές που τελέσθηκαν σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε όμορες προς αυτές περιοχές ανήλθαν σε 639 (535 δικαστικές και 124 διοικητικές).

Για τα έτη 2010-2014 (έρευνα βάσης) οι περιβαλλοντικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν υπηρεσιακά και διερευνήθηκαν ήταν 227. Από αυτές, οι δικαστικές υποθέσεις ήταν 144/227 και οι διοικητικές υποθέσεις ήταν 83/227 (ΠΕ Ηρακλείου και Δ/νσεις Δασών).

Για το έτος αναφοράς 2015 οι περιβαλλοντικές δικαστικές υποθέσεις ήταν 318 από σύνολο αποδελτιωμένων (δικαστικών) υποθέσεων 24.669. Από αυτές, οι δικαστικές υποθέσεις ήταν 313/318 και οι διοικητικές υποθέσεις ήταν 5/318 (ΠΕ Ηρακλείου).

Για το έτος αναφοράς 2016 οι περιβαλλοντικές υποθέσεις ήταν 166 από σύνολο αποδελτιωμένων (δικαστικών) υποθέσεων 19.149. Από αυτές, οι δικαστικές υποθέσεις ήταν 83/166  και οι διοικητικές υποθέσεις ήταν επίσης 83/166 (36 στην ΠΕ Ηρακλείου και 47 στην ΠΕ Λασιθίου).

Για το έτος αναφοράς 2017 οι περιβαλλοντικές υποθέσεις ήταν 300 από σύνολο αποδελτιωμένων (δικαστικών) υποθέσεων 17.545. Από αυτές, οι δικαστικές υποθέσεις ήταν 298/300 και οι διοικητικές υποθέσεις ήταν 2/300 (ΠΕ Ηρακλείου).

Για το έτος αναφοράς 2018 οι δικαστικές υποθέσεις ήταν 272 από σύνολο αποδελτιωμένων (δικαστικών) υποθέσεων 16.325.

Για το έτος αναφοράς 2019  οι υποθέσεις ήταν 232 από σύνολο αποδελτιωμένων (δικαστικών) υποθέσεων 15.476. Από αυτές, οι δικαστικές υποθέσεις ήταν 204/232 και οι διοικητικές υποθέσεις 28/232 (ΠΕ Ηρακλείου).

Στο δεύτερο βαθμό (Εφετείο Ανατολ. Κρήτης) για όλα τα έτη αναφοράς 2015 - 2020 οι περιβαλλοντικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν υπηρεσιακά και διερευνήθηκαν ήταν 85.Δικαστικές υποθέσεις υποβάθμισης εντός περιοχών Natura 2000

Βάσει των δεδομένων που αναρτήθηκαν στο γεωπληροφορικό χάρτη, στην περίοδο έρευνας 2015-2019 υπήρξαν 515 περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 που αντιμετωπίσθηκαν από τα Δικαστήρια της Ανατολικής Κρήτης μέσω ποινών φυλάκισης ή επιβολής προστίμου, αρχειοθέτησης ή αθώωσης.

 • Σε 78 από αυτές εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση.
 • Σε 173 από αυτές εκδόθηκε αθωωτική απόφαση.
 • Σε 27 ασκήθηκε έφεση.
 • 13 από αυτές αρχειοθετήθηκαν για διάφορους λόγους.
 • 4 από αυτές αρχειοθετήθηκαν λόγω παραγραφής.
 • 10 από αυτές τέθηκαν στο αρχείο αγνώστων δραστών.
 • Σε 53 από αυτές έπαυσε η ποινική δίωξη.
 • 157 είχαν άγνωστη εξέλιξη (αδυναμία αναζήτησης στοιχείων).

Διοικητικές υποθέσεις υποβάθμισης εντός περιοχών Natura 2000

Κατά την επιτόπια έρευνα στις υπηρεσίες ζητήθηκε η χορήγηση στατιστικών δεδομένων σχετικά με την πορεία των υποθέσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης, είτε έχει επιβληθεί πρόστιμο, είτε έχουν αρχειοθετηθεί. Το διάστημα αναφοράς διέφερε από υπηρεσία σε υπηρεσία. Κάποιες υπηρεσίες ήταν σε θέση κατά δήλωσή τους να παραθέσουν στοιχεία τριετίας, άλλες πενταετίας και άλλες καθόλου, καθώς κατά δήλωσή τους δεν τηρούσαν κάποιο μητρώο. Σημαντικό κώλυμα υπήρξε η έλλειψη γενικής καταγγελίας του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Πολλοί ήταν οι φορείς που ανέφεραν προφορικά διάφορα εγκλήματα που τελούνται κατ΄ επανάληψη στις περιφέρειες αρμοδιότητάς τους και από γνωστά στις τοπικές κοινωνίες πρόσωπα, που όμως είτε δεν καταγγέλλονται, είτε δεν τυγχάνουν δίωξης.

Στην περίοδο έρευνας 2015-2019 καταγράφηκαν και αναρτήθηκαν στο γεωπληροφορικό χάρτη 124 περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 που αντιμετωπίσθηκαν από τη Διοίκηση στην Ανατολική Κρήτη μέσω επιβολής προστίμου ή μέσω επιβολής μέτρων αποκατάστασης περιβάλλοντος.

 • Σε 2 από αυτές έγινε αποκατάσταση περιβάλλοντος.
 • Σε 28 επιβλήθηκε πρόστιμο έως 1000 ευρώ.
 • Σε 27 επιβλήθηκε πρόστιμο 1.001 – 5.000 ευρώ.
 • Σε 25 επιβλήθηκε πρόστιμο 5.001-10.000 ευρώ.
 • Σε 20 επιβλήθηκε πρόστιμο 10.001-20.000 ευρώ.
 • Σε 22 επιβλήθηκε πρόστιμο πάνω από 20.000 ευρώ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια