Κρήτη

Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου: Τα νέα δρομολόγια από 4 Οκτωβρίου

Αναλυτικά τα δρομολόγια από αεροδρόμιο και από λιμάνι

Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν τα νέα δρομολόγια από το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, τα οποία ισχύουν από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

ΑΠΟ 04/10/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

- ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ : 05:55 – 06:20 –– 06:30 ( ΑΜΝΙΣΣΟ) - 06:35 – 06:55 (ΠΡΑΣΑ ΑΜΝΙΣΣΟ) – 07:05 – 07:10 (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)…. 07:20 & ΚΑΘΕ 15 ME 20 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 01:00 (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ JUMBO)

Α.Τ.Ε.Ι. : 06:00 – 06:35 – 06:55 - 07:15 – 07:35 – 07:50* –08:05** 08:15 – 08:25 – 08:40 – 08:55* – 09:10 – 09:25 - 09:40 – 09:55* – 10:10 – 10:25 – 10:40 - 10:55* - 11:10 – 11:25 – 11:40 – 11:55* – 12:10 - 12:10 – 12:25** – 12:40 – 12:55* - 13:10 - 13:25 – 13:40 – 13:55* – 14:10 – 14:25 - 14:40 – 14:55* - 15:10 – 15:20** 15:25 – 15:40 – 15:55* - 16:10 - 16:25 – 16:40 – 16:55* - 17:05** 17:10 - 17:25 – 17:40 – 17:55* - 18:10 - 18:25 – 18:40 – 18:55* - 19:10 -19:25 – 19:40 –19:55* - 20:10 –20:25 – 20:40 -20:55* - 21:15 –21:35 - 21:55* - 22:25 – 22:55 –23:30 – 00:00. ( * : ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΜΝΙΣΣΟ - ** ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ) - ( 23:20* ΕΧΤRΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ )

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ : 06.15 - 7.00 - Κάθε 30 λεπτά , έως 15:00 - Μετά Κάθε 1 Ώρα, Έως 22:00.

 • Κυριακή : 06:15 – 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 - 18:00 - 20:00 – 22:00.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ : 06:10 – 07:00* – 07:25* – 07:45 – 08:05 - 08:45 – 09:05 – 09:45 - 10:05 – 10:45 – 11:05 – 11:45 – 12:05 – 12:45 – 13:05 – 13:45 – 14:05 – 14:45 – 15:05 – 15:45 – 16:05 – 16:45 – 17:05 – 17:45 – 18:05 –18:45 – 19:05 – 19:35 – 20:05 – 20:35 – 21:05 – 21:30 – 22:05 – 22:35 – 23:10. ( * ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΙΜΑΝΙ )

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ : 8:35– 09:35– 10:35– 11:35– 12:35- 13:35- 14:35– 15:35– 16:35 – 17:35 – 18:35. ( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΟ ) ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΓΑΖΙ : 06:20 – 06:45* – 07:20 – 08:20 – 09:20 – 10:20* – 11:20 – 13:20* - 14:20* - 16:20 - 17:20 – 20:20 – 22:20. ( * ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ )

ΛΙΜΑΝΙ - ΓΑΖΙ : 12:30 – 15:30 – 18:30 – 19:30 – 21:30.

 • Σάββατο : 06:45* - 07:55 - 09:10 – 10.30 - 12.10 – 13.30 – 15:10 –16:30 –18:10 –20:30 – 22:10.

( * ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ. )

 • Κυριακή : 07:30 - 10:10 - 13:10 – 16.10 - 19.10 – 22.10.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ : 06:45 - 10:20 - 13:20 - 14:20.

* ΛΙΜΑΝΙ - ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ : Σάββατο: 06:45* –10:30 - 15:10 Εκτός Κυριακής.. ( * ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡ, ΜΟΝΟ )

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΑ.Γ.Ν.Η. : 06:25** - 06:53 – 7.15** – 07:33 - 7.50** - 08:50 – 09:50 – 10:50 – 11:50 – 12:50 – 13:50 – 14:50 – 15:50 – 16:50 – 17:50 – 18:50 – 19:50 - 20:50 - 21.50 - 22:40* ( * *ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΜΝΙΣΣΟ - (** ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΙΜΑΝΙ)

 • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΜΑΛΑΔΕΣ : 06:50 -14:20 - 16:00. ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )
 • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΓΟΥΡΝΕΣ – ΑΘΑΝΑΤΟΙ: 07:05 – 13:52. ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

ΚΝΩΣΣΟΣ – ΠΑΓΝΗ : 07.00 – 08:00 - 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:10 – 14:45. ( Αναχώρηση Από Κνωσσό )

 • ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

ΓΙΟΦΥΡΟ - ΑΜΝΙΣΣΟΣ : 06:30 - 06:55 (Πρασσά) – 8:00 - 09:00 - 10:00 & Κάθε 1 ώρα έως 22:00.

( ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )

 • Σάββατο - Κυριακή : 07:00 – 8:00- 09:00- 10:00 & Κάθε 1 ώρα έως – 22:00.

ΓΙΟΦΥΡΟ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ : 07:10 – 11:20 - 14:20 - 16:20. ( ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )

 • Σάββατο : 07:10 και 12:10 ( Εκτός Κυριακής ) (ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )

ΓΙΟΦΥΡΟ - NEO KOIMHTHΡΙΟ : 10:00 (ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ ) - Επιστροφή : 11:15 Από Νέο Κοιμητήριο.

 • Κυριακή : 09:00 & Επιστροφή 10:30

ΑΠΟ 04/10/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΚΝΩΣΣΟΣ : 06:00 - 06:20 – 07:00 – 07:20 – 08:00 – 08:20 - 09:00 – 09:20 – 09:40 – 10:00 – 10:20 – 10:40 - 11:00 Και Κάθε 20’ Λεπτά έως 15:20– 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:15 – 17:45 – 18:00 – 18:15 – 18:45 – 19:00 – 19:15 –20:00 – 20:15 – 22:00 - 22:30 – 23:00.

 • Κυριακή : 06.00 - 06.30 Και Κάθε 30’ Λεπτά έως 23.00.

ΛΙΜΑΝΙ – ΚΝΩΣΣΟΣ - ΣΚΑΛΑΝΙ : 07:05 – 09:50 – 13:15 - 14:15 – 16:05 - 18:10 - 21:00.

 • Σάββατο : 07:30* – 14:15* - Εκτός Κυριακής.

ΦΟΡΤΕΤΣΑ : 06.40 – 07:40 – 08:40 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 -13:35 – 14:35 -15:40 – 16:35 -17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 - 21.30.

 • Κυριακή : 06:45 – 08:45 - 10:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45.

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ : 05:53* - 06:30 – 06:55* - 07:20* - 07:40 – 07:55* – 08:20 - 08:40 – 08:55* – 09:20 - 09:40 – 09:55* – 10:20 - 10:40 – 10:55* – 11:20 - 11:40 – 11:55* – 12:20 - 12:40 – 12:55*– 13:20- 13:40 – 13:55* – 14:20 - 14:40 – 14:55* – 15:20 - 15:40 – 15:55* – 16:20 - 16:40 – 16:55* – 17:20 - 17:40 – 17:55* -18:20 - 18:40 – 18:55* – 19:20 - 19:40 – 20:00* – 20:20 - 20:40 – 21:00 – 21:15* - 21:40 – 22:00 – 22:30 - 23:00. ( * : ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ – ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ ) ( 05:53 – 06:30 & Κάθε 20’ λεπτά εως 21:00, Μετα 21:15* – 21:40 – 22:00 – 22:30 – 23:00 )

 • Σάββατο : 05:53* - 06:30 – 06:55* - 07:20 - 07:40 – 07:55* – 08:20 - 08:40 – 08:55* – 09:20 - 09:40 – 09:55* – 10:20 - 10:40 – 10:55* – 11:20 - 11:40 – 11:55* – 12:20 - 12:40 – 12:55*– 13:20- 13:40 – 13:55* – 14:20 - 14:40 – 14:55* – 15:20 - 15:40 – 16:00 – 16:30 – 17:00* – 17:30 - 18:00 -18:30 - 19:00* – 19:30 – 20:00 - 20:30 – 21:00 – 21:15* - 21:40 – 22:00 – 22:30 - 23:00. ( * : ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ – ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ )
 • Κυριακή : 05:53 – 07:00 – 08:00 – 09:00 Και Kάθε 1 Ώρα έως 23:00

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ - ΜΕΣΑΜΠΕΛIEΣ : 05:53 - 06.55 – 07:20 - 07.55 – 08:55 & Κάθε 1 ώρα έως 18:55 – - 20:00 - 21:15.

- Σάββατο : 05:53 - 06:55 - 07:55 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 – 17:00 - 19:00 - 21:15

- Εκτός Κυριακής.

ΛΙΜΑΝΙ - ΠΑ.Γ.Ν.Η : 08:06 - 08:12 – 08:17 – 08:23 – 08:28 – 08:33+ – 08:38 – 08:44 – 08:50 – 09:06 – 09:12 – 09:18 – 09:24 – 09:32 – 09:38 – 09:46 – 09:52 – 10:08 – 10:15 – 10:21 – 10:26 – 10:32 – 10:38 – 10:45 – 10:52 – 11:07 – 11:14 & Κάθε 07’ Λεπτα έως 14:52, Μετα : 15:10 – 15:20 – 15:30 & Κάθε 10’ Λεπτα έως 19:20 Μετα : 19:32 - 19:43+ – 20:15 – 20:30 – 20:45 – 21:20+. ( + ΠΑΓΝΗ + Ι.Τ.Ε.)

 • Σάββατο - Κυριακή : 08:25 – 09:25 & Κάθε 1 ώρα έως - 21:25

ΛΙΜΑΝΙ - ΠΑ.Γ.Ν.Η – Ι.Τ.Ε. : 08:30 – 14:25 – 17:40 – 19:40 ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΓ. ΣΥΛΛΑΣ : 06:45 – 09:05 – 12:30 - 14:05 – 16:10 - 20:30.

 • Σάββατο : 06:45 – 14:05 - Εκτός Κυριακής.

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΓΊΑ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ : 07:15 – 08:00 – 11:00 – 14:00. ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ : 8:35– 09:35– 10:35– 11:35– 12:35- 13:35- 14:35– 15:35– 16:35 – 17:35 – 18:35 ( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΟ ) ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

ΛΙΜΑΝΙ - ΓΑΖΙ : 12:30 – 15:30 – 18:30 – 19:30 – 21:30.

 • Σάββατο : 06:45* - 07:55 - 09:10 – 10.30 -12.10 – 13.30 – 15:10 –16:30 –18:10 –20:30 – 22:10.

( * ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ. )

 • Κυριακή : 07:30 - 10:10 - 13:10 – 16.10 - 19.10 – 22.10.

* ΛΙΜΑΝΙ - ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ : 06:45* – 10:30 – 13:20* - 14:20*. ( * ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ )

Σάββατο: 06:45* –10:30 - 15:10 Εκτός Κυριακές. (* ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ.)

(Φωτογραφία Αρχείου IN TIME)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια