Κρήτη

Η νέα ΚΑΠ σε διαβούλευση - Προβλέπει σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων

Μεγάλη μείωση επιδοτήσεων για την Κρήτη από τη σταδιακή μείωση των ιστορικών δικαιωμάτων

Τη σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων, που για την Κρήτη δε θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αφού η απώλεια των επιδοτήσεων θα είναι τεράστια, προβλέπει για τις άμεσες ενισχύσεις το κείμενο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός.

Ο λόγος για το “Ενδιάμεσο Κείμενο” για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο κείμενο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου, όπως προέκυψαν από τη διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς μέσα από τις σχετικές ημερίδες σε κάθε Περιφέρεια, τις θεματικές ομάδες, τις έρευνες πεδίου (ποσοτικές και ποιοτικές), κ.λπ.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής Γεωργίας (SWOT Ανάλυση), ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των διαπιστωμένων αναγκών, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού οικονομικού μοντέλου, καθώς και το πλαίσιο των παρεμβάσεων των δύο πυλώνων της νέας ΚΑΠ που θα υπηρετήσουν τη συγκεκριμένη Στρατηγική.

Για τα ιστορικά δικαιώματα

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, το κείμενο στο επίμαχο σημείο του αναφέρει:

«- Βασική ενίσχυση: Σκοπός της βασικής ενίσχυσης είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος. Βασική ενίσχυση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί γεωργοί και χορηγείται ως ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης (δικαιώματα ενίσχυσης) σε περιφερειακό επίπεδο (τρεις αγρονομικές περιφέρειες). Το ύψος της βασικής ενίσχυσης διαφοροποιείται κατά αγρονομική περιφέρεια.

Για την καινούργια προγραμματική περίοδο 2023-2027 διατηρούνται οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες της προηγούμενης περιόδου:

  • ΠΕ1: Βοσκότοποι.
  • ΠΕ2: Αρόσιμες Εκτάσεις.
  • ΠΕ3: Δενδρώνες και Αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών.

Σύμφωνα με την πρόσφατη πολιτική συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΚΓΠ 2023-2027, σε όποια κράτη-μέλη η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης διαφοροποιείται εντός του κράτους-μέλους, πρέπει να επιταχυνθεί η σύγκλιση της αξίας τους, ώστε το αργότερο έως το 2026 όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 85% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για το 2026 (εσωτερική σύγκλιση).

Στη χώρα μας υπάρχει η διαφοροποίηση της αξίας των δικαιωμάτων εντός της ίδιας αγρονομικής περιφέρειας, λόγω της υιοθέτησης του ιστορικού μοντέλου από το 2005. Στη νέα προγραμματική περίοδο προτείνεται η κατάργηση της ιστορικότητας των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Η διαδικασία κατάργησης της ιστορικότητας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μέσω της εφαρμογής πλήρους σύγκλισης της αξίας τους, θα ξεκινήσει από το έτος 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2026, ώστε στο τέλος του 2026 όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης της ίδιας αγρονομικής περιφέρειας να έχουν την ίδια αξία (100% του προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού της αξίας του δικαιώματος).

- Αναδιανεμητική ενίσχυση: Μετά την πρόσφατη πολιτική συμφωνία για την ΚΓΠ 2023-2027, η συμπληρωματική στήριξη αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα (Αναδιανεμητική Ενίσχυση) καθίσταται υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Στόχος της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι η δικαιότερη κατανομή, αλλά και η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις».

Τομεακά προγράμματα

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τα τομεακά προγράμματα, το ελαιόλαδο βρίσκεται στα προϊόντα εκείνα που περιλαμβάνονται στο κείμενο της διαβούλευσης. Σύμφωνα με το κείμενο:

«Την περίοδο 2023-2027 θα υλοποιηθούν Τομεακά Προγράμματα στους ακόλουθους κλάδους:

Οπωροκηπευτικά

Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

Οίνος

Μελισσοκομία.

Η υλοποίηση τομεακών προγραμμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη συλλογικών μορφών οργάνωσης των παραγωγών. Επαφίεται στους γεωργούς να οργανωθούν σε συλλογικά σχήματα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από την ΚΓΠ 2023-2027».

«Συνέπεια, μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα»

Σε σχετική του δήλωση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός αναφέρει: «Με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα προχωράμε στην ολοκλήρωση του στρατηγικού μας σχεδιασμού για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο θέτουμε σε δημόσιο διάλογο προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του πρωτογενούς μας τομέα τους όρους της δίκαιης, βιώσιμης, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της ελληνικής γεωργίας».

(φωτογραφία: Unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια