Κρήτη

Στην τελική ευθεία το σχολείο στον Κοψά – Στέγη για 300 μαθητές και 50 νήπια

Θα φιλοξενεί το 12θεσιο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο στου Κοκκίνη το Χάνι

Με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων, όπως όλα δείχνουν, θα αποπερατωθεί το νέο σχολικό συγκρότημα στο Κοψά Νεάπολης, που θα φιλοξενεί το 12θεσιο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο στου Κοκκίνη το Χάνι.

Το κομβικής σημασίας σε επίπεδο σχολικής στέγης έργο για τον Δήμο Χερσονήσου, που αποτελούσε πάγιο αίτημα χρόνων για την τοπική κοινωνία στην ευρύτερη περιοχή Κοκκίνη Χάνι -Βαθειανού Κάμπου- Ανώπολης, ξεκίνησε στα τέλη του 2017. Το υπό ανέγερση σχολικό συγκρότημα, με βάση τη σύμβαση, προβλεπόταν αρχικώς να ολοκληρωθεί στους 30 μήνες, και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2020. Για διάφορους λόγους, δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις, με την τελευταία να έχει διάρκεια 5 μηνών, μεταθέτοντας την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου για τις 23 Δεκεμβρίου.

Η νέα παράταση δόθηκε από τον Δήμο Χερσονήσου κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και αφού κρίθηκε ότι δε συντρέχουν λόγοι δικής του υπαιτιότητας για τις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει στην πορεία εκτέλεσης της εργολαβίας. Το θετικό είναι, πάντως, ότι κατασκευαστικά το νέο σχολικό συγκρότημα, που θα αποτελέσει μια υπερσύγχρονη στέγη για 300 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και για 50 νήπια, είναι ουσιαστικά έτοιμο (απομένουν κάποιες λεπτομέρειες όπως η ολοκλήρωση των ανελκυστήρων), με τις εκκρεμότητες επί του αντικειμένου της εργολαβίας να αφορούν κατά βάση σε ζητήματα όμβριων υδάτων, περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτροδότησης κ.τ.λ.

Η απόφαση

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση που πήρε πριν λίγο καιρό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου, «χορηγείται παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης”, µε αναθεώρηση (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) 5 μηνών, δηλαδή έως 23/12/2021 (σύμφωνα με τη διορθωμένη εισήγηση), για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στην αίτησή της, δηλαδή:

* Απαιτείται η μόνιμη ηλεκτροδότηση του έργου που δεν μπορεί να γίνει πριν την αποπεράτωση των ηλεκτρικών γραμμών στον περιβάλλοντα χώρο (παροχικά καλώδια, φρεάτια κ.λπ.).

* Για την αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου, πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπιστεί το θέμα της απορροής των ομβρίων και των λυμάτων, δεδομένου ότι το μεν δίκτυο ομβρίων δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη, η δε σύνδεση με το κοινόχρηστο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, που προβλέπει η μελέτη, δεν είναι δυνατή, καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής.

* Η κατασκευή του δικτύου απορροής ομβρίων και εσχάρων του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και της σηπτικής δεξαμενής και του απορροφητικού βόθρου πρέπει να προηγηθούν των τελικών επιστρώσεων των αύλειων χώρων και έχουν συμπεριληφθεί στον 4ο ΑΠΕ του έργου που βρίσκεται υπό έγκριση.

* Λόγω της συνεχιζόμενης απειλής της COVID-19 και των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει δυσχέρεια στην προμήθεια των αναγκαίων υλικών, λόγω ελλείψεων στην αγορά από την παρατεταμένη δυσλειτουργία της».

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση της χορήγησης παράτασης, «αναμένεται το εσωτερικό των κτηρίων και στεγασμένων χώρων να έχει αποπερατωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας. Απομένει μόνο η ολοκλήρωση των ανελκυστήρων και οι δοκιμές τους, που δεν μπορούν να γίνουν με το εργοταξιακό ρεύμα, καθόσον η παροχή δεν επαρκεί. Απαιτείται να προηγηθεί η μόνιμη ηλεκτροδότηση του έργου, που δεν μπορεί να γίνει πριν την αποπεράτωση των ηλεκτρικών γραμμών στον περιβάλλοντα χώρο (παροχικά καλώδια, φρεάτια κ.λπ.). Για την αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου, πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπιστεί το θέμα της απορροής των ομβρίων και των λυμάτων, δεδομένου ότι το μεν δίκτυο ομβρίων δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη και η σύνδεση με το κοινόχρηστο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, που προβλέπει η μελέτη, δεν είναι δυνατή καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής. Η κατασκευή του δικτύου απορροής ομβρίων και εσχάρων του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και της σηπτικής δεξαμενής και του απορροφητικού βόθρου πρέπει να προηγηθούν των τελικών επιστρώσεων των αύλειων χώρων και έχουν συμπεριληφθεί στον 4 ο ΑΠΕ».

Το προφίλ του έργου

Στέγη για 300 μαθητές

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός 12θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και ενός 2θέσιου Νηπιαγωγείου, δυναμικότητας 300 μαθητών και 50 νηπίων αντίστοιχα, στα οποία θα μεταστεγαστούν οι κατακερματισμένες υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου. Το Δημοτικό θα περιλαμβάνει 13 αίθουσες διδασκαλίας και 39 βοηθητικούς χώρους. Το Νηπιαγωγείο θα περιλαμβάνει 6 αίθουσες και 9 βοηθητικούς χώρους. Πρόκειται να ανεγερθεί σε ακίνητο εκτάσεως 7.844,42 τ.μ., με τη δομημένη επιφάνεια των κτηρίων να ανέρχεται σε 4.200 τ.μ. (με το υπόγειο), τους ημιυπαίθριους χώρους σε 200 τ.μ. και εξώστες σε περίπου 230 τ.μ. Το συγκρότημα των κτηρίων αποτελείται από 6 ανεξάρτητους όγκους (4 κτήρια και 2 κλιμακοστάσια) που αναπτύσσονται σε διαφορετικές στάθμες αλλά συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εποπτικά μέσα. Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή δύο γηπέδων συνολικής επιφάνειας 830 τ.μ. καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια