Κρήτη

ΒΟΑΚ: 4 από τα σχήματα μένουν στην «κούρσα»

Αποσύρθηκε από τη β' φάση για το έργο ΣΔΙΤ Χερσόνησος-Νεάπολη ο ισραηλινός όμιλος, ενώ αποχώρησε από κοινοπρακτικό σχήμα και η ισπανική Acciona

Ανακατατάξεις έχουμε στο μέτωπο των διαγωνιστικών διαδικασιών για τον ΒΟΑΚ, με διπλή αποχώρηση (Ισραηλινών και Ισπανών) από την κούρσα διεκδίκησης του έργου ΣΔΙΤ για το οδικό τμήμα “Χερσόνησος-Νεάπολη”, μήκους 22,4 χιλιομέτρων και εκτιμώμενου κόστους 290 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η “Νέα Κρήτη”, στη β' φάση του διεθνούς διαγωνισμού, τη φάση δηλαδή του λεγόμενου ανταγωνιστικού διαλόγου, θα συμμετάσχουν τελικά 4 από τα 5 κοινοπρακτικά σχήματα που είχαν αρχικώς προκριθεί. Δε συνεχίζει, συγκεκριμένα, στη β’ φάση για το οδικό έργο “Χερσόνησος-Νεάπολη Λασιθίου” ο κορυφαίος ισραηλινός όμιλος Shikun - Binui Ltd, αφήνοντας έτσι στο παιχνίδι 4 πια σχήματα, ενώ εκτός κάδρου περνούν και οι Ισπανοί της εταιρείας Acciona, οι οποίοι αποχώρησαν από το κοινοπρακτικό σχήμα που είχε αρχικώς δημιουργηθεί με τον ελληνικό όμιλο Μυτιληναίου και τον πολυεθνικό όμιλο Intertoll Europe ZRt. Βεβαίως, μετά την αποχώρηση των Ισπανών, το εν λόγω κοινοπρακτικό σχήμα συνεχίζει κανονικά στη νέα διαγωνιστική φάση ως νέα κοινοπραξία πια δύο εταίρων, με την επωνυμία “Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος Α.Ε. - Intertoll Europe ZRt”.

Πρόκειται για επίσημη εξέλιξη, καθώς τις προάλλες βγήκε η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης Δ16, απόφαση με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που ορίζει ως συμμετέχοντα στη β' φάση του διαγωνισμού 4 από τα 5 σχήματα.

Θυμίζουμε ότι από πλευράς της Επιτροπής Διαγωνισμού και του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών είχαν πάρει το ΟΚ, προκρινόμενα στη β' διαγωνιστική φάση για το έργο ΣΔΙΤ του τμήματος “Χερσόνησος-Νεάπολη” του νέου ΒΟΑΚ, και τα 5 σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την α' διαγωνιστική φάση.

Ειδικότερα, η αρχική εισήγηση ήταν για τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή της β’ φάσης, των εξής διαγωνιζομένων:

α. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

β. Ένωση Προσώπων “Αυτοκινητόδρομος Αριάδνη”

γ. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.

δ. Shikun Binui Ltd

ε. Ένωση Προσώπων “Κοινοπραξία Acciona Concesiones Μυτιληναίος - Intertoll”.

Με την απόφαση με α. π. Δ16/ 80753/29-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΨ465ΧΘΞ -1ΤΒ) του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το «Τεύχος Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο (ΠΣΔ), Στάδιο Β. Ι της Β’ φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης /Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος”».

Σε ό,τι αφορά όμως στον προεπιλεγέντα στην α’ φάση οικονομικό φορέα Shikun Binui Ltd, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τη μη υποβολή φακέλου συμμετοχής στον διάλογο.

Παράλληλα είχαμε και τη μεταβολή της σύνθεσης της αρχικής κοινοπραξίας “Ένωση Προσώπων Mytilineos Holdings S. Α. - Acciona Concessiones S. L. - Intertoll Infrastructure Developments Β. V.” σε νέα κοινοπραξία με την επωνυμία πια “Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος Α.Ε. - Intertoll Europe ZRt”.

Οι 4 που συνεχίζουν στη β’ φάση

Στο τελικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που επικυρώθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υποδομών, αναφέρεται ότι εγκρίνονται για συμμετοχή στάδιο Β. Ι. της Β’ φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ της σύμβασης του έργου “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)/ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη με ΣΔΙΤ” οι εξής οικονομικοί φορείς:

i “Ένωση Προσώπων Αυτοκινητόδρομος Αριάδνη”

ii “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.”

iii “ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.”

IV “Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος Α.Ε. - Intertoll Europe ZRt”.

Το τεχνικό προφίλ του έργου “Χερσόνησος-Νεάπολη”

Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ανακατασκευής του ΒΟΑΚ από τη Χερσόνησο έως τη Νεάπολη, προβλέπεται να κατασκευαστεί αυτοκινητόδρομος, μήκους 22,4 χιλιομέτρων, ο οποίος θα έχει τετράϊχνη διατομή πλάτους 21,50 μ., χωρίς τις πλευρικές διαμορφώσεις.

Τα κυριότερα τεχνικά έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν συνολικά έχουν ως εξής:

 • 5 ανισόπεδοι κόμβοι.
 • 12 γέφυρες μονού κλάδου συνολικού μήκους 1,695 km.
 • 7 σήραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους 7,186 km.
 • 23 ανισόπεδες διαβάσεις.

Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει δύο τμήματα:

 1. Το τμήμα “Χερσόνησος-Μάλια”: Βρίσκεται στην Π.Ε. Ηρακλείου και είναι μήκους 9,354 km από Χ.Θ. 157+790 έως Χ.Θ. 167+144,59. Η αρχή του τμήματος βρίσκεται στο πέρας του κατασκευασμένου τμήματος “Γούρνες-Χερσόνησος” και το πέρας του 600 μ. περίπου πριν τον υφιστάμενο ανισόπεδο ημικόμβο Μαλίων. Προβλέπονται δύο ανισόπεδοι κόμβοι: Ο ημικόμβος (Η.Κ.) Χερσονήσου και ο Α.Κ. Σταλίδας και 16 τοίχοι αντιστήριξης. Εκτιμήθηκε ότι η απαιτούμενη έκταση προς απαλλοτρίωση είναι της τάξεως των 100 στρεμμάτων.
 • Από τη Χ.Θ. 157+790 έως τη Χ.Θ. 159+710 η χάραξη ακολουθεί τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με βόρεια διαπλάτυνση αυτού.
 • Από τη Χ.Θ. 159+710 έως τη Χ.Θ. 162+167 η χάραξη κινείται με διαχωρισμένους κλάδους, έτσι ώστε ο βόρειος κλάδος του αυτοκινητοδρόμου να διέλθει με νέα σήραγγα μήκους 416 μ. από ορεινή μάζα της περιοχής, παράλληλα από την υφιστάμενη σήραγγα του νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, η οποία διατηρείται.
 • Μετά την έξοδο από τη σήραγγα, η χάραξη του βόρειου κλάδου διέρχεται υπεράνω βαθιάς ρεματιάς με τεχνικό γέφυρας μήκους 256 μ., σε αντιστοιχία με τον υφιστάμενο δεξιό κλάδο, ο οποίος διέρχεται από την περιοχή αυτή με γέφυρα μήκους 266 μ. Στην περιοχή αυτή προβλέπεται και η προσαρμογή του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Χερσονήσου στον αναβαθμισμένο ΒΟΑΚ.
 • Από τη Χ.Θ. 162+167 έως τη Χ.Θ. 165+035 η χάραξη ακολουθεί τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με βόρεια διαπλάτυνση αυτού.
 • Στο τμήμα αυτό περί τη Χ.Θ. 163+850 προβλέπεται ο ανισόπεδος κόμβος Σταλίδας στη θέση όπου υπάρχει σήμερα υφιστάμενος κυκλικός ισόπεδος κόμβος.
 • Από τη Χ.Θ. 165+035 έως τη Χ.Θ. 167+050 η χάραξη κινείται με διαχωρισμένους κλάδους.
 1. Το τμήμα “Μάλια-Νεάπολη”: Βρίσκεται στις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου και είναι μήκους 13,087km, από Χ.Θ. 167+144,59 έως Χ.Θ. 180+231,67. Η αρχή του τμήματος βρίσκεται στο πέρας του τμήματος “Χερσόνησος-Μάλια” και το πέρας του ταυτίζεται με την αρχή του τμήματος “Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος”. Προβλέπονται τρεις ανισόπεδοι κόμβοι: (Α.Κ.) Μαλίων, (Α.Κ.) Σισίου και (Α.Κ.) Σεληναρίου και 7 τοίχοι αντιστήριξης. Η απαιτούμενη έκταση προς απαλλοτρίωση είναι της τάξεως των 485 στρεμμάτων.

Για το τμήμα “Μάλια-Νεάπολη”:

 • Από τη Χ.Θ. 167+050 έως τη Χ.Θ. 167+144,59 η χάραξη ακολουθεί τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με βόρεια διαπλάτυνση αυτού.
 • Στη συνέχεια η χάραξη και για 3,20km ακολουθεί τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, ο οποίος διέρχεται νότια των Μαλίων παράλληλα με την ακτογραμμή, και αναβαθμίζοντάς τον σε τετράϊχνο αυτοκινητόδρομο.
 • Μετά τη Χ.Θ. 170+200, η χάραξη στρέφεται νοτιοανατολικά, εγκαταλείποντας τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ μέχρι τη Χ.Θ. 171+200.
 • Ακολούθως διέρχεται από ορεινό όγκο με δίδυμες σήραγγες μονού κλάδου (η αριστερή έχει μήκος 1.960m και η δεξιά 2.040m).
 • Μετά την έξοδο των σηράγγων, η χάραξη διέρχεται από βαθιά ρεματιά, προβλέποντας τεχνικά δύο κοιλαδογεφύρων μονού κλάδου, με σκοπό να παρακαμφθεί η περιοχή του Σεληναρίου.
 • Μετά την παράκαμψη του Σεληναρίου (περίπου Χ.Θ. 175+200) μέχρι το πέρας του τμήματος, η χάραξη κινείται σε ορεινό ανάγλυφο επί του υφιστάμενου ΒΟΑΚ για 5,00km περίπου, βελτιώνοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού για αυτοκινητόδρομο. Στο εν λόγω τμήμα η διαπλάτυνση γίνεται κυρίως αμφίπλευρα μέχρι τη Χ.Θ. 176+000.
 • Η χάραξη στη συνέχεια διέρχεται από την περιοχή του Βραχασίου με σήραγγα διαχωρισμένων κλάδων μήκους 1.190 μ. Η σήραγγα εκτείνεται από τη Χ.Θ. 177+460 μέχρι τη Χ.Θ. 178+650.
 • Περί τη Χ.Θ. 179+130 προτείνεται η κατασκευή σήραγγας μήκους περίπου 215 μ.
 • Τέλος, η χάραξη από τη Χ.Θ. 179+750 έως το τέλος Χ.Θ. 180+231 βαίνει επί του υφιστάμενου ΒΟΑΚ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια