Κρήτη

Έκτακτες προσλήψεις για την καθαριότητα στο Ηράκλειο

Με 40 προσλήψεις συμβασιούχων θα επιχειρήσει ο Δήμος Ηρακλείου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού

Μέσω 40 έκτακτων προσλήψεων θα επιχειρήσει τώρα ο Δήμος Ηρακλείου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στο μέτωπο της καθαριότητας μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και την αποδυνάμωση της υπηρεσίας λόγω της επικείμενης αποχώρησης των συμβασιούχων των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας...

Οι αποχωρήσεις των συμβασιούχων και το γεγονός ότι πρέπει να χορηγηθούν άδειες και ρεπό στους εργαζόμενους σε μια περίοδο που η Υπηρεσία Καθαριότητας καλείται να ανεβάσει στροφές οδήγησαν τη Λότζια στην απόφαση πρόσληψης 40 συμβασιούχων (35 εργατών και 5 οδηγών) που θα απασχοληθούν για δύο μήνες. Δηλαδή μονάχα για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ήδη πάρθηκε η σχετική απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή, όπου είχαμε και μία διαφωνία εκ μέρους του επικεφαλής της παράταξης “Ηράκλειο-Ενεργοί Πολίτες”, Ηλία Λυγερού. Ο ίδιος ζήτησε οι προσλήψεις να γίνουν από ειδική επιτροπή, όπου θα υπάρχει εκπροσώπηση και της αντιπολίτευσης, αίτημα όμως το οποίο δεν έγινε δεκτό από την Οικονομική Επιτροπή.

Έτσι, κατά πλειοψηφία, με ψήφο κατά από τον Ηλία Λυγερό, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τις προάλλες να εγκρίνει την πρόσληψη 35 εργατών καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ και 5 οδηγών απορριμματοφόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου.

Η απόφαση

Η απόφαση “πάτησε” πάνω σε σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηρακλείου, που παραθέτει το σκεπτικό για την αναγκαιότητα πρόσληψης των 40 διμηνιτών συμβασιούχων. «Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας το αμέσως επόμενο διάστημα θα κληθεί και πάλι να αντιμετωπίσει και να φέρει σε πέρας το τεράστιο έργο της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων του καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου.

Ο καθαρισμός των δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων καθώς και η αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να γίνονται σε σταθερή βάση στην πόλη αλλά και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, προκειμένου να διατηρείται η καθαρή εικόνα και ο ευπρεπισμός στο καλύτερο δυνατό σημείο και φυσικά να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής για όλους όσους θα ευρίσκονται ως επισκέπτες στην πόλη μας το επόμενο χρονικό διάστημα, γεγονός που ασφαλώς είναι πρώτιστης σημασίας.

Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από οκτάμηνα προηγούμενων ετών και το πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ θα εργάζεται μέχρι τις 25/6/2021, οπότε και λήγουν οι χορηγηθείσες προσωρινές δικαστικές διαταγές, χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου.

Το επόμενο δε διάστημα λήγουν και οι συμβάσεις όσων απασχολούνται από το Κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ του έτους 2020. Μέχρι τις ανωτέρω ημερομηνίες η Υπηρεσία Καθαριότητας πρέπει να χορηγήσει στους εργαζόμενους τις κανονικές τους άδειες, καθώς και τα ρεπό τους, με αποτέλεσμα την παραπέρα αποδυνάμωσή της και τη δυσκολία αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται.

Όπως αναφέρεται και στο με αριθ. πρωτ. 48479/31.5.2021 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, όπου περιγράφονται όλες οι παραπάνω ανάγκες και προβλήματα, η υπηρεσία δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που θα παρουσιαστούν», αναφέρει το σκεπτικό του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο υιοθέτησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

«Δεν μπορεί να ξεπερνά τους δύο μήνες»

Όπως επισημαίνεται στην ίδια απόφαση, «κατά το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών. Για την έγκριση του απαιτούμενου προσωπικού, το έκτακτο των αναγκών, καθώς και τον χρόνο απασχόλησης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου. Στον Κ.Α. 20-6041.001 του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την αμοιβή εκτάκτων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2021. Η πίστωση αυτή θα προκύπτει από έσοδα ανταποδοτικών τελών για την Υπηρεσία Καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού από 24-9/20.10.1958 Β. Δ/τος του Ν. 25/1973 και του Ν. 429/78.Α'.

(Φωτογραφία Αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια