Κρήτη

Εκταμιεύονται 8,3 εκατ. ευρώ στη Χερσόνησο για τις ζημιές από τις φθινοπωρινές πλημμύρες

Βγήκε από το υπουργείο Υποδομών η απόφαση πίστωσης της χρηματοδότησης με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο

Στα 10 εκατ. ευρώ φτάνει και με τη βούλα πλέον το ποσό των αποζημιώσεων του κράτους προς τον Δήμο Χερσονήσου, με φόντο την αναγκαία αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές κατά τις πλημμύρες του περασμένου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Μετά το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ που είχε εγκριθεί για την αποκατάσταση καταστροφών στις υποδομές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης, βγήκε τις προάλλες από το υπουργείο Υποδομών και η απόφαση πίστωσης 8,3 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Χερσονήσου, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν οδικές υποδομές κατά τα πλημμυρικά φαινόμενα του φθινοπώρου.

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της σχετικής πίστωσης, μπορεί να γίνει πλέον η εκταμίευση των 8,3 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Χερσονήσου, ώστε να βάλει σύντομα μπρος τα έργα και τις παρεμβάσεις για την επούλωση των πληγών σε διάφορα σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου.

Της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης της πίστωσης των 8,3 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είχαν προηγηθεί:

Το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο με το οποίο ζητήθηκε ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εναρίθμου έργου στη ΣΑΕ 871 με τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ής-21ης Οκτωβρίου και της 6ης-10ης Νοεμβρίου”.

H από 28/04/2021 Απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 871 του ενάριθμου έργου: 2021ΣΕ87100011 “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ής-21ης Οκτωβρίου και της 6ης-10ης Νοεμβρίου” με προϋπολογισμό 8.393.777,50 ευρώ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Η απόφαση πίστωσης

«Επειδή:

- Κρίνεται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ής-21ης Οκτωβρίου και της 6ης-10ης Νοεμβρίου”, προκειμένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του Δήμου και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια των διακινουμένων στα υπόψη οδικά τμήματα. Με τη με αρ. πρωτ. 11206/ 26-10-2020 Απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Χερσονήσου έως 20/4/2021.

- Με την εγκρινόμενη πίστωση δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87100011 της ΣΑΕ 871 του ΠΔΕ.

Αποφασίζουμε:

  1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού 8.393.777,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87100011 της ΣΑΕ 871 του ΠΔΕ, τη διάθεση ισόποσης πίστωσης και τη μεταβίβασή της στον Δήμο Χερσονήσου για την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ής-21ης Οκτωβρίου και της 6ης-10ης Νοεμβρίου”.
  2. Η διαδικασία ανάθεσης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει.
  3. Καθορίζουμε με την πίστωση των 8.393.777,50 ευρώ να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για ολοκληρωμένη φάση εργασίας, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ), αναθεώρηση τιμών, απρόβλεπτα και ΦΠΑ.
  4. Η παραπάνω πίστωση, που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή, περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό της σύμβασης που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης.
  5. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να αποστείλει αμέσως πλήρη σειρά συμβατικών εγγράφων στη Δ/νση Οδικών Υποδομών (ΔΟΥ).
  6. Η προϊσταμένη Υπηρεσία του έργου, προκειμένου να προβεί στην έγκριση τροποποίησης της εν λόγω χρηματοδοτούμενης Σύμβασης (κάθε διοικητική πράξη που επιφέρει οικονομοτεχνική αλλαγή στη σύμβαση), πρέπει πρώτα να εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποστέλλοντας αντίστοιχα αιτήματα, ώστε να γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση των διατιθέμενων περιορισμένων πόρων του υπουργείου και να καλύπτονται επαρκέστερα οι ανάγκες των Περιφερειών-Δήμων της χώρας», αναφέρει η σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών.

(Φωτογραφία Αρχείου IN TIME)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια