Κρήτη

Δέκα ημέρες νωρίτερα φέτος ο τρύγος λόγω… καιρού

Οι πολύ υψηλές, για την εποχή θερμοκρασίες θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από τους αμπελουργούς και τους ελαιοπαραγωγούς του νησιού μας

Τουλάχιστον δέκα μέρες πιο πρώιμα είναι φέτος, λόγω καιρικών συνθηκών, τα αμπέλια στον νομό Ηρακλείου.

Στο μεταξύ, τόσο στο αμπέλι όσο και στην ελιά, με τις συγκεκριμένες υψηλές θερμοκρασίες, που μάλιστα θα φτάσουν ακόμα και τα 40άρια στο νησί μας, χρειάζονται φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε τα σχετικά δελτία γεωργικών συμβουλών για τους αμπελουργούς και τους ελαιοπαραγωγούς.

Αναλυτικότερα, για το αμπέλι απαιτούνται τα εξής:

-Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

- Περονόσπορος: Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Περιορισμένη η εξέλιξή του μέχρι τώρα.

- Ευδεμίδα: Η ανθόβια γενιά είναι σε εξέλιξη. Δε χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

- Τζιτζικάκια: Συστηματικοί έλεγχοι. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις. Δε χρειάζονται ακόμα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση εχθρών-ασθενειών και ενισχύουν τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Καιρικές συνθήκες και αμπέλια.

Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την ανάπτυξη των αμπελιών. Στην ποικιλία σουλτανίνα και στην πρώιμη ζώνη καταγράφηκε εβδομαδιαία αύξηση του μήκους της βλάστησης από 15-22 εκ. Με τα σημερινά δεδομένα, η χρονιά εμφανίζεται πιο πρώιμη σε σχέση με το 2020 κατά ένα δεκαήμερο.

Οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Αντίθετα, οι ξερικές συνθήκες που επικράτησαν και προβλέπονται να επικρατήσουν και στις επόμενες ημέρες δεν ευνοούν τον περονόσπορο.

Ωίδιο

Οι πρώτες προσβολές έχουν εμφανιστεί μέχρι και στην όψιμη ζώνη. Στις πρωιμότερες ποικιλίες/περιοχές, τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνονται δευτερογενείς μολύνσεις σε φύλλα και ανθοταξίες. Στα αμπέλια αυτά, τα βλαστικά στάδια που ακολουθούν (μούρο- άνθιση-καρπόδεση) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες: Την περίοδο αυτή όλα τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα. Στις ποικιλίες/περιοχές που μπαίνουν στα ευαίσθητα στάδια μούρου-άνθισης, συνιστάται εφαρμογή με θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Προσοχή: Το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Η αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώτες προσβολές) είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας. Οι πρώτοι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι.

Περονόσπορος

Η παρατεταμένη ξηρασία δεν ευνοεί τον περονόσπορο. Η εξέλιξή του μέχρι τώρα είναι πολύ περιορισμένη. Επισημαίνεται ότι η διασπορά και εξάπλωση του μολύσματος απαιτεί βροχοπτώσεις που προς το παρόν απουσιάζουν. Οδηγίες: Δε χρειάζονται προληπτικοί ψεκασμοί την περίοδο αυτή.

Ευδεμίδα

Η 1η πτήση (ανθόβια γενιά) βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνεται ότι στην ανθόβια γενιά οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία. Δε χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

Τζιτζικάκια

Μηδενικοί έως πολύ χαμηλοί είναι οι πληθυσμοί (πτερωτά ακμαία άτομα) που εμφανίζονται προς το παρόν στα αμπέλια. Αυξημένοι πληθυσμοί καταγράφονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες μόνο στην περιοχή της Μεσαράς (νότια Κρήτη). Η αντιμετώπισή του στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί.

Οδηγίες: Στα αμπέλια της Μεσαράς να ξεκινήσουν οι συστηματικοί έλεγχοι. Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δύο φύλλα πριν την κορυφή του. Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο: 50-00 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

Σε αμπέλια άλλων περιοχών δε χρειάζονται ακόμα έλεγχοι, ούτε αντιμετώπιση: τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα, γι’ αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία. Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή-πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων-μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα), ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελαιοπαραγωγοί

Στην Κορονέικη (ψιλολιά) τρία είναι τα βλαστικά στάδια την περίοδο αυτή: Στις πρώιμες περιοχές άνθιση- πτώση πετάλων- έναρξη καρπόδεσης. Στις μεσοπρώιμες περιοχές κρόκιασμα ανθέων - έναρξη άνθισης. Και στις όψιμες περιοχές φούσκωμα ανθέων και ανθοταξίες.

Πυρηνοτρήτης: (Praysoleae)

Στο δίκτυο παγίδευσης μεσοπρώιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριους πληθυσμούς. Οι προνύμφες τρέφονται στα άνθη της ελιάς.

Μεσοπρώιμες περιοχές: Ελαιώνες συμβατικής καλλιέργειας με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζονται καμία επέμβαση στη γενιά αυτή, καθώς ποσοστό 5% των ανθέων αρκεί για μια ικανοποιητική καρπόδεση.

Σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία συστήνεται μία επέμβαση στην έναρξη της άνθισης.

Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους ανθοφορίας, συστήνεται επέμβαση με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας, όταν έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων, και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Στη βιολογική γεωργία, το έντομο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillusthuringiensis).

Στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού της επόμενης γενιάς, γιατί εισέρχονται οι προνύμφες γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών και δύσκολα αντιμετωπίζονται με βιολογικά σκευάσματα. Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται η χρήση σκευασμάτων του βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος για την προστασία των φυσικών εχθρών και των ωφέλιμων εντόμων (επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά). Οδηγία για τις όψιμες περιοχές θα δοθεί σε επόμενο δελτίο.

Μαργαρόνια: (Palpitaunionalis)

Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς καταστρέφουν με φαγώματα τη νέα τρυφερή βλάστηση.

 

Στις μεσοπρώιμες περιοχές συστήνεται άμεσα επέμβαση στα νεαρά δεντρύλλια σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και σε δέντρα αυστηρά κλαδεμένα. Οι προνύμφες του εντόμου καταστρέφουν φύλλα και ακραίους οφθαλμούς προκαλώντας την ανάπτυξη ανεπιθύμητων πλάγιων βλαστών ή την καταστροφή των εμβολίων, γι’ αυτό πρέπει να προστατεύεται η νέα βλάστηση και τα δέντρα να ελέγχονται για προσβολές.

Στα παραγωγικά ελαιόδεντρα συνήθως η ζημιά δεν είναι αξιόλογη.

Βαμβακάδα: (Ψύλλα) (Euphylluraphillyreae)

Είναι μυζητικό έντομο που προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Εκκρίνει χαρακτηριστική λευκή κηρώδη ουσία μαζί με κολλώδες μελίτωμα που καλύπτει τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ανθοταξίες.

Συνιστάται αντιμετώπιση μόνο σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία και έντονη προσβολή (ποσοστό προσβεβλημένων ανθέων>30%) κατά προτίμηση με παραφινικά λάδια. Με τη συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων λαμβάνονται δεδομένα για την Π.Ε. Χανίων.

Χρησιμοποιούνται μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς.

Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ <http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx και> <http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx μπορείτε> να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.

«Διαβάζετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή», καταλήγει το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια