Κρήτη

Οδός ΒΟΑΚ - ΠΑΓΝΗ - ΙΤΕ: Από παράταση σε... παράταση! - Πότε μετατίθεται η μελέτη

Η μελέτη είχε ανατεθεί πριν από 4 χρόνια και ήταν να ολοκληρωθεί εντός 2ετίας

Νέα μεγάλη παράταση για τη μελέτη που, αν και ήταν να παραδοθεί το 2019, μετατίθεται για τον Απρίλιο του 2022, με υπαιτιότητα των υπηρεσιών και όχι του αναδόχου

Ελλάς το μεγαλείο σου με τις καθυστερήσεις όχι μόνο στις κατασκευαστικές εργασίες των δημόσιων έργων, αλλά και στις... μελέτες!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μελέτη για τον δρόμο ΒΟΑΚ- ΠΑΓΝΗ- ΙΤΕ, η οποία οδεύει από παράταση σε... παράταση, με ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών και όχι του αναδόχου και μάλιστα όλες οι παρατάσεις είναι μεγάλης διαρκείας.

Η τελευταία, 3η κατά σειρά παράταση, δόθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης πριν από λίγες ημέρες και έχει διάρκεια 12 μήνες! Δηλαδή η μελέτη, που αρχικά ήταν, υποτίθεται, να παραδοθεί το 2019, και μετά από δύο παρατάσεις ήταν να ολοκληρωθεί τώρα, μετατέθηκε τελικά για τον Απρίλιο του 2022 και... βλέπουμε!

Για του λόγου το αληθές, με προ ημερών απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας:

«Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης “Μελέτη νέας οδού: Δρόμος ΒΟΑΚ- ΠΑΓΝΗ- ΙΤΕ” κατά 12 μήνες, δηλαδή έως τις 27/04/2022, για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, επειδή δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος για την καθυστέρηση της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης».

Πώς φτάσαμε όμως στη νέα αυτή, 3η κατά σειρά τόσο μεγάλη παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης της μελέτης και γιατί αναγνωρίστηκε ως ορθό το σχετικό αίτημα του αναδόχου μελετητή, ο οποίος δε φέρει ο ίδιος ευθύνη για τις μεγάλες καθυστερήσεις;

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του τα εξής:

«Με το με αρ. πρωτ. 254821/14.10.2019 έγγραφο, υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο οι υπολειπόμενες μελέτες της 2ης φάσης:

  • Οριστική Μελέτη Οδοποιίας αρτηρίας- κόμβων- παράπλευρων οδών.
  • Οριστική Γεωλογική Μελέτη.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Γεωτεχνικές έρευνες και αξιολόγησή τους.

Αναμένονται ακόμα οι γνωμοδοτήσεις των φορέων για την έγκριση της ΜΠΕ και την έκδοση ΑΕΠΟ και επίσης εξακολουθούν να υφίστανται στη χώρα μας οι συνθήκες της πανδημίας COVIDD-19, οι οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις διαδικασιών.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο ανάδοχος αιτείται παράταση συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του συνόλου των σταδίων της μελέτης του θέματος κατά δώδεκα (12) μήνες, δεδομένου ότι οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (3 μήνες για την εκπόνηση της 3ης φάσης και 9 μήνες για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις των μελετών)».

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Στην εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων επισημαίνει ότι ζητούμενη παράταση είναι εύλογη, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

«Με το με αρ. πρωτ. 325418/18.12.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ζητήθηκε από τον ανάδοχο η διόρθωση της μελέτης οδοποιίας, καθώς η μελέτη δε θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ Ρ1), σε συνέχεια σχετικών αντιρρήσεων των υπηρεσιών του ΠΑΓΝΗ, ως προς τη χωροθέτηση του χώρου στάθμευσης (σχετ. έγγραφο 273137/30.10.19) και της άρνησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση του χώρου στάθμευσης (σχετ. έγγραφο 320675/13.12.19).

Με το με αρ. πρωτ. 88221/13.05.2020 έγγραφο, υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο οι εκδόσεις Β της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας αρτηρίας- κόμβων- παράπλευρων οδών και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αναμένονται ακόμα οι γνωμοδοτήσεις των φορέων για την έγκριση της ΜΠΕ και την έκδοση ΑΕΠΟ και επίσης εξακολουθούν να υφίστανται στη χώρα μας οι συνθήκες της πανδημίας COVID-19, οι οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις διαδικασιών.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 23717/1.2.2021 έγγραφο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών - Γεν. Γραμ. Υποδομών - Γενική Δ/νση Συγκ/κών Υποδομών - Δ/νση Συγκ. Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, μας ζητήθηκε να απέχουμε από τη διαδικασία χωροθέτησης νέου κόμβου, καθώς την αρμοδιότητα για την εκπόνηση προμελέτης στην παράκαμψη Ηρακλείου έχει η Υπηρεσία τους, στο πλαίσιο της ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος ΒΟΑΚ Χανιά-Ηράκλειο”», αναφέρει η υπηρεσιακή εισήγηση που καταλήγει: «Η Υπηρεσία μας, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 87293/12.04.2021 αιτήματος του αναδόχου για παράταση, κρίνει εύλογο το χρονικό διάστημα παράτασης έως τις 27-04-2022, εφόσον αναμένονται ακόμα οι γνωμοδοτήσεις των φορέων για την έγκριση της ΜΠΕ και την έκδοση ΑΕΠΟ, και επίσης αναμένουμε εντολές από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών - Γεν. Γραμ. Υποδομών - Γενική Δ/νση Συγκ/κών Υποδομών - Δ/νση Συγκ. Υποδομών, με Σύμβαση Παραχώρησης για τον κόμβο στον ΒΟΑΚ».

Από παράταση σε... παράταση!

Η μελέτη “Νέας οδού: Δρόμος ΒΟΑΚ- ΠΑΓΝΗ- ΙΤΕ” είχε ανατεθεί πριν από 4 χρόνια και ήταν να ολοκληρωθεί εντός 2ετίας.

Η ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή του σημαντικού αναπτυξιακού έργου που θα συνδέει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας-Έρευνας με τον Βόρειο Οδικό Άξονα είχε υπογραφεί από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στις 26 Ιουνίου 2017.

Η ανάθεση είχε γίνει σε κλίμα ικανοποίησης και με την προσδοκία γρήγορης ολοκλήρωσής της, ώστε το έργο να περάσει στο επόμενο στάδιο, της κατασκευής. Στην πορεία, ωστόσο, η μελέτη έμπλεξε στη γραφειοκρατία και στις γνώριμες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να προχωρά πραγματικά... “αγκομαχώντας”!

Ενώ ήταν κανονικά να ολοκληρωθεί το 2019, η μελέτη πήρε την 1η παράταση για τον Ιούνιο του 2020. Τον περσινό Ιούνιο, η Περιφέρεια Κρήτης έδωσε 2η παράταση για τον Απρίλιο του 2021. Δυστυχώς η μελέτη, με υπαιτιότητα των εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών και όχι του αναδόχου, όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε τις μέρες αυτές, αλλά πήρε και 3η παράταση, μετατιθέμενη πλέον για τις 27 Απριλίου του 2022!

Ευχής έργον είναι η 3η κατά σειρά παράταση να αποδειχτεί και η... φαρμακερή και να παραδοθεί αυτή η έρμη μελέτη, ώστε κατόπιν να ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου κατασκευής του νέου δρόμου ΒΟΑΚ- ΠΑΓΝΗ- ΙΤΕ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Τα τεχνικά στοιχεία της νέας οδού

Η νέα προτεινόμενη οδός, που θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με Πανεπιστήμιο- ΠΑΓΝΗ- ΙΤΕ, χωροθετείται δυτικά του οικισμού των Αγίων Θεοδώρων, με αρχή ένα νέο ανισόπεδο κόμβο επί της εθνικής οδού Ηρακλείου-Χανίων, 2 χλμ. δυτικά του κόμβου Γιόφυρου. Στην πορεία της η νέα οδός συναντάει στα πρώτα 900 μέτρα με ισόπεδο κυκλικό κόμβο τον παλαιό επαρχιακό δρόμο προς Βούτες, στο ύψος του Πανεπιστημίου, κι έπειτα από 500 μέτρα εισέρχεται με ισόπεδο κυκλικό κόμβο στον νέο ΕΠΟ 7, στο ύψος της νοτιοανατολικής πλευράς του ΠΑΓΝΗ, διασχίζοντας την οδό προς τον κόμβο για Σταυράκια.

Η είσοδος και η έξοδος από την εθνική οδό προς τη νέα χάραξη θα γίνεται με ανισόπεδο κόμβο με τέσσερις συνδέσεις (ράμπες), δύο ανά ρεύμα κυκλοφορίας της ε.ο. Ηρακλείου-Χανίων. Οι ράμπες που θα βρίσκονται βόρεια της εθνικής οδού θα διευθετούνται με κυκλικό κόμβο, καθώς και οι παράπλευρες οδοί από τη βόρεια πλευρά της ε.ο. Εκατέρωθεν της νέας οδού υπάρχουν παράπλευρες οδοί, οι οποίες παραλαμβάνουν τις προσβάσεις των όμορων ακινήτων και θα διευθετούν το παράπλευρο οδικό δίκτυο του ΒΟΑΚ. Η προτεινόμενη διατομή για την κύρια οδό, η οποία θα είναι διαχωρισμένη (θα έχει νησίδα New Jersey στο κέντρο).

(Φωτογραφία Αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια