Κρήτη

«Θηλιά» για το αγροτικό εισόδημα οι ελληνοποιήσεις

Προτεραιότητα για το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η πάταξη του φαινομένου

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιδιώκοντας τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητά της την πάταξη των “ελληνοποιήσεων”, μιας μάστιγας που έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση του αγροτικού εισοδήματος, την εξαπάτηση του καταναλωτή, τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού και τη βλάβη της εθνικής οικονομίας». Αυτό τονίζεται σε απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού, σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη και άλλων βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τις εισαγωγές και τις “ελληνοποιήσεις” των προϊόντων από τρίτες χώρες.

Και συνεχίζει ο υπουργός αναφέροντας ότι, «σε αυτήν την κατεύθυνση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα με την ψήφιση του Ν. 4691/2020 (108 Α’) “Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα”. Στο εν λόγω νομοσχέδιο, με γνώμονα την προστασία των ελληνικών προϊόντων και κατ’ επέκταση των Ελλήνων παραγωγών και καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θεσπίζεται εμφατικά η αυστηροποίηση του κυρωτικού πλαισίου, ειδικά στις περιπτώσεις “ελληνοποιήσεων” προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και βιολογικών, η πρόβλεψη για πρώτη φορά ειδικών ποινικών αδικημάτων για τους παραβάτες και η αποτρεπτική για τους επίδοξους “ελληνοποιητές” επαύξηση των χρηματικών προστίμων. Αναλυτικότερα, προβλέπεται:

* Ειδικό ποινικό αδίκημα για όποιον εξάγει τρόφιμα νοθευμένα ή επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου.

* Η θέσπιση ενός νέου αδικήματος, αυξημένης ποινικής απαξίας (ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών ή χρηματική ποινή), η οποία καταλαμβάνει όποιον με πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα τα οποία κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας Αρχής είναι νοθευμένα και επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου.

* Η - υπό προϋποθέσεις και κατόπιν έκδοσης εισαγγελικής διάταξης - δημοσιοποίηση στοιχείων κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων για ειδικά ποινικά αδικήματα σχετικά με “ελληνοποιήσεις” προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

* Η θέσπιση ποινής φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών σωρευτικά με χρηματική ποινή για τους παραβάτες ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ και βιολογικών προϊόντων καθώς και η θεσμοθέτηση επιβολής, σε βάρος των ανωτέρω, διοικητικού προστίμου ύψους έως - καταρχήν -300.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 600.000 ευρώ, εάν η σχετική παράβαση έχει διαπραχθεί από επιχείρηση με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

* Η πρόβλεψη επιβολής μόνιμης αφαίρεσης του δικαιώματος χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ή βιολογικών προϊόντων σε βάρος των υποτρόπων και η συνεκτίμηση του παρανόμως προσποριζόμενου κέρδους κατά την επιμέτρηση του διοικητικού προστίμου σε βάρος “ελληνοποιητών”.

Η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων-Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων Αρχών [Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ & Φ.Ε.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας στην περιοχή ευθύνης τους] που υλοποιούν ελέγχους στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών: σε όλα τα στάδια εμπορίας όσον αφορά στη συμμόρφωση με τα εμπορικά πρότυπα, μετά την πρωτογενή παραγωγή έως και το στάδιο της συσκευασίας-τυποποίησης όσον αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια. Για την εισαγωγή στη χώρα προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών απαιτείται, υποχρεωτικά, η υποβολή αναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

Το ΜΕΝΟ αποτελεί ταυτόχρονα σύστημα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών διακίνησης (εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικό εμπόριο) φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών, σύστημα διεξαγωγής ανάλυσης επικινδυνότητας επί των αναγγελιών των φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών και σύστημα λήψης απόφασης διενέργειας ελέγχου ή απαλλαγής ελέγχου επί των φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών. Επισημαίνεται ότι στο σύνολο (100%) των εισαγόμενων φορτίων πραγματοποιείται έλεγχος εγγράφων και ταυτότητας σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ενώ ο φυσικός έλεγχος πραγματοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που το πληροφοριακό σύστημα του ΜΕΝΟ θα υποδείξει. Στις περιπτώσεις που τα εισαγόμενα προϊόντα δε συμμορφώνονται με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες κατά περίπτωση: απαγόρευση εισαγωγής και, στη συνέχεια, καταστροφή ή επαναποστολή (θέματα ασφάλειας τροφίμων) ή αλλαγή χρήσης ή διορθωτικές ενέργειες (αλλαγή σήμανσης, ανασυσκευασία, διαλογή κ.ά.).

Η ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει διαρκώς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων περί ελέγχου των εισαγόμενων φορτίων από το στάδιο της εισαγωγής μέχρι και το στάδιο της τελικής διάθεσης του εισαγόμενου προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να προστατέψει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και να αποφύγει φαινόμενα “ελληνοποιήσεων” εισαγόμενων ποιοτικά υποβαθμισμένων, ατυποποίητων και ενδεχομένως επικίνδυνων προϊόντων, τα οποία:

- Ανταγωνίζονται αθέμιτα τα εγχώρια προϊόντα.

- Παραπλανούν τον καταναλωτή.

- Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Χρειάζονται πιο εντατικοί έλεγχοι

Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές ζητούσαν από τον αρμόδιο υπουργό ενημέρωση για τον αριθμό, αλλά και τα αποτελέσματα των ελέγχων στις εισαγωγές και τις πωλήσεις οπωροκηπευτικών, που έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φαινομένων “ελληνοποιήσεων”. Ταυτόχρονα ρωτούσαν να μάθουν για τον αριθμό των ελέγχων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, που πραγματοποιήθηκαν σε εισαγόμενα, καθώς και αν υπάρχει προγραμματισμός εντατικοποίησης των ελέγχων, ώστε να προστατευτούν οι εγχώριοι παραγωγοί.

«Η απάντηση του υπουργού της κυβέρνησης Μητσοτάκη δικαιώνει σήμερα την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών κατέστη υποχρεωτικώς χρησιμοποιούμενη στις 17/1/2017. Όσον αφορά στο κυρωτικό πλαίσιο για περιπτώσεις “ελληνοποιήσεων”, αυτό ήδη υπήρχε.

Φυσικά, όσο και διατείνονται ότι προχώρησαν στην αυστηροποίηση του πλαισίου, απαραίτητη προϋπόθεση για να ανακοπεί το φαινόμενο είναι να εντατικοποιηθούν έτι περισσότερο αλλά και να συντονιστούν αντί να είναι κατακερματισμένοι και άρα αναποτελεσματικοί οι έλεγχοι. Αυτό όμως προϋποθέτει βούληση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με ανθρώπινο δυναμικό, αντί της εμμονής απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες που διακατέχει την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Επίσης, στην απάντησή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαλείται ως δική του νομοθετική παρέμβαση την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο, ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση των Ελλήνων παραγωγών για την επί ίσοις όροις διαπραγμάτευσή τους με τις εμπορικές αλυσίδες, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης τους. Να σημειωθεί ότι η σχετική οδηγία εκδόθηκε πριν δύο χρόνια και μέχρι σήμερα η κυβέρνηση - ενώ είχε τη σχετική υποχρέωση - δεν έχει νομοθετήσει ακόμη, παρά τις σχετικές συστάσεις, την ενσωμάτωσή της.

Τέλος, οι παραγωγοί συνεχίζουν και καταγγέλλουν τους πλημμελείς ελέγχους και τη μεγέθυνση του προβλήματος σε βάρος της εγχώριας παραγωγής και της υγείας των καταναλωτών, παρά και την ισχύ του Προγράμματος Αυξημένων Ελέγχων του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 2019/1793 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Βαρδάκη.

(Φωτογραφία Unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια