Κρήτη

ΠΕΔ Κρήτης: Σύσκεψη με Αμυρά για Δασικούς Χάρτες – Βαρύτητα στα σφάλματα που υπάρχουν

Τα θέματα που βρέθηκαν στο «επίκεντρο»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 09 Μαρτίου 2021  η προγραμματισμένη διαδικτυακή  συνεδρίαση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά και με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της οποίας ετέθησαν από τους συμμετέχοντες όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Κρήτη και ζητήθηκαν ουσιαστικές λύσεις.

Στη διευρυμένη συνεδρίαση που διοργανώθηκε από την ΠΕΔ Κρήτης και διήρκησε επί δύο ώρες, συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ, οι Δήμαρχοι της Κρήτης, η Περιφέρεια μέσω του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη για τον πρωτογενή τομέα, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματικών - παραγωγικών τάξεων του νησιού μας.

Γ. Κουράκης: Να προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματα των πολιτών

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γ. Κουράκης κατά την αρχική τοποθέτησή του, αφού ευχαρίστησε τον κ. Υφυπουργό για τη συμμετοχή του στη σημερινή σύσκεψη, ανέφερε ότι η προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού κεφαλαίου και των δασών του νησιού μας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, τόσο της Αυτοδιοίκησης, όσο και των φορέων και των πολιτών της Κρήτης και επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πρέπει να στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπάρχουν όμως ζητήματα, συνέχισε ο κ. Κουράκης, που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των χαρτών και για την αντιμετώπιση των λαθών που εντοπίζονται, θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία των ΟΤΑ, των φορέων και των πολιτών με το Υπουργείο, προκειμένου να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις, προς όφελος των πολιτών, να προστατευτούν τα νόμιμα δικαιώματά τους και να εξασφαλιστεί μια νέου τύπου ευημερία, πιο δίκαιη, με λιγότερες ανισότητες και σε αρμονική συνύπαρξη με τη φύση.

Δόθηκε βαρύτητα στα σφάλματα που υπάρχουν στους χάρτες

Ακολούθησε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν τόσο οι Δήμαρχοι, τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ,  ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης όσο και οι εκπρόσωποι φορέων του νησιού μας, και με τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο μεταφέρθηκαν στον κ. Αμυρά όλα τα προβλήματα και τα ζητήματα που έχουν προκύψει και αναδειχθεί μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στον κ. Υφυπουργό, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα πρόδηλα σφάλματα (π.χ τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, δρόμοι, παραλίες κλπ) που υπάρχουν στους δασικούς χάρτες και στην ανάγκη για άμεση διόρθωσή τους, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών.

Επίσης τονίστηκε το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων, όπου από το σύνολο των συμμετεχόντων επισημάνθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θιγούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών και των ΟΤΑ.

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό ότι η Κρήτη διέπεται από διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια και τονίστηκε ότι απαιτείται άμεσα παρέμβαση του Υπουργείου προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών γης της Κρήτης.

Μέριμνα για τα δικαιώματα Αγροτών και Κτηνοτρόφων

Επίσης τονίστηκε ότι οι δασικοί χάρτες δεν πρέπει να θίξουν τα δικαιώματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης ως προς το καθεστώς των ενισχύσεων και προτάθηκε ο συσχετισμός του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-σύστημα επιδοτήσεων) με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, καθώς έχουν καθορισθεί εδώ και χρόνια οι χρήσεις γης και βάσει αυτών δίδονται οι επιδοτήσεις.

Κοινή συνισταμένη των προτάσεων που κατετέθηκαν προς τον κ. Υφυπουργό ήταν η ανάγκη για άμεση διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών με προσωρινή αναστολή της προθεσμίας που έχει τεθεί και έπειτα, σε δεύτερη φάση, να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αντιρρήσεων ως προς τον χαρακτήρα των εκτάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση δηλώθηκε ότι οι Δήμοι τις Κρήτης θα συμβάλουν με όποια μέσα διαθέτουν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Να παραταθεί η προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων

Αναφέρθηκε επίσης ότι λόγω της πανδημίας και των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και των ενεργειών που απαιτούνται θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραταθεί η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, ώστε όλοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Επισημάνθηκαν ακόμη το ζήτημα των δασωμένων αγρών που λόγω της εγκατάλειψης της αγροτικής γης και της αστυφιλίας των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίζονται σαν δασικές εκτάσεις και ζητήθηκε η εξαίρεσή τους από τους χάρτες, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ιδιαίτερη χλωρίδα της Κρήτης όπου μεγάλες εκτάσεις είναι καλυμμένες από φρύγανα (ασπάλαθοι) και ζητήθηκε επιτακτικά η εξαίρεση των εκτάσεων αυτών από τους δασικούς χάρτες. 

Γ. Αμυράς: Δε θίγονται οι ιδιοκτησίες και οι επιδοτήσεις

Ο κ. Αμυράς άκουσε με προσοχή όλους τους συμμετέχοντες και στην παρέμβασή του ανέφερε ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα ληφθούν υπόψη τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου όσο και από την τεχνική- νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί και αναμένεται να ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι τόσο ο Υφυπουργός, όσο και ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Ευάγ. Γκουντάφας, ο οποίος επίσης συμμετείχε, αναγνώρισαν ότι υπάρχουν λάθη στους δασικούς χάρτες, παράλληλα πάντως υποστήριξαν ότι “δεν θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε επηρεάζεται το καθεστώς των επιδοτήσεων”.

Στο σημείο αυτό υπήρξε άμεση απάντηση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη, που υπογράμμισαν ότι καλώς οι εκπρόσωποι του υπουργείου παραδέχονται την ύπαρξη λαθών. Δεν αρκεί όμως η αναγνώριση τους, απαιτείται τα όποια λάθη να διορθωθούν.

Συμφωνήθηκε τέλος να συγκροτηθεί μια ολιγομελής επιτροπή από την ΠΕΔ Κρήτης ώστε μέσα από τη συνεργασία με τον κ. Υφυπουργό και  τις υπηρεσίες του Υπουργείου, να αναδειχθούν όλα τα ζητήματα και να επιλυθούν  τα όποια προβλήματα, ώστε οι δασικοί χάρτες, παράλληλα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αποτελούν τελικά εγγύηση για τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών.

Ο Γιάννης Κουράκης κλείνοντας τη διαδικασία ευχαρίστησε τον Υφυπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, για την σημερινή συνεργασία τους.

Τόνισε ότι υπήρξε μια πραγματικά χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, παρουσιάστηκαν ανάγλυφα και αναδείχθηκαν τα σοβαρά σφάλματα που εντοπίζονται στους δασικούς χάρτες.

Το Υπουργείο αναγνώρισε σήμερα ότι υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν επίλυσης και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ τόνισε ότι απομένει πλέον, να εξασφαλιστεί η διόρθωση τους, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κ. Υφυπουργός.

Τέλος ανέφερε ότι η ΠΕΔ Κρήτης, θα παρακολουθεί στενά όλα τα βήματα που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι το τέλος, για την απόλυτη διασφάλιση των νόμιμων αλλά και απαράγραπτων συμφερόντων των πολιτών και των ΟΤΑ της Κρήτης.

(Φωτογραφία Αρχείου Unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια