Κρήτη

ΒΟΑΚ: «Τρέχουν» για το έργο «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος»

Αγώνας δρόμου από το υπουργείο Υποδομών για να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση και ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης το τμήμα του ΒΟΑΚ

Από τα λόγια στις πράξεις περνά όντως το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών σε σχέση με την προσπάθεια ένταξης του οδικού έργου "Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος" του ΒΟΑΚ στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε το τμήμα αυτό, που ως γνωστόν δεν έχει συμπεριληφθεί στους δύο διεθνείς διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη, έχοντας προκηρυχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, να πάρει τον δρόμο της υλοποίησης ως δημόσιο έργο.

Για να προλάβει το έργο το... τρένο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αποκτήσει πλήρη μελετητική ωριμότητα και να καταστεί έγκαιρα έτοιμο προς δημοπράτηση. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή, το υπουργείο "τρέχει" πράγματι τις διαδικασίες εκπόνησης των απαραίτητων επιμέρους μελετών (υδραυλικών, περιβαλλοντικών κ.λπ.), όπως συνάμα και διενέργεια των γεωτεχνικών ερευνών με τις απαραίτητες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε επιλεγμένα σημεία.

Τα παραπάνω έχουν δρομολογηθεί, μέσω σύναψης συμβάσεων με τεχνικούς συμβούλους και ήδη οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη "Διαύγεια", δείχνοντας αν μη τι άλλο πως στο υπουργείο δε θα μείνουν στις πολιτικές υποσχέσεις, αλλά πράττουν και τα δέοντα για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και η κατασκευή ως δημόσιου έργου του νέου οδικού τμήματος "Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος" του ΒΟΑΚ...

Η απόφαση για τις γεωτρήσεις

«Εγκρίνουμε την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου "Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στον ν. Λασιθίου", οι οποίες αφορούν σε συμπληρωματικές Γεωτεχνικές Έρευνες, Αξιολογήσεις και Μελέτες στο 1ο υποτμήμα αυτού από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 10+050, στον οικονομικό φορέα "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΠΕ", με συνολική αμοιβή 138.152,10 ευρώ (προ ΦΠΑ)», αναφέρει η απόφαση αναφορικά με τις γεωτεχνικές έρευνες.

Όπως περιγράφεται στην ίδια απόφαση:

«Οι γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες θα αφορούν σε: α) Διάνοιξη 17 ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, εκτιμώμενου συνολικού βάθους 380 μ., σε 10 θέσεις θεμελίωσης τεχνικών έργων (κάτω διαβάσεων, cut & cover και τοίχων αντιστήριξης), β) Κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές σε επιλεγμένα δείγματα της πυρηνοληψίας, γ) Αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων, δ) Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης των κάτω διαβάσεων και των cut & cover και ε) Οριστική μελέτη ορύγματος».

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της, η οποία ανάλογα με την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών της Υπηρεσίας, η παροχή των υπόψη υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου, αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να κατανεμηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με παράταση της διάρκειας της σύμβασης από την προϊσταμένη Αρχή, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της σύμβασης.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

Η απόφαση για συμπληρωματικές μελέτες

«Το έργο "Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στον ν. Λασιθίου" προωθείται προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης (σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΞ. 2867/28-8-2020 έγγραφο του γενικού διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών) και η προώθηση των διαδικασιών για τη σύναψη των συμβάσεων τεχνικών συμβούλων για την υποβοήθησή της Υπηρεσίας μας στην εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αυτής.

Κατά τη "Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικόλαος ν. Λασιθίου" και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) αντίστοιχα, εκπονήθηκε μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων μελετών και ερευνών, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί το απαιτούμενο τεχνικό αντικείμενο, ώστε το έργο να καταστεί ώριμο για δημοπράτηση. Για τον παραπάνω λόγο και μετά την προώθηση προς ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εκπονηθούν όλες οι προς τούτο απαιτούμενες μελέτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών του τμήματος "Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος" ν. Λασιθίου του ΒΟΑΚ. Ότι οι παραπάνω μελέτες θα γίνουν τόσο στο τμήμα "Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος" ν. Λασιθίου του ΒΟΑΚ, όσο και στο υποτμήμα "Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος" ν. Λασιθίου της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου-Aγ. Νικολάου ν. Λασιθίου και θα αφορούν σε: α) Υδραυλικές μελέτες, β) Περιβαλλοντικές Μελέτες και γ) σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης», αναφέρεται στην έτερη απόφαση για τις συμπληρωματικές μελέτες και επισημαίνεται ακόμα: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση συνολικού ποσού 172.360,00 ευρώ (139.000,00 € για αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου και 33.360,00 € για ΦΠΑ 24%) σε βάρος του εναρίθμου 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071 για σύναψη σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου "Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στον ν. Λασιθίου", η οποία αφορά σε υδραυλικές και περιβαλλοντικές μελέτες (τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω τμήματος).

Ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα υποβάλει στοιχεία για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην υλοποίηση του εξής τεχνικού αντικειμένου:

- Μελέτες στο τμήμα "Νεάπολη-Άγ. Νικόλαος" ν. Λασιθίου του ΒΟΑΚ:

α) Υδραυλικές μελέτες (υδρολογική μελέτη για τα έργα διευθέτησης, προμελέτες οχετών, προμελέτες διευθέτησης και οριοθέτησης ρεμάτων).

β) Περιβαλλοντικές μελέτες των έργων διευθέτησης του ΒΟΑΚ (τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω τμήματος).

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια