Κρήτη

Μνημόνιο Συνεργασίας Creta InterClinic AE (Όμιλος HHG) και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Σήμερα, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου του 2021, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Νίκος Κατσαράκης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Creta InterClinic AE, Ιατρός κ. Γεώργιος Στεφανουδάκης, συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης (ΜΣκΣ) που προβλέπει κοινού ενδιαφέροντος επιστημονικές και ερευνητικές δράσειςeat, ενδεικτικά, στους τομείς της Εμβιομηχανικής, της Βιοϊοατρικής και της Ιατρικής Τεχνολογίας.

Η κοινή αυτή προσπάθεια, η οποία εγκρίθηκε με ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ και του ΔΣ της εταιρείας Creta InterClinic AE, ως βασικά αντικείμενα έχει:

  1. Την οργανωμένη υλοποίηση κοινών δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ του ερευνητικού προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας Creta InterClinic Α.Ε. στα πεδία της Εμβιομηχανικής, της Βιοϊοατρικής, των Βιοϋλικών, της Νανοτεχνολογίας και ειδικότερα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με ισχυρό κοινό ενδιαφέρον.
  2. Την ανάπτυξη και συμμετοχή σε κοινά προγράμματα και έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
  3. Την από κοινού σύνταξη και υποβολή ερευνητικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και η συμμετοχή και παρουσίαση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
  4. Την από κοινού κατοχύρωση ελληνικών και διεθνών ευρεσιτεχνιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων με εμπορικό ενδιαφέρον που τυχόν προκύψουν.
  5. Την από κοινού διερεύνηση της δημιουργίας κοινής υποδομής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μεταξύ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και ομίλου HHG (Hellenic Healthcare Group). Ειδικότερα για το σκοπό αυτό θα εκπονηθεί εμπεριστατωμένη έκθεση σκοπιμότητας ως πρόταση στα αρμόδια όργανα των δύο συνεργαζόμενων μερών.
  6. Την διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας των δύο μερών ενδεικτικά στους τομείς εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.

Ως φορέας υλοποίησης και συντονιστής των προβλεπόμενων ενεργειών στο ΜΣκΣ για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έχει ορισθεί το θεσμοθετημένο ερευνητικό «Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εμβιομηχανικής», με διευθυντή τον καθηγητή κ. Νεκτάριο Βιδάκη. Το εργαστήριο είναι μέλος του Ινστιτούτου Αναδυόμενων Τεχνολογιών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ καθηγητής Νίκος Κατσαράκης δήλωσε:

«Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή αποτελεί μοχλό προκειμένου το Ίδρυμα να προσφέρει ουσιαστικά στην πρόοδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας, αλλά και στην ανάπτυξη και ευημερία της περιφέρειας Κρήτης και της Χώρας γενικότερα. Ειδικά στους τομείς της Βιοϊατρικής, της Εμβιομηχανικής, της Ιατρικής Τεχνολογίας, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Διατροφής και Διαιτολογίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει ισχυρά εργαστήρια και έμπειρες ερευνητικές ομάδες  με συσσωρευμένη τεχνογνωσία και σημαντικό ερευνητικό έργο. Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με την εταιρεία Creta InterClinic και τον όμιλο HHG, θεωρούμε ότι θα επιταχυνθεί η παραγωγή νέας γνώσης και ισχυρής τεχνογνωσίας και στους δύο φορείς.»

Σε δήλωση του μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Πρόεδρος της εταιρείας Creta InterClinic, Γιώργος Στεφανουδάκης, Χειρουργός Ορθοπεδικός ειδικευμένος στην Αθλητική Τραυματολογία, ανέφερε:

«Στο Creta InterClinic, ως μέλος του μεγαλύτερου ιδιωτικού παρόχου υγείας στη χώρα, Hellenic Healthcare Group, θεωρούμε ότι η αλληλεπίδραση με φορείς εκπαίδευσης και έρευνας , όπως τα Πανεπιστήμια, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο για το συνεχή εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ως όμιλος δραστηριοποιούμαστε σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον με συνεχείς τεχνολογικές προκλήσεις. Επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής, συμμετέχουμε σε μεγάλες έρευνες και παράγουμε καθημερινά τεχνογνωσία με διεθνή απήχηση. Είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα προκειμένου να κάνουμε πράξη σπουδαίες ιδέες και να λύνουμε σύνθετα προβλήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στους τομείς της Εμβιομηχανικής, της Βιοϊατρικής και της Ιατρικής Τεχνολογίας.»

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια