Κρήτη

Νέα δημοπράτηση για την παλιά Ακαδημία

Μετά την προ μηνών ακύρωση του διαγωνισμού, ο Δήμος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει το έργο στατικής ενίσχυσης του ιστορικού κτηρίου

Πρόκειται για ένα έργο που περιμένουν πώς και πώς οι μαθητές και οι δάσκαλοι στα 3 δημοτικά σχολεία και στο 1 νηπιαγωγείο που συστεγάζονται στο ιστορικό κτήριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Με νέα προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία έχουν τροποποιηθεί κάποιοι όροι που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στις τάξεις των εργοληπτών, επανέρχεται τώρα ο Δήμος Ηρακλείου για το πολυσυζητημένο έργο της ενίσχυσης του ιστορικού, πεπαλαιωμένου κτηρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Τις προάλλες δόθηκε το σχετικό φως από την Οικονομική Επιτροπή και δημοσιεύτηκε η απόφαση για την επαναδημοπράτηση του έργου, ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ). Ένα έργο που περιμένουν πώς και πώς οι μαθητές και ο δάσκαλοι στα 3 δημοτικά σχολεία και στο 1 νηπιαγωγείο που συστεγάζονται στο ιστορικό κτήριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι οποίοι όσο αναμένουν βεβαίως το κατασκευαστικό "λίφτινγκ" έρχονται αντιμέτωποι με κάθε άλλο παρά ιδανικές συνθήκες, φιλοξενούμενοι σε ένα κτηριακό συγκρότημα που κουβαλά στην πλάτη του 8 δεκαετίες ζωής. Ενίοτε μάλιστα έρχονται αντιμέτωποι και με πρωτοφανείς τριτοκοσμικές καταστάσεις, όπως αυτές που βίωσαν το φθινόπωρο με την κακοκαιρία και τις νεροποντές.

Όπως έχουμε γράψει, την περασμένη άνοιξη, προς ικανοποίηση τότε της σχολικής κοινότητας, προκηρύχθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου ο σχετικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου "Ενίσχυση κτηρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας". Ο διαγωνισμός, όπως προκηρύχθηκε, με τους όρους που βγήκε, άναψε "φωτιές" στον εργοληπτικό κλάδο. Υπήρξαν διαμαρτυρίες περί "φωτογραφικής" διακήρυξης από τους τοπικούς εργολήπτες, που προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). Μάλιστα, είχε κατατεθεί και προσφυγή από τοπική τεχνική εταιρεία.

Υπό το βάρος των εξελίξεων αυτών, στον Δήμο Ηρακλείου αποφάσισαν να ακυρώσουν τον διαγωνισμό, με ζητούμενο πλέον την επαναπροκήρυξή του, ώστε να δρομολογηθεί επιτέλους το γερό "λίφτινγκ" που χρειάζεται το ιστορικό σχολείο.

Απ' ό,τι φαίνεται, έφτασε η ώρα της επαναδημοπράτησης του έργου στατικής ενίσχυσης της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν «η εκτέλεση της μικτής σύμβασης (έργο και προμήθεια) με τίτλο "Ενίσχυση κτηρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας" με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Η επαναδημοπράτηση του έργου με τους τροποποιημένους όρους δημοπράτησης».

 

Τροποποιήσεις στους όρους

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ηρακλείου, οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στους αρχικούς όρους δημοπράτησης αφορούν στα εξής:

- Πρόσθετη εμπειρία σε παρόμοια έργα.

- Στους όρους δημοπράτησης του έργου, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 132/2019 απόφαση Ο.Ε., ήταν και πρόσθετη τεχνική εμπειρία και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 22.Δ της Διακήρυξης: «Εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιας φύσης έργων και συγκεκριμένα σε έργα ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ), την τελευταία δεκαετία, τα οποία θα είναι συνολικού Π/Υ 500.000 €, χωρίς ΦΠΑ (παρ. 4 άρθρου 75 του Ν. 4412/2016)».

Η εμπειρία σε παρόμοια έργα, όπως έχει κριθεί απ' όλους τους επιστημονικούς φορείς, είναι επιβεβλημένη, γι' αυτό και η σχετική απαίτηση έχει ενσωματωθεί στον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΦΕΚ 2894/Β/30-08-2017) που διέπει την κατασκευή και μελέτη έργων ενίσχυσης υφιστάμενων κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η προαναφερόμενη εμπειρία ήταν και σχετική και ανάλογη με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως απαιτεί το άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016, που έχει προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρά ταύτα και επειδή εκφράστηκε από τους τοπικούς οικονομικούς φορείς η αδυναμία τους να συμμετέχουν, κάτι που προφανώς δεν ήταν το ζητούμενο, και ύστερα από συνεννόηση με τον μελετητή, αποφασίστηκε η πρόσθετη εμπειρία να διαμορφωθεί ως εξής: «Εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιας φύσης εργασιών και συγκεκριμένα σε έργα ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού από σκυρόδεμα τα τελευταία 10 χρόνια, προϋπολογισμού μελέτης μεγαλύτερου των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ».

Έργο και προμήθεια μαζί!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τεύχη δημοπράτησης για τη στατική ενίσχυση της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου έχει ενσωματωθεί και η προμήθεια 10 προκατασκευασμένων οικίσκων και των αντίστοιχων WC, που θα χρησιμοποιηθούν για τη σταδιακή μεταστέγαση του σχολείου, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να αποτελέσουν ξεχωριστή σύμβαση προμήθειας. Θεωρήθηκε όμως ότι είναι ενδεδειγμένο η προμήθεια να γίνει μαζί με το έργο, εφόσον η νομοθεσία και συγκεκριμένα η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 δίνει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε μιλάμε για μικτή σύμβαση που αφορά έργο και προμήθεια μαζί...

 

ΑΠΟ ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ...

 

Ένα ξεχωριστό συγκρότημα

 

Το συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας μελετήθηκε από τον Πάτροκλο Καραντινό, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα, τη χρονική περίοδο 1932-1938. Η κατασκευή του κτηρίου ξεκίνησε πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ολοκληρώθηκε μερικά χρόνια μετά το πέρας του. Το 1957, η Παιδαγωγική Ακαδημία μεταφέρθηκε και λειτούργησε στον νέο της χώρο, όπως και τα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία της (1ο και 2ο 6θέσιο, 3θέσιο, 1θέσιο).

Το συγκρότημα είναι επιφάνειας 2.580 τ.μ. και σε αυτό στεγάζονται το 53ο Δημοτικό, το 54ο Δημοτικό, το 1ο Ειδικό Δημοτικό και το 2ο Νηπιαγωγείο. Ο έλεγχος της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, των Συλλόγων Γονέων και του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

Φωτογραφία αρχείου

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια