Κρήτη

Φορολογικά… «δώρα» φέρνει στους αγρότες το 2021

Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής

Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά φορολογικά “δώρα” του 2021 για τον αγροτικό κόσμο.

Οι συντελεστές - με το 9% να είναι ο κατώτερος - θα ανέλθουν έως και το 44% για όσους αγρότες δηλώσουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται και αναπροσαρμογές στην έκπτωση φόρου που δικαιούνται οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, με κύριους ωφελημένους όσους έχουν από δύο και πάνω προστατευόμενα τέκνα.

Μεταξύ των άλλων, μία σημαντική εξέλιξη για τα συμφέροντα των φορολογούμενων αγροτών είναι το γεγονός ότι για τα εισοδήματα του 2020 που θα δηλωθούν το 2021 προβλέπεται και προσωρινή αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, από την οποία ευνοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.

Έτσι, λοιπόν, με βάση τις αλλαγές που ισχύουν από την έναρξη της νέας χρονιάς, ισχύει μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν μειωθεί και οι επόμενες φορολογικές κλίμακες κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Αναλυτικότερα, με βάση όσα πρέπει να ξέρουν οι αγρότες, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Αν αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση. Η μείωση του φόρου για ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Όλες οι αλλαγές

Όπως γράφει η “Ναυτεμπορική”, το 2021 θα ισχύσουν οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων:

- Αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού του φόρου για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα αυτά επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.

- Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Η έκπτωση φόρου μειώνεται ως εξής:

* από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

* από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

* από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα,

* από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα,

* από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα,

* από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα,

* από 2.100 σε 1.780 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με έξι εξαρτώμενα τέκνα,

* από 2.100 σε 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με επτά εξαρτώμενα τέκνα.

- Περιορισμός της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου των 777-1.340 ευρώ κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ, για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με 1 έως 4 εξαρτώμενα τέκνα.

- Προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς και συντάξεις και για τους μισθούς που θα καταβάλλονται το 2021 στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Και παρακάτω, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης ως εξής:

Επιβαρύνει κάθε χρόνο, από το 2011 και μετά, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ετήσιο συνολικό ατομικό - πραγματικό ή τεκμαρτό - εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ απ’ όλες τις πηγές. Επιβάλλεται κλιμακωτά, με συντελεστές 2,2%-10%, στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ. Συνεπώς, η μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα, τα οποία αποκτήθηκαν το 2020 από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων, από εκμετάλλευση κινητών αξιών και αποταμιεύσεις, καθώς και στους μισθούς που θα αποκτήσουν το 2021 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα αφορά μόνο όσους φορολογούμενους έχουν συνολικά ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Ειδικά, όσον αφορά στους μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα ωφελήσει μόνο όσους εξ αυτών θα λάβουν το 2021 αποδοχές οι οποίες μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και πριν από τη φορολόγησή τους υπερβαίνουν τα 857 ευρώ τον μήνα ή τα 12.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους η προσωρινή απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα έχει τη μορφή της μη επιβολής μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών που θα εισπράττουν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή, για τους φορολογούμενους αυτούς η μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους.

Το μυστικό είναι στα “έξοδα”

Στο μεταξύ, όλοι οι αγρότες έχουν πολύ μεγάλο όφελος από την όσο γίνεται μεγαλύτερη προσκόμιση στοιχείων πραγματοποίησης εξόδων για την καλλιέργειά τους. Με αφορμή την έναρξη του τρυγητού και ενόψει της έναρξης του λιομαζώματος, η “Νέα Κρήτη” είχε απευθυνθεί για τα θέματα αυτά στον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ν. Ηρακλείου Δημήτρη Χριστοφοράκη, που ήταν κατηγορηματικός ως προς την ανάγκη να υποβάλλονται οι αποδείξεις για να τεκμηριώνονται τα έξοδα που αφαιρούνται από μικτά έσοδα για να μείνουν και να φορολογηθούν τα καθαρά έσοδα.

«Είτε τηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων είτε όχι, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε είναι περιστασιακά απασχολούμενοι στην αγροτική παραγωγή, το εισόδημά τους από την αγροτική δραστηριότητα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι φορολογείται, αφού αφαιρέσουμε από τα έσοδα, τα οποία θα αποκτήσουν, τα έξοδα της αγροτικής δραστηριότητας», είχε δηλώσει στη “Νέα Κρήτη” ο Δημήτρης Χριστοφοράκης.

Στο μεταξύ, οι ετεροεπαγγελματίες αγρότες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, ενώ ένας κατά κύριο επάγγελμα αγρότης έχει αφορολόγητο που ξεκινάει από 8.500 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια