Κρήτη

ΟΚΑΝΑ: 15 προσλήψεις στην Κρήτη - Ποιους αφορούν

Σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά

15 άτομα προσλαμβάνει ο ΟΚΑΝΑ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 έως 8 Δεκεμβρίου ΕΔΩ.

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μία μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. Στις ιστοσελίδες των ΔΥΠΕ, θα αναρτηθούν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι κατάταξης ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο.

Σημειώνεται πως η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του έργου ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.

Οι θέσεις εργασίας

                                   7Η ΥΠΕ

Κατηγορία και κλάδος

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

 

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

για το Υποέργο 2 «Ίδρυση και Λειτουργία Κινητής Μονάδας Παρέμβασης»

Κατηγορία και κλάδος

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

 

1

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Τρανταλίδου

19-21,

Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

για το Υποέργο 3 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης»

Κωδικός θέσης

Κατηγορία και κλάδος

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«ΚΕΣΑΝ»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μίνωος 8 & Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Θέρισος, 71304, Ηράκλειο, Κρήτη

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

 

1

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«ΚΕΣΑΝ»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μίνωος 8 & Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Θέρισος, 71304, Ηράκλειο, Κρήτη

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

 

1

 

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δημοκρατίας 51, 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

 

2

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δημοκρατίας 51, 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

 

 

1

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΝΙΑ

 

Μιχελιδάκη 17, 73134, Χανιά

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για 24 μήνες και έως τη λήξη του Προγράμματος

1

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια