Κρήτη

ΙΤΕ: Φορτωμένο με διακρίσεις και επιτυχίες το «βιογραφικό» των οκτώ Ινστιτούτων

Έρευνα αιχμής από τα 8 Ινστιτούτα τού κορυφαίου Ιδρύματος της Κρήτης και της χώρας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Αποτελείται από οκτώ Ερευνητικά Ινστιτούτα και έχει ιδρύσει τρεις δομές, τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και το Δίκτυο “ΠΡΑΞΗ”. Με 1.400 μέλη, υπερσύγχρονες υποδομές, προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης και αξιοσημείωτες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 33 βραβεία ERC (τα περισσότερα στην Ελλάδα) και 159 “Marie Curie”, το ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μερικές μόνο από τις διακρίσεις του είναι η πρώτη θέση στις αξιολογήσεις της ΓΓΕΤ από διεθνείς επιτροπές, στο Nature INDEX, και στο Ranking Web of Research Centers (Webometrics 2017, 2018, 2019), στην Ελλάδα. Όραμα του Ιδρύματος αποτελεί η καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία ως πυλώνες περιφερειακής, εθνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ διεξάγεται πρωτοποριακή βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε δύο κύριες θεματικές κατευθύνσεις: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, και Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων.

Συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνητικών Υποδομών. Αποτελεί από το 1990 μέλος της υποδομής Laserlab-Europe, συμμετέχει στις υποδομές IPERION_HS στην πολιτιστική κληρονομιά, EUSMI στη χαλαρή ύλη, NFFA στη νανοτεχνολογία, ACTPHAST και PhotonHub-Europe στη φωτονική και στις ELI και E-RIHS του Οδικού Χάρτη του ESFRI.

Σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί σε υψηλής απήχησης διεθνή περιοδικά και έχουν οδηγήσει σε βραβεία από διεθνείς επιστημονικές ενώσεις. Πρόσφατα ίδρυσε δύο εταιρείες spin-off, τις PCNano_Materials και Biomimetic, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Big Pi Ventures του EquiFund, που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Τέλος, εγκαθίσταται στο ΙΗΔΛ πιλοτική γραμμή παραγωγής ολοκληρωμένων νανοκυκλωμάτων, βασισμένη σε τεχνολογία του ΙΗΔΛ, σε συνεργασία με την εταιρεία Thales SA.

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας διαθέτει σύγχρονες υποδομές Νέας Γενιάς Αλληλούχισης, μιας δυναμικής τεχνολογίας που επιτρέπει την παράλληλη αλληλούχιση του γενετικού υλικού διαφορετικών δειγμάτων μέσα σε μόνο λίγες ώρες! Έτσι οι επιστήμονες μελετούν τη λειτουργία του DNA σε φυσιολογικές ή μη συνθήκες, σε διαφορετικούς ιστούς και οργανισμούς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα.

Στο επίκεντρο της μελέτης του ΙΜΒΒ βρίσκονται οι μεταβολές που προκαλούν στα βιομόρια οι ασθένειες και η γήρανση, με τη χρήση της φασματομετρίας μάζας, μιας άκρως ευαίσθητης τεχνικής, που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση, την ποσοτικοποίηση και τον προσδιορισμό της δομής βιομορίων.

Οι παραδοσιακές τεχνικές για την ανάλυση της δομής των βιομορίων απαιτούν την επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων που μπορεί να προέρχονται από πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων ή/και οργανισμών σε διάφορα ηλικιακά στάδια.

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής διεξάγει έρευνα αιχμής σε όλο το φάσμα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μεταξύ των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων είναι η έρευνα της ομάδας Ανθρωποκεντρικής Υπολογιστικής Όρασης, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που παρατηρούν τους ανθρώπους με συμβατικές κάμερες, κατασκευάζουν λεπτομερή τρισδιάστατα μοντέλα του σώματος, των χεριών και του προσώπου τους, και δίνουν τη δυνατότητα ταυτοποίησής τους και αναγνώρισης των ενεργειών, των συναισθημάτων, ακόμα και των προθέσεών τους.

Τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας πληθώρας εφαρμογών που άπτονται σχεδόν όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας (υγεία, ασφάλεια, εργασία, εκπαίδευση, μεταφορές, διασκέδαση, κ.λπ.). Η ομάδα έχει διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές συμβολές σε αυτό το πεδίο της Όρασης Υπολογιστών. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διάφορα πεδία εφαρμογών.

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών στοχεύει στην αντιμετώπιση σύγχρονων διεπιστημονικών προκλήσεων σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ και άλλες ακαδημαϊκές μονάδες. Μεγάλο μέρος της έρευνάς του χρηματοδοτείται από ανταγωνιστικές εθνικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις. Έχει αναπτύξει πολλά συνεργατικά έργα και σχέσεις με άλλες ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και σημαντικές ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ΙΥΜ έχει ερευνητική δραστηριότητα διεθνούς επιπέδου σε διάφορους τομείς εφαρμογών μέσω κυρίως της μαθηματικής μοντελοποίησης και υπολογισμών υψηλής απόδοσης. Περιοχές σημαντικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν εφαρμογές στο περιβάλλον, όπως τηλεπισκόπηση αστικών περιοχών, μελέτη διάβρωσης ακτογραμμών, υποβρύχιες μετρήσεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετεωρολογία, κ.ά. Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσονται συστηματικά νέες δραστηριότητες αιχμής με έμφαση κυρίως στις εφαρμογές στη Βιοϊατρική, τη Μηχανική και τα νέα Υλικά καθώς και στην Επιστήμη των Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών έχει ως σκοπό να προωθήσει την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον.

Οι ερευνητικοί του τομείς διεξάγουν έρευνα αιχμής σε πεδία όπως η οθωμανική ιστορία, η ιστορία των πόλεων, η ναυτιλιακή ιστορία, η ιστορία της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η ιστορία του θεάτρου, η ιστορία της τέχνης, όπως φαίνεται από τα πολυάριθμα ανταγωνιστικά προγράμματα (μεταξύ των οποίων τέσσερα ERC Grants από το 2016 μέχρι σήμερα) και τη διεθνή αναγνώριση που έχουν κερδίσει, ενώ και το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος έχει αναπτύξει πρωτοποριακές μεθόδους γεωφυσικής έρευνας ιδίως όσον αφορά την αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά.

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής αναπτύσσεται σε 3 ερευνητικές περιοχές: Νανοτεχνολογία/Προηγμένα Υλικά (ΠΕ1), Ενέργεια/Περιβάλλον (ΠΕ2) και Βιοεπιστήμες/Βιοτεχνολογία (ΠΕ3), με έμφαση στις διεπιφάνειες αυτών (π.χ. ενεργειακά υλικά, νανο- ή περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, ιατρική ακριβείας).

Η ΠΕ1 εστιάζει σε καινοτόμα υλικά με επιθυμητές ιδιότητες για εξειδικευμένες εφαρμογές (π.χ. αντιβαλλιστικά υφάσματα, αισθητήρες). Το ΙΕΧΜΗ συντονίζει το Κέντρο Γραφενίου του ΙΤΕ.

Η ΠΕ2 προωθεί περιβαλλοντικά φιλικές ενεργειακές τεχνολογίες με εφαρμογή σε πιλοτική/βιομηχανική κλίμακα (κυψέλες καυσίμου, βιοκαύσιμα, υδρογόνο), και συμβάλλει στην προστασία/αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όπως απορρύπανση εδαφών με ψυχρό πλάσμα, βιοαποικοδόμηση ρύπων. Λειτουργεί επίσης το πρωτοπόρο Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ΠΕ3 εστιάζει στην ανάπτυξη μεθόδων, εργαλείων και συστημάτων/διεργασιών στη μεταβολική μηχανική και συστημική/δικτυακή βιολογία με έμφαση στη μεταβολομική, όπως και στη νανοϊατρική/νανοθεραπευτική, βιοϊατρική μηχανική, νανοτοξικολογία, βιοαισθητήρες και γεωργία ακριβείας.

Μοναδικό στη χώρα το Ινστιτούτο Αστροφυσικής

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής ιδρύθηκε το 2018 και είναι το μοναδικό στη χώρα μας με αποκλειστικό αντικείμενο την έρευνα σε θεωρητική και παρατηρησιακή αστροφυσική. Δύο από τα επτά μέλη του έχουν λάβει ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για την υποστήριξη της έρευνάς τους σε θέματα διαστημικής αστροφυσικής ακτίνων-Χ σε διπλά συστήματα αστέρων και αποτύπωσης της πόλωσης του φωτός από εκατομμύρια αστέρια του γαλαξία μας.

Το Ι.Α. είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και λειτουργία του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, του καλύτερα εξοπλισμένου και πλέον παραγωγικού ερευνητικά στην Ελλάδα, όπου από το 2021 θα ξεκινήσουν οι παρατηρήσεις του διεθνούς πειράματος “Pasiphae” με σκοπό να δημιουργήσει την πρώτη τρισδιάστατη απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου του γαλαξία μας, θέτοντας παράλληλα ισχυρούς περιορισμούς στις φυσικές διεργασίες κατά τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του σύμπαντος.

Το πιο νέο "παιδί" του ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας ιδρύθηκε το 2019. Εστιάζει στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της παραγωγής πετρελαίου, καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις διεργασίες απορρύπανσης από τις δραστηριότητες αυτές. Η δημιουργία του θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της πετρελαϊκής έρευνας στην Ελλάδα και θα αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων. Εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη (Χανιά), δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και οι υποδομές του Πολυτεχνείου στο περιβάλλον αριστείας και καινοτομίας του ΙΤΕ.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας:

- Η έρευνα και ο εντοπισμός κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

- Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

- Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η έρευνα στο ΙΠΕ εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

α) Ανάπτυξη γεωλογικών μοντέλων πετρελαιοπιθανών περιοχών,

β) Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών χαρακτηρισμού πετρελαϊκών ρευστών,

γ) Ανάπτυξη μοντέλων περιγραφής της συμπεριφοράς πετρελαϊκών ρευστών στους ταμιευτήρες και

δ) Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών απορρύπανσης από πετρελαιοειδή.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια