Κρήτη

Σχέδιο για την αντιμετώπιση των θεομηνιών στην Κρήτη

Οι κύριες προτάσεις για την αποτροπή μελλοντικών καταστροφών

Σωστή, αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή των ζημιών. Απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την καταβολή επιχορηγήσεων και αποζημιώσεων στους πληγέντες. Άμεσες μελέτες για την κατασκευή έργων υποδομής αποτροπής μελλοντικών καταστροφών από πλημμύρες. Στο τρίπτυχο αυτό στέκεται εμφατικά ο περιφερειακός σύμβουλος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση στον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων από την πρόσφατη θεομηνία.

«Ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, έπληξαν πρόσφατα βάναυσα πολλές περιοχές της Κρήτης και ιδιαίτερα την εδαφική περιφέρεια του δήμου Χερσονήσου και τη Δημοτική Ενότητα Καστελίου του δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Ευτυχώς που μέσα σ’ αυτή την τραγικότητα που βιώσαμε δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η έκταση και η φύση των ζημιών είναι μεγάλη και πρωτοφανής. Οι πλημμύρες αποτελούν έναν από τους πιο καταστροφικούς τύπους φυσικών καταστροφών. Ως πλημμύρα νοείται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό.

Είναι χρήσιμο, επιβεβλημένο θα έλεγα, με πρωτοβουλία και πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης, να εκπονηθεί (συνταχθεί) ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκατάστασης των ζημιών και ανακούφισης των πληγέντων από τη θεομηνία. Προτείνω στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου να αποφασίσουμε την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα σύνταξής του.

Το προτεινόμενο σχέδιο θα απαρτίζεται από άμεσα (βραχυπρόθεσμα) και μεσοπρόθεσμα μέτρα, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα, έργα, επιχορηγήσεις και λοιπά.

Η κυβέρνηση οφείλει και είμαι βέβαιος πως θα το πράξει, άμεσα, να θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πακέτο μέτρων ανακούφισης των πληγέντων και στήριξης και αποκατάστασης, αλλά και επιστροφής στην κανονικότητα των τοπικών κοινωνιών. Επιβάλλεται τα αρμόδια υπουργεία και Οργανισμοί να εκδώσουν όλες τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις, αλλά και να προχωρήσουν στις ενδεδειγμένες νομοθετικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου ανακούφισης των κατοίκων και αντιμετώπισης των ζημιών», αναφέρει σχετικά ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης και συνεχίζει: «Προτείνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο να ζητήσει από την κυβέρνηση, για λόγους που απορρέουν από την αρχή της ισότητας, να υλοποιήσει τα μέτρα που νομοθέτησε με τους Ν. 472/20 και 4737/20 για τις περιοχές που επλήγησαν από το φαινόμενο “Ιανός” και για τις δικές μας περιοχές, ως και λοιπών άλλων μέτρων ανακούφισης, όπως:

- Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

- Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.

- Αποζημιώσεις σε υποδομές.

- Αποζημιώσεις σε αγρότες.

- Εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.

- Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

- Παροχή αναγκαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την αποκατάσταση κτηρίων και κτηριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.

- Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες του Δήμου που έχουν πληγεί.

Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί να συμμετάσχουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.

- Αναστολή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων, για ένα έτος, επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές.

- Προστασία της εργασίας στις πληγείσες περιοχές.

- Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε προθεσμίες του υπουργείου Οικονομικών.

- Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών σε πληγείσες από τη θεομηνία περιοχές.

- Εφαρμογή ακατάσχετων ενισχύσεων για τις καταστροφές.

- Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης».

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης

«Μέτρα που μπορούν να περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΟΣΔ), και του οποίου την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης έχει η Περιφέρεια Κρήτης, είναι:

* Η εκπόνηση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου, το οποίο κύριο σκοπό θα έχει τη διερεύνηση του κινδύνου απωλειών ανθρώπινων ζωών και των επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα που πιθανά να εκδηλωθούν στην Κρήτη. Τότε μόνο οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τις τεχνικές διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, ώστε ενιαία η Περιφέρεια και οι Δήμοι του νησιού να παρεμβαίνουν σε έκτακτες ανάγκες.

* Σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, τα οποία πρέπει να είναι λεπτομερή, εξειδικευμένα, κατανοητά, σαφή και εύκολα, εφαρμόσιμα από τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας των αρμόδιων φορέων, για τη μείωση των επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα (εφαρμογή του Ν. 4662/20, ΦΕΚ Α27).

* Σύγκληση, άμεσα, του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηρακλείου, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται στο επίπεδο Π.Ε. σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των ζημιών.

* Συντονισμός Περιφέρειας και εμπλεκόμενων Δήμων, για τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, για την αποκατάσταση των καταστροφών, καθώς και για θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των αποχετευτικών δικτύων ομβρίων στα οδικά δίκτυα.

* Ενημέρωση, υπεύθυνη και συγκεκριμένη, αγροτών και κτηνοτρόφων, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες για την προστασία των γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών του (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

* Άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες ή άλλα φαινόμενα που προκύπτουν από τις πλημμύρες (κατολισθήσεις κ.λπ.).

* Ενημέρωση των πολιτών για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από καταστάσεις και συνθήκες που δημιουργούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

* Άμεση αποκατάσταση της βατότητας και της ασφάλειας αποκλεισμένων, τυχόν, δρόμων αρμοδιότητας της Περιφέρειας (απομάκρυνση φερτών υλικών, υδάτων και διαφόρων άλλων αντικειμένων από το οδόστρωμα), με σκοπό την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.

* Εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές μονάδες εμπορικά κατ/τα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Η συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 7 του Ν. 2459/1997 (Α17), γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη.

* Επιχορήγηση των πληττόμενων Δήμων με κονδύλια από τους ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) για την κατασκευή επενδυτικών έργων.

* Επιχορήγηση των ΟΤΑ από τη ΣΑΕ 055 του υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία.

* Ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών του Δήμου Χερσονήσου, που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την οριοθέτηση και διευθέτηση διαφόρων ρευμάτων, με τη συνεργασία και υποστήριξη της Περιφέρειας.

* Έρευνα για τη μείωση των πλημμυρικών κινδύνων και προστασία των περιοχών που επλήγησαν.

* Διερεύνηση γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών για την ανάσχεση των σοβαρών φαινομένων», σημειώνει ο κ. Δοξαστάκης.

Οι στόχοι - «Να πρυτανεύσει η λογική»

Η επιστολή του κ. Δοξαστάκη καταλήγει, απευθυνόμενος στον περιφερειάρχη Κρήτης: «Κύριε περιφερειάρχη, αυτές τις δύσκολες ώρες απαιτείται να πρυτανεύσουν η λογική και η καθαρή σκέψη, να υιοθετηθούν ο σχεδιασμός και η μεθοδικότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ψύχραιμα, αποτελεσματικά και με διακριτικότητα τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η σωστή, αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή των ζημιών και η απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων, για την καταβολή επιχορηγήσεων και αποζημιώσεων, ως και την κατασκευή έργων υποδομής αποτροπής μελλοντικών καταστροφών από πλημμύρες, πρέπει να είναι οι στόχοι που θα επιδιώξουμε».

(Φωτογραφία Αρχείου IN TIME)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια