Κρήτη

Παράταση «ανάσα» στους Δήμους για τις Υπηρεσίες Δόμησης - Τι θα γίνει με τις οικοδομικές άδειες

Παράταση ενός χρόνου για το νέο σύστημα των Υπηρεσιών Δόμησης στους Δήμους

Παράταση- “ανάσα” ενός ολόκληρου χρόνου παίρνουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα, όπως και εδώ στην Κρήτη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του νέου συστήματος με τις Υπηρεσίες Δόμησης... 

Η εξέλιξη προκαλεί ικανοποίηση και ανακούφιση σε τοπικό επίπεδο, καθώς μια εύλογη περίοδος χάριτος είχε επιδιωχθεί και από τους δικούς μας αιρετούς εδώ στο νησί, με χαρακτηριστική την πρόσφατη παρέμβαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, διά του προέδρου της Γιάννη Κουράκη, προς το υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ. 

Με βάση σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Ιούνιο στη Βουλή, όλοι οι Δήμοι της χώρας από την 1η Νοεμβρίου 2020 θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει στη σύσταση και στη λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). 

Οι Υ.ΔΟΜ. των Δήμων, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, θα λειτουργούν σε αυστηρό καθεστώς ελέγχου, καθώς θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν όλες τις εγκυκλίους και οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Και ταυτοχρόνως να κοινοποιούν όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Στόχος του νέου συστήματος είναι να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες και “παρατράγουδα” με τις υπηρεσίες πολεοδομιών, ώστε οι Δήμοι να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί στον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών, την είσπραξη προστίμων, στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην αντιμετώπιση πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων. 

Βεβαίως ως γνωστόν στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα η θεωρία και ένα τελείως διαφορετικό η πράξη! Στην πράξη, προέκυψαν πολλά “αγκάθια” και αδυναμίες στη σύσταση των Υπηρεσιών Δόμησης. 

Η σύσταση των Υ.ΔΟΜ. κρίθηκε ανέφικτη σε πολλές περιπτώσεις και έτσι, ακούγοντας τα αιτήματα του αυτοδιοικητικού κόσμου αλλά και τη “φωνή” της λογικής, τα συναρμόδια υπουργεία αποφάσισαν να δώσουν μια “γενναία” περίοδο χάριτος διάρκειας 12 μηνών. 

Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος Υπηρεσιών Δόμησης δίνεται συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, παράταση ενός έτους στη λειτουργία των υφιστάμενων Υ.ΔΟΜ. 

Την εξέλιξη ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, υποσχόμενα συνάμα να δώσουν λύση στις δυσλειτουργίες του συστήματος των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και τις επακόλουθες καθυστερήσεις στην οικοδομική δραστηριότητα, που επιβαρύνουν τους πολίτες και παρεμποδίζουν τις επενδύσεις. 

Οι δυσκολίες 

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠ.ΕΝ., ο θεσμός των Υπηρεσιών Δόμησης έρχεται αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με τις δυσκολίες αρκετών Δήμων να στηρίξουν επιχειρησιακά μια κατάλληλα στελεχωμένη Υπηρεσία Δόμησης. Μέχρι σήμερα, από τις απαιτούμενες, βάσει του υφιστάμενου πλαισίου 330 περίπου Υ.ΔΟΜ., έχουν συγκροτηθεί μόνον 190, αρκετές εκ των οποίων μάλιστα υπολειτουργούν. 

Παράλληλα, δεν είναι άγνωστο το φαινόμενο αντιφατικών αποφάσεων διαφορετικών Υ.ΔΟΜ. για ταυτόσημα ζητήματα. 

Οι πέντε άξονες 

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η αναμόρφωση του συστήματος των Υπηρεσιών Δόμησης ακολουθεί τους εξής κύριους άξονες: 

α) Υφιστάμενες Υπηρεσίες Δόμησης θα παραμείνουν - ή θα δημιουργηθούν νέες - μόνο σε Δήμους που έχουν τη δυνατότητα να τις στελεχώσουν, και κατόπιν σχετικής πιστοποίησης. Η απολύτως απαραίτητη στελέχωση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη-πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Η πιστοποίηση θα χορηγείται κάθε χρόνο από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. 

β) Για τους Δήμους που δε θα μπορέσουν να πιστοποιήσουν Υπηρεσίες Δόμησης θα συγκροτηθούν Υπηρεσίες Δόμησης σε περιφερειακό επίπεδο (σε περιφερειακή ενότητα ή ομάδα περιφερειακών ενοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες). Η πρόβλεψη αυτή θεσμοθετείται με το υπό ψήφιση “Πολεοδομικό-χωροταξικό σχέδιο νόμου” του ΥΠ.ΕΝ. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν σαφώς λιγότερες Υ.ΔΟΜ., βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες στελέχωσης κι επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. 

γ) Οι Υπηρεσίες Δόμησης οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει σε πρώτο στάδιο το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του Ν. 4495/2017 (Α’ 167). Εφόσον δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, προχωρεί και στην ενεργοποίηση άλλων δυνατοτήτων ελέγχου, που προβλέπονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο. 

δ) Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εκδίδει οδηγίες ερμηνείας διατάξεων που κατανοούνται διαφορετικά από διάφορες Υ.ΔΟΜ., οι οποίες θα αναρτώνται στο διαδίκτυο και θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά, εξασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας. 

ε) Συγκροτείται στο ΥΠ.ΕΝ. Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης, η οποία, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, θα έχει δύο ρόλους: Πρώτον, ορισμένες οικοδομικές άδειες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία ή/και για την προστασία του περιβάλλοντος (με προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων) θα υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υ.ΔΟΜ. Δεύτερον, σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η “προσφυγή” στην Κεντρική Υ.ΔΟΜ, στην περίπτωση αποφάσεων των τελευταίων, για τις οποίες υπάρχει αντίρρηση των ενδιαφερόμενων ή πολύ μεγάλων καθυστερήσεων, πάλι εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται ειδικό τέλος. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια 

Όπως τονίζει το ΥΠ.ΕΝ., «η εφαρμογή των πιο πάνω νομοθετικών και οργανωτικών ρυθμίσεων θα θέσει, στο προσεχές μέλλον, σε νέα βάση τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς και συναφών εγκρίσεων, ιδίως από την άποψη της ταχύτητας, της ασφάλειας δικαίου, της ομοιογενούς ερμηνείας της νομοθεσίας και της διαφάνειας». 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια