Κρήτη

Ηράκλειο: Ξεκινάει «σαφάρι» για τα εγκαταλελειμμένα Ι.Χ

Πώς θα γίνεται η διαδικασία της περισυλλογής

“Σαφάρι” για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που “ξεφυτρώνουν” κατά καιρούς σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου ξεκινά τώρα ο Δήμος, θέλοντας να απομακρύνει μια εστία ασχήμιας, περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά ενίοτε και επικινδυνότητας.

Φυσικά δεν πρόκειται για ένα σκηνικό που συναντάμε μονάχα στο Ηράκλειο, ίσα-ίσα πρόκειται για μια γνώριμη “πληγή” για πολλούς δήμους στην Κρήτη. Ούτε πρόκειται για ένα τωρινό φαινόμενο. Διαχρονικό είναι το “αγκάθι” αυτό με την εγκατάλειψη παλιών οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων, ακόμη και μεγαλύτερων επαγγελματικών οχημάτων. Θα έπρεπε να είχε ληφθεί μέριμνα χρόνια τώρα. Αλλά σίγουρα, με μια πρώτη ματιά φαντάζει θετικό το ότι ξεκινά μια πιο σοβαρή, οργανωμένη προσπάθεια απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Αν και το “σαφάρι” στην προκειμένη περίπτωση δε θα το κάνουν πρακτικά οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ιδιώτης, που θα αναλάβει μέσω διαγωνισμού την όλη διαδικασία περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποσυναρμολόγησης των οχημάτων. Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο αυτό θα αντλεί έσοδα από την εκποίηση των “στοιχειωμένων” οχημάτων και θα καταβάλλει στον Δήμο ένα ποσό που θα συμφωνηθεί κατά τον διαγωνισμό της δημοπρασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για πλειστηριασμό. Όποιος δηλαδή ιδιώτης προσφέρει το καλύτερο ποσό, θα πάρει το έργο. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί από τον Δήμο στα 28.400 ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Ηρακλείου προκήρυξε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) - μέλος του επίσημου δικτύου της ΕΔΟΕ - από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο πακέτο, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας. Η ενδεικτική τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 28.400 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα.

Η δημοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (1ος όροφος κτηρίου Λότζια, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 20ή/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/1981, όπως αυτή ορίστηκε και ισχύει για τον Δήμο Ηρακλείου.

Το αντικείμενο

Το διαγωνιστικό αντικείμενο της δημοπρασίας αφορά στην περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), με στόχο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των οχημάτων αυτών και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Με τον όρο «εγκαταλελειμμένα» χαρακτηρίζονται εκείνα τα οχήματα τα οποία: α) εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες, β) εγκαταλείπονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 μέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή Αρχής, γ) εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του, δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης που βρίσκονται δε δύναται να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/2004 χαρακτηρίζεται πλέον ως «Όχημα στο Τέλος Κύκλου Ζωής» και αποτελεί απόβλητο.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία  - Από την περισυλλογή στην εκποίηση

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής). Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει στην πλειοδότρια εταιρεία τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά (παραστατικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων).

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΟΤΚΖ εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους, και τα οποία θα υποδεικνύονται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από τον Δήμο.

Εν συνεχεία, η εταιρεία θα οδηγεί τα εγκαταλειμμένα οχήματα που θα περισυλλέγει με δικά της μέσα σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση. Η εν λόγω εκποίηση αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των ΟΤΚΖ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στον δήμο Ηρακλείου και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Φωτογραφία: Pixabay

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια