Κρήτη

Τουρισμός Για Όλους: Αυτοί είναι οι πάροχοι - Τα καταλύματα της Κρήτης που «μπαίνουν» στο πρόγραμμα

Τα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα - Οι Κρητικοί που αποκλείστηκαν

Αναρτήθηκε το προσωρινό μητρώο των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»  του Υπουργείου Τουρισμού.

Παράλληλα αναρτήθηκαν και τα καταλύματα που αποκλείστηκαν, τα οποία μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική ένσταση, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπέρασαν τις 400.000, με το Υπουργείο να ανακοινώνει τα προσωρινά μητρώα των δικαιούχων, τις επόμενες ημέρες.

Το προσωρινό μητρώο των παρόχων:

Οι αποκλεισμένοι πάροχοι:

Οι πάροχοι στην Κρήτη:

Οι αποκλεισμένοι πάροχοι στην Κρήτη:

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Υπουργείου

Λαμβάνοντας υπόψη την με απ 9022/17.6.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 2393) Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και τα οριζόμενα στην με απ 9126/17.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ) Δημόσια Πρόσκληση προς Δικαιούχους και Παρόχους Καταλυμάτων για το Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και έπειτα από την επεξεργασία των αιτήσεων των παρόχων καταλυμάτων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr Πίνακας Α. Προσωρινό Μητρώο Παρόχων και Πίνακας Β. Αποκλειόμενων Παρόχων.

Κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω πινάκων, οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr, μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσής τους.

Συγκεκριμένα ενστάσεις υποβάλλονται από Παρασκευή, 17.07.2020 έως και Τρίτη, 21.07.2020 και ώρα 23.59.

Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

Οι υποψήφιοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, όπου απαιτείται, δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή (ευανάγνωστο αρχείο .pdf ή .jpg). Ενστάσεις που υποβάλλονται με άλλον τρόπο πέραν της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr, δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα καταρτιστεί το οριστικό Μητρώο Παρόχων Καταλυμάτων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Παρόχων Καταλυμάτων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια