Κρήτη

Μάγειρες και Ζαχαροπλάστες επιμορφώνονται για τον κορωνοϊο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα 4 εκπαιδευτικών κύκλων

Στο πρόγραμμα πιστοποίησης εργαζομένων τουριστικού ενδιαφέροντος, για τον κορωνοϊό καλεί τα μέλη του το Σωματείο Μαγείρων Ζαχαροπλαστών και λοιπού Προσωπικού Κουζινάς να επικοινωνήσουν για την ένταξη τους στους 4 κύκλους εκπαίδευσης.

Πρόκειται για δωρεάν πρόγραμμα πιστοποίησης που διοργανώνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κρήτης ως ασφαλή τουριστικό προορισμός καθώς και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον κορωνοϊό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Σωματείο Μαγείρων Ζαχαροπλαστών & Λοιπού Προσωπικού Κουζίνας καλεί τα μέλη του και όποιον επιθυμεί από τον χώρο του τουρισμού (Μάγειρες, Ζαχαροπλάστες και λοιπό προσωπικό κουζίνας) να επικοινωνήσει μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail για να μπορούμε να τους εντάξουμε στο πρόγραμμα πιστοποίησης εργαζομένων στον τουρισμό για το COVID -19 που διοργανώνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και ικανότητες για την προστασία των ίδιων αλλά και της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας αξιολόγησης κινδύνων, την εφαρμογή μέτρων πρόληψης, την εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα, την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την Covid-19 και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση περιστατικού Covid-19 σε ξενοδοχειακό περιβάλλον.

Τέλος, στοχεύει στο να ενισχύσει την αξιοπιστία της Κρήτης ως ασφαλή προορισμό.

Το πρόγραμμα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας. https://www.covid19training-uoc.gr/ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους σε e-mail (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και κύκλο ημερομηνιών που θέλουν να παρακολουθήσουν) στο Σωματείο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών (swmateiomz@gmail.com) είτε στο ξενοδοχείο εργασίας τους. Έπειτα, λαμβάνουν έναν κωδικό μέσω του οποίου μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Η πιστοποίηση θα δοθεί με την επιτυχημένη αξιολόγηση και εφόσον έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% (το σύστημα καταγράφει τις ώρες συμμετοχής των εκπαιδευόμενων). Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα εξεταστεί μέσω της πλατφόρμας (multiple choice ερωτήσεις), ώστε να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης Θα διεξαχθούν 4 κύκλοι εκπαίδευσης και ο συμμετέχων επιλέγει έναν από αυτούς.

1ος κύκλος: Τρίτη 9 Ιουνίου – Παρασκευή 12 Ιουνίου

2ος κύκλος: Τρίτη 16 Ιουνίου – Παρασκευή 19 Ιουνίου

3ος κύκλος: Τρίτη 23 Ιουνίου – Παρασκευή 26 Ιουνίου

4ος κύκλος: Τρίτη 30 Ιουνίου – Παρασκευή 3 Ιουλίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Επιστημονική υπεύθυνη την Άννα Ψαρουλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Κρήτης στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος

 • να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους και ικανότητες για την ατομική τους προστασία και για την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια
 • να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και ενέργειες αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 , για την προστασία της δημόσιας υγείας
 • να ενισχύσει την αξιοπιστία της Κρήτης ως ασφαλή προορισμό

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Απόκτηση βασικών γνώσεων για τη νόσο Covid-19 και κατανόηση της μετάδοσης και διασποράς του SARS-CoV-2
 • Ενίσχυση της ικανότητας αξιολόγησης των κινδύνων και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας
 • Ενίσχυση της ικανότητας ιεράρχησης ενεργειών/δράσεων
 • Ενίσχυση των γνώσεων και εκπαίδευση σε ορθές πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής για την προστασία της ατομικής τους υγείας, και για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών στον χώρο εργασίας
 • Συμβολή στην ευαισθητοποίηση σε θέματα Δημόσιας Υγείας
 • Εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα του τουριστικού κλάδου για την COVID-19

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:

Γνώσεις

 • Βασικές γνώσεις για τον ιό SARS-CoV-2, την κλινική εικόνα και την διάγνωση της νόσου
 • Βασικές γνώσεις για την επιδημιολογία, τους τρόπους και τις πηγές της μετάδοσης του SARS-CoV-2, καθώς και την επιβίωση και διασπορά του στο περιβάλλον.
 • Γνώσεις για την ατομική προφύλαξη/προστασίας & συνθήκες ατομικής υγιεινής
 • Γνώσεις για τα γενικά μέτρα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παρεμπόδιση της διασποράς του ιού στο εργασιακό τους περιβάλλον
 • Τις προβλεπόμενες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση περιστατικού Covid-19 σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Γνώσεις για την ορθή και ασφαλή απολύμανση ή αποστείρωση επιφανειών και υλικών κατά περίπτωση εφαρμογής και τους κινδύνους από λανθασμένη, αλόγιστη και άσκοπη χρήσης μεθόδων και υλικών.

Εκπαίδευση/Δεξιότητες σε:

 • μεθόδους και ορθές πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης με βάση την επικινδυνότητα και πιθανότητα μετάδοση της COVID-19
 • διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ατομικής προφύλαξης και συμπεριφοράς ανάλογα με το χώρο/θέση εργασίας/δραστηριότητα στην τουριστική αλυσίδα
 • διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ατομικής προφύλαξης & συμπεριφοράς σε περίπτωση ύποπτου/επιβεβαιωμένου κρούσματος
 • μεθόδους και ορθές πρακτικές στον τομέα της εστίασης με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητας μετάδοσης της COVID-19
 • μεθόδους και ορθές πρακτικές στον τομέα ασφάλειας και ποιότητας υδάτων δικτύου και αναψυχής
 • ορθές πρακτικές, στη διαχείριση αποβλήτων -Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • Διαμόρφωση συμπεριφορών και πρακτικών για:
 • σωστή ενημέρωση των επισκεπτών και επαγρύπνηση
 • Εφαρμογή ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού (πλύσιμο χεριών, χαιρετισμοί, αποστάσεις, υγιεινή της αναπνοής κλπ.)

Συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος: 4 μέρες

H εκπαίδευση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας-on line.

Θα περιλαμβάνει συνδυασμό σύγχρονης εκπαίδευσης (10 ώρες παρακολούθησης online) και ασύγχρονης εκπαίδευσης (διάθεση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναρτηθεί).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καλύψει πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα του τουριστικού κλάδου συνολικά «τουριστικά καταλύματα, Τουριστικά γραφεία, Τουριστικά λεωφορεία, Ξεναγούς, Συνέδρια, Εστίαση»

Εισηγητές/Εκπαιδευτές:

Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εξειδικευμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα εξεταστεί μέσω της πλατφόρμας (multiple choice ερωτήσεις), ώστε να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το πιστοποιητικό θα αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος δεν απαιτείται η εγκατάσταση εξειδικευμένου προγράμματος, παρά μόνο η χρήση κάποιου ενημερωμένου φυλλομετρητή ιστού (Firefox, Chrome).

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και ώρα του σεμιναρίου που θα παρακολουθήσουν, με e-mail, στα στοιχεία που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια