Κρήτη

Καλούν αγροτικούς συνεταιρισμούς να επιστρέψουν δάνεια δεκαετιών!

Σχέδιο νόμου του σημερινού υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, που εισήχθη για συζήτηση στη Βουλή, εισηγείται την επιστροφή δανείων που δόθηκαν σε συνεταιριστικές οργανώσεις.

Οι... κυβερνήσεις πέφτουνε μα... οι Βρυξέλλες μένουν, κάτι που ασφαλώς ισχύει και με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας μας, να απαιτήσει την επιστροφή - και μάλιστα... εντόκως - δανείων από δεκάδες Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που δανειοδοτήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του '80 από την πρώην ΑΤΕ. Μεταξύ των δανείων αυτών ήταν και εκείνα που δόθηκαν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους το 1986, προκειμένου να απορροφηθούν αγροτικά προϊόντα που δεν έπρεπε να καταλήξουν στο πιάτο των Ελλήνων καταναλωτών, λόγω της ραδιενέργειας του Τσέρνομπιλ!

Συγκεκριμένα, σχέδιο νόμου του σημερινού υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, που εισήχθη για συζήτηση στη Βουλή, εισηγείται την επιστροφή δανείων που δόθηκαν σε συνεταιριστικές οργανώσεις. Μάλιστα, προβλέπει αυτή η επιστροφή να γίνει με ετήσιες έντοκες δόσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν κατ' ανώτατο όριο μέχρι τις 20!..

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο "Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα" και εισήχθη για συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Πρόκειται για το άρθρο 19 του εν λόγω νομοσχεδίου, που αφορά ανάκτηση ενισχύσεων που είχαν δοθεί υπό μορφή δανείων σε συνεταιρισμούς, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, προκειμένου οι τότε κυβερνήσεις να ασκήσουν κοινωνική πολιτική.

Η υπόθεση

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μόλις έγινε το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, το 1986, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρότρυνε τις συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας να αγοράσουν τα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα από τους αγρότες, διότι υπήρχε ένας φόβος στους καταναλωτές από τη ραδιενέργεια. Η κυβέρνηση έδινε φυσικά ταυτόχρονα και την υπόσχεση ότι η Πολιτεία θα φροντίσει και θα διευκολύνει τους συνεταιρισμούς και γι' αυτό τον σκοπό χορήγησε δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα. Το 1992, επί κυβερνήσεως Κ. Μητσοτάκη, ψηφίστηκε ο Ν. 2008, καθώς επίσης και ο Ν. 2237 το 1994 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προέβλεπαν ότι, επειδή η Πολιτεία ανάγκασε τις 254 συνεταιριστικές οργανώσεις να κάνουν κοινωνική πολιτική, προχώρησε στην έκπτωση των τόκων των δανείων που είχαν εκδοθεί το 1986 κατά 50%.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην ανάκτηση ενισχύσεων τις οποίες είχε χορηγήσει στους παραγωγούς δημητριακών και στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς το 2008. Τα δάνεια είχαν χορηγηθεί με εντολή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις ΕΑΣ (με εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100 % και επιδότηση επιτοκίου) συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια προορίζονταν να διατεθούν στους παραγωγούς για τις ποσότητες δημητριακών που οι ΕΑΣ είχαν αγοράσει ή παραλάβει.

Στο "απόσπασμα"

Όπως είχε η "Νέα Κρήτη" γράψει από τον Μάιο του 2018, πίσω από αυτές τις απαιτήσεις που εμφανίζονται από πλευράς ελληνικού κράτους βρίσκεται η ίδια η Κομισιόν.

Με επιστολή της, λοιπόν, στην τότε κυβέρνηση (με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν την περίοδο εκείνη), η Κομισιόν "ξεπαγώνει" την ανάκτηση δανείων 86 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί πριν από 30 και πλέον χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Ε.Ε. αποφαίνεται οριστικά υπέρ της ανάκτησης, και μάλιστα εντόκως, όλων των ποσών για 74 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για παλαιά δάνεια της ΑΤΕ.

Πρόκειται για "ρυθμίσεις" που στόχευαν στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της τότε ΑΤΕ, αλλά και "αστοχίες" των υπουργών Γεωργίας εκείνης της περιόδου. Περιλαμβάνονται και δάνεια που έδιναν από την ΑΤΕ στους συνεταιρισμούς για να παρεμβαίνουν με ευνοϊκές τιμές, ώστε να μην υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις.

Δε φρόντισαν όμως να έχουν την έγκριση του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων. Η υπόθεση ξεκίνησε την άνοιξη του 1986, όταν η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει από τις συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας να αγοράσουν τα κτηνοτροφικά και τα αγροτικά προϊόντα εκείνης της περιόδου, καθώς οι αγρότες απειλούνταν με οικονομική καταστροφή από την καθίζηση της ζήτησης που προκάλεσε στους καταναλωτές ο κίνδυνος τα προϊόντα να ήταν εκτεθειμένα στη ραδιενέργεια.

Η τότε κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να διευκολύνει τους συνεταιρισμούς και γι' αυτόν τον σκοπό το 1986 τούς χορήγησε δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα. Το 1992, με κυβέρνηση Ν.Δ., του Κ. Μητσοτάκη, ψηφίστηκε ο Ν. 2008, καθώς επίσης και ο Ν. 2237 το 1994 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προέβλεπαν ότι, επειδή η Πολιτεία ανάγκασε τις 254 συνεταιριστικές οργανώσεις (που βρίσκονταν στην αρχική λίστα) να κάνουν κοινωνική πολιτική, προχώρησε στην έκπτωση των τόκων των δανείων που είχαν εκδοθεί το 1986 κατά 50%. Τους χαρίστηκαν, δηλαδή, οι μισοί τόκοι των δανείων του 1986.

Ακολούθησαν καταγγελίες ιδιωτών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού ζητώντας την ακύρωση της σχετικής νομοθεσίας.

Η τελεσίδικη απόφαση -Είχε μείνει στα συρτάρια για 14 ολόκληρα χρόνια!

Μετά από χρόνια εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που καθιστούσε υποχρεωτική την έντοκη επιστροφή των χρημάτων της έκπτωσης από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Συγκεκριμένα η Επιτροπή ζητούσε από την Ελλάδα την ανάκτηση των ενισχύσεων από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις οποίες το δικαστήριο έκρινε παράνομες, έταξε δε προθεσμία δύο μηνών, εντός των οποίων οι ελληνικές Αρχές όφειλαν να προβούν σε ανάκτηση των παράνομων αυτών ενισχύσεων.

Για 14 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο, η απόφαση έμενε στα συρτάρια των εκάστοτε αρμόδιων υπουργών, οι οποίοι ποτέ δεν την εφάρμοσαν, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος.

Και το 2017 η Ε.Ε. απείλησε την ελληνική κυβέρνηση με επιβολή προστίμου 300.000 ευρώ την ημέρα, αν δεν επιστραφούν έντοκα, από τους 130 συνεταιρισμούς που λειτουργούσαν στη δεδομένη χρονική στιγμή, τα ποσά που τους χαρίστηκαν τότε, για να κάνουν κοινωνική πολιτική. Μάλιστα, υπήρχε και απαίτηση την περίοδο του 2018 «τα ποσά να επιστραφούν από τους 74 συνεταιρισμούς εντός του έτους»...

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια