Κρήτη

Δασικοί χάρτες με... λιγότερες αντιρρήσεις

Τι αλλάζει στη δασική πολιτική με το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Από τον τρόπο και τους χρόνους υλοποίησης των αλλαγών που προβλέπει ο νέος περιβαλλοντικός νόμος εξαρτάται ο χρόνος ανάρτησης του δασικού χάρτη της Κρήτης. Επειδή υπάρχουν νέες διατάξεις που επιφέρουν αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διαδικασίες ανάρτησης, υποβολής και εξέτασης των αντιρρήσεων και τελικά οριστικοποίησης των δασικών χαρτών, ο δασικός χάρτης της Κρήτης, που βρίσκεται στο στάδιο πριν την ανάρτησή του, πρέπει να τροποποιηθεί ως προς ένα μέρος του για να τις ενσωματώσει. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζήτησε πριν δύο μήνες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης την προσωρινή αναστολή της θεώρησης και ανάρτησης του δασικού χάρτη, ώστε αυτή να γίνει υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τις πληροφορίες αυτές έδωσε στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συντονίστρια για την Προώθηση Πρωτοβουλιών και Δράσεων του ΥΠ.ΕΝ. στα θέματα Δασικής Πολιτικής, Μαρία Κοζυράκη. Σύμφωνα με την ίδια, η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου είχε ως βασικό της μέλημα την κατά το δυνατόν επιτάχυνση της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Από την άλλη, η σημερινή ηγεσία επιθυμεί η ανάρτηση να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν λιγότερες αντιρρήσεις στις αρμόδιες για την εξέτασή τους Επιτροπές, για να ολοκληρωθεί το έργο όσο γίνεται πιο σύντομα. Έτσι, λύσεις μέσα σε διάστημα λίγων μηνών στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους δασικούς χάρτες προβλέπει ο νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 7 Μαΐου, ο οποίος επιχειρεί να δώσει λύσεις και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τα δικαιώματα και τις πληρωμές των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγροτεμάχια λόγω της κατάρτισης των δασικών χαρτών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο 48 του Νόμου 4685/2020, «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. Η αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, και λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο, καθώς και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της “ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.”, το οποίο περιήλθε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης που προβλέπεται στην παρούσα αναστέλλεται αναδρομικά από την κύρωσή τους η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) και, σύμφωνα με το ψηφιακό αρχείο δεδομένων που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκονται επί εκτάσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, κατόπιν διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας, όπως ιδίως οι αναφερόμενες στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α’ 289).

Μετά την ανάρτηση των αναμορφωθέντων ή τροποποιηθέντων, κατά τα ανωτέρω, δασικών χαρτών, εφαρμόζεται η διαδικασία αντιρρήσεων που προβλέπεται στα άρθρα 15 επ. του Ν. 3889/2010 (Α’ 182) και μπορούν να ασκούνται τα σχετικά ένδικα βοηθήματα από τους έχοντες σχετικό έννομο συμφέρον. Στο μεταξύ, αιτήματα εξαγοράς εκτάσεων (κατά τα άρθρα 47 και 47Β του Ν. 998/1979) θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθέντα και δεν παράγουν υποχρεώσεις εις βάρος των αιτούντων, εάν αφορούν σε εκτάσεις που δε συμπεριλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες».

 Τι ισχύει στην Κρήτη - Επιτάχυνση διαδικασιών

 Στην Κρήτη «θα γινόταν η ανάρτηση του δασικού χάρτη στις αρχές του προηγούμενου Μαρτίου, τόσο για την Ανατολική όσο και για τη Δυτική Κρήτη. Άρα, τώρα μιλάμε ουσιαστικά για την υποχρέωση θεώρησης και ανάρτησης ενός διαφορετικού δασικού χάρτη για όλο το νησί. Από το υπουργείο στάλθηκε σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας εγκύκλιος οδηγία που ζητούσε την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των νέων δασικών χαρτών, έως ότου ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που θα περιέχει σχετικές με τους χάρτες διατάξεις, έτσι ώστε οι δασικές μας υπηρεσίες να αναρτήσουν, στη συνέχεια, τους ορθούς δασικούς χάρτες. Πρέπει λοιπόν, πριν τη θεώρηση και ανάρτηση, να ενσωματωθούν αυτές οι αλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος στο σώμα του δασικού χάρτη», λέει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα μας η Μαρία Κοζυράκη. Στο σημείο αυτό, η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συντονίστρια για την Προώθηση Πρωτοβουλιών και Δράσεων του ΥΠ.ΕΝ. στα θέματα Δασικής Πολιτικής υπενθυμίζει ότι «η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. επιζητούσε ταχύτατες διαδικασίες και επίσπευση της ανάρτησης των δασικών χαρτών με κάθε πρόσφορο μέσο. Η παρούσα ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ., σταθμίζοντας τα προβλήματα και τις δυστοκίες που δημιούργησε η μέχρι σήμερα ανάρτηση και κύρωση των χαρτών στην επικράτεια, επιζητά τους τρόπους που θα παράγουν τον λιγότερο δυνατό αριθμό αντιρρήσεων στις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, για να μπορέσουν αυτές να αποσυμφορηθούν και να καταφέρουν να επιταχύνουν το έργο τους, καθώς και την οριστικοποίηση του δασικού χάρτη...».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια