Κρήτη

Αγωνία των σχολικών καθαριστριών για κενά και παραλείψεις- Επιστολή προς τους Δημάρχους

Τι ζητούν από τους Δημάρχους όλης της χώρας

Με επιστολή τους προς 332 δήμους της χώρας- μεταξύ αυτών και της Κρήτης- που κοινοποιείται σε υπουργείο Παιδείας και την ΚΕΔΕ, οι σχολικές καθαρίστριες μιλούν για τις εργασιακές συνθήκες αλλά και το γεγονός ότι καλούνται «να καλύψουν την καθαριότητα πολλών περισσότερων τετραγωνικών με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές» και ζητούν διευκρινίσεις και παρεμβάσεις.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Όπως γνωρίζετε όλως προσφάτως  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27408/5-5-2020 με αριθμ. 114 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία προβλέπεται ότι οι καθαρίστριες των Γυμνασίων και Λυκείων θα πρέπει να παρουσιαστούν για εργασία στις οικείες σχολικές μονάδες πριν την έναρξη λειτουργίας τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε να υποδεχθούν τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ για τον καθαρισμό των κτιρίων θα απασχολούνται και οι καθαρίστριες των Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναμένεται να μην λειτουργήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου.

 

Εν αναμονή, αλλά και σε εκτέλεση της εγκυκλίου αυτής, ο Δήμος σας έχει ήδη ξεκινήσει να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις απασχολούμενες με μίσθωση έργου σχολικές καθαρίστριες των σχολείων που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας. Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο σχολικές καθαρίστριες που εκ της σύμβασής τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένα σχολεία με συγκεκριμένες σε αριθμό αίθουσες και αποδοχές καθορισθείσες βάσει των αιθουσών αυτών, σήμερα να καλούνται να καλύψουν την καθαριότητα πολλών περισσότερων τετραγωνικών με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές. Επίσης καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους πρωί και απόγευμα ή να παραμένουν στο χώρο του σχολείου για πολλές ώρες συνεχόμενα και να προβαίνουν σε παροχή υπηρεσιών καθαρισμού που υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στις συναφθείσες συμβάσεις έργου. Με απλά λόγια εξαναγκάζονται σε εργασία πλήρους απασχόλησης με μέσο όρο αποδοχών 300€ το μήνα, ενώ παράλληλα εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν και οποιαδήποτε άλλη εργασία, την οποία υποχρεώνονταν να κάνουν προς εξασφάλιση του βιοπορισμού τους.

Είναι αυτονόητο ότι οι συμβασιούχες και συμβασιούχοι στη σχολική καθαριότητα, είναι διατεθειμένοι να δώσουν για άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε η μαθητική και η εκπαιδευτική κοινότητα να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα ασφαλές και υγειές σχολικό περιβάλλον, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος και με καταπάτηση των ήδη ανύπαρκτων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

 

Ως εκ τούτου και προς ελάχιστη διασφάλιση αυτών των εργαζομένων, αιτούμαστε να κοινοποιήσετε εγγράφως στον καθένα και κάθε μία από αυτούς σε ποια σχολική μονάδα θα απασχοληθεί και σε πόσα τετραγωνικά (τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αντίστοιχα της σύμβασης που έκαστος έχει συνάψει, ώστε να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον εργασία για την οποία εν τέλει δεν θα λάβει αποδοχές), ενώ σας επισημαίνουμε ότι η εργασία τους δεν δύναται να εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά προσφέρεται, όπως προβλέπεται στην σύμβασή τους, μετά το πέρας λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε να μην διαταράσσεται επιπλέον ο οικογενειακός και επαγγελματικός προγραμματισμός αυτών.

 

Κλείνοντας σημειώνουμε ότι όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της λήψεως μέτρων εναντίον της μετάδοσης του κορωνοϊού, οι σχολικές καθαρίστριες με μισθώσεις έργου αντιμετωπίζονται κατά τρόπο όμοιο με τις σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Λησμονείτε, όμως, ότι οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου δεν έχουν ωράριο εργασίας και αμείβονται με το κομμάτι (ανά σχολική αίθουσα) και μάλιστα με αποδοχές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές των απασχολούμενων με συμβάσεις ΙΔΑΧ, καθώς οι τελευταίοι απασχολούνται 6,5 ώρες ημερησίως και παίρνουν 850€ καθαρά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι συμβασιούχοι με μίσθωση έργου απασχολούνται πολλές φορές και πάνω από 8 ώρες ημερησίως, παίρνουν από 100€ έως 500€ (ανάλογα τις σχολικές αίθουσες που έχει συμφωνηθεί να καθαρίζουν) και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα.

Προφανώς δια της εξομοιώσεως αυτής, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται η πάγια θέση μας περί υποκρυπτόμενης σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Περίτρανη άλλωστε επισφράγιση της θέσης μας αυτής αποτέλεσε και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία εξομοίωσε τις σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου με τις σχολικές καθαρίστριες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δυστυχώς όμως η εξομοίωση έγινε και πάλι μόνο όμως ως προς τις υποχρεώσεις και όχι ως προς τα δικαιώματα, καθώς παρότι οι συμβασιούχοι κλήθηκαν να παράσχουν υπηρεσίες όμοιες ακριβώς με τις ΙΔΑΧ, δεν αναγνωρίστηκαν στις πρώτες ούτε κατ’ ελάχιστον τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, που θα τους εξασφάλιζαν αξιοπρεπή διαβίωση και συνθήκες ασφάλειας.

Είναι λοιπόν σαφές ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να αποδοθεί στην εργασιακή σχέση των σχολικών καθαριστριών ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, ενώ σε κάθε περίπτωση -και εφόσον δια επικλήσεως του κορωνοϊού- έχετε αποφασίσει να τις αξιοποιήσετε, όπου παρίσταται κάθε φορά ανάγκη, θα πρέπει τουλάχιστον να αποτυπώσετε σε έγγραφο που θα τους κοινοποιήσετε το σχολείο που τις τοποθετείτε, τον αριθμό των σχολικών αιθουσών που τους αναθέτετε, αλλά και την ώρα προσέλευσής τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι όροι παροχής της εργασίας, που τις καλείτε να παράσχουν, δεν αποκλίνουν ουσιωδώς από όσα προβλέπονταν στις συμβάσεις έργου που έχουν συνάψει με τον Δήμο σας.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Η ΕΝΩΣΗ»
 3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
 8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
 10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
 11. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 13. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
 15. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
 16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
 17. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 18. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 19. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
 20. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ -ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΝΤΙΑ»
 22. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
 23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
 24. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 25. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 26. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 28. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 29. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
 30. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
 31. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

Προς: Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο των Δήμων

1.    Αβδήρων

2.    Αγαθονησίου

3.    Αγιάς

4.    Αγίας Βαρβάρας

5.    Αγίας Παρασκευής

6.    Αγίου Βασιλείου

7.    Αγίου Δημητρίου

8.    Αγίου Ευστρατίου

9.    Αγίου Νικολάου

10. Αγιων Αναργύρων - Καματερού

11. Αγκιστρίου

12. Αγράφων

13. Αγρινίου

14. Αθηναίων

15. Αιγάλεω

16. Αιγιαλείας

17. Αίγινας

18. Ακτιου - Βόνιτσας

19. Αλεξάνδρειας

20. Αλεξανδρούπολης

21. Αλιάρτου - Θεσπιέων

22. Αλίμου

23. Αλμυρού

24. Αλμωπίας

25. Αλοννήσου

26. Αμαρίου

27. Αμαρουσίου

28. Αμοργού

29. Αμπελοκήπων - Μενεμένης

30. Αμυνταίου

31. Αμφίκλειας - Ελάτειας

32. Αμφιλοχίας

33. Αμφίπολης

34. Ανατολικής Μάνης

35. Ανατολικής Σάμου

36. Ανάφης

37. Ανδραβίδας - Κυλλήνης

38. Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

39. Ανδρου

40. Αντιπάρου

41. Ανωγείων

42. Αποκορώνου

43. Αργιθέας

44. Αργοστολίου

45. Αργους - Μυκηνών

46. Άργους Ορεστικού

47. Αριστοτέλη

48. Αρριανών

49. Αρταίων

50. Αρχαίας Ολυμπίας

51. Αρχανών - Αστερουσίων

52. Ασπροπύργου

53. Αστυπάλαιας

54. Αχαρνών

55. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

56. Βελβεντού

57. Βέλου - Βόχας

58. Βέροιας

59. Βιάννου

60. Βισαλτίας

61. Βοϊου

62. Βόλβης

63. Βόλου

64. Βόρειας Κέρκυρας

65. Βόρειας Κυνουρίας

66. Βορείων Τζουμέρκων

67. Βριλησσίων

68. Βύρωνος

69. Γαλατσίου

70. Γαύδου

71. Γεωργίου Καραϊσκάκη

72. Γλυφάδας

73. Γόρτυνας

74. Γορτυνίας

75. Γρεβενών

76. Δάφνης - Υμηττού

77. Δέλτα

78. Δελφών

79. Δεσκάτης

80. Διδυμοτείχου

81. Διονύσου

82. Δίου - Ολύμπου

83. Διρφύων - Μεσσαπίων

84. Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας

85. Δομοκού

86. Δοξάτου

87. Δράμας

88. Δυτικής Αχαϊας

89. Δυτικής Λέσβου

90. Δυτικής Μάνης

91. Δυτικής Σάμου

92. Δωδώνης

93. Δωρίδος

94. Εδεσσας

95. Ελασσόνας

96. Ελαφονήσου

97. Ελευσίνας

98. Ελληνικού - Αργυρούπολης

99. Εμμανουήλ Παππά

100.              Εορδαίας

101.              Επιδαύρου

102.              Ερέτριας

103.              Ερμιονίδας

104.              Ερυμάνθου

105.              Ευρώτα

106.              Ζαγοράς - Μουρεσίου

107.              Ζαγορίου

108.              Ζακύνθου

109.              Ζαχάρως

110.              Ζηρού

111.              Ζίτσας

112.              Ζωγράφου

113.              Ηγουμενίτσας

114.              Ηλιδας

115.              Ηλιουπόλεως

116.              Ηρακλείας

117.              Ηρακλείου

118.              Ηρακλείου Αττικής

119.              Ηρωικής Νήσου Κάσου

120.              Ηρωικής Νήσου Ψαρών

121.              Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

122.              Θάσου

123.              Θερμαϊκού

124.              Θέρμης

125.              Θέρμου

126.              Θεσσαλονίκης

127.              Θηβαίων

128.              Θήρας

129.              Ιάσμου

130.              Ιεράπετρας

131.              Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

132.              Ιητών

133.              Ιθάκης

134.              Ικαρίας

135.              Ιλίου

136.              Ιστιαίας - Αιδηψού

137.              Ιωαννιτών

138.              Καβάλας

139.              Καισαριανής

140.              Καλαβρύτων

141.              Καλαμαριάς

142.              Καλαμάτας

143.              Καλλιθέας

144.              Καλυμνίων

145.              Καμένων Βούρλων

146.              Καντάνου - Σελίνου

147.              Καρδίτσας

148.              Καρπάθου

149.              Καρπενησίου

150.              Καρύστου

151.              Κασσάνδρας

152.              Καστοριάς

153.              Κατερίνης

154.              Κάτω Νευροκοπίου

155.              Κέας

156.              Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

157.              Κεντρικών Τζουμέρκων

158.              Κερατσινίου - Δραπετσώνας

159.              Κηφισιάς

160.              Κιλελέρ

161.              Κιλκίς

162.              Κιμώλου

163.              Κισσάμου

164.              Κοζάνης

165.              Κομοτηνής

166.              Κόνιτσας

167.              Κορδελιού - Ευόσμου

168.              Κορινθίων

169.              Κορυδαλλού

170.              Κρωπίας

171.              Κυθήρων

172.              Κύθνου

173.              Κύμης - Αλιβερίου

174.              Κω

175.              Λαγκαδά

176.              Λαμιέων

177.              Λαρισαίων

178.              Λαυρεωτικής

179.              Λεβαδέων

180.              Λειψών

181.              Λέρου

182.              Λευκάδας

183.              Λήμνου

184.              Ληξουρίου

185.              Λίμνης Πλαστήρα

186.              Λοκρών

187.              Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων

188.              Λυκόβρυσης - Πεύκης

189.              Μακρακώμης

190.              Μαλεβιζίου

191.              Μάνδρας - Ειδυλλίας

192.              Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας

193.              Μαραθώνος

194.              Μαρκοπούλου Μεσογαίας

195.              Μαρωνείας - Σαπών

196.              Μεγαλόπολης

197.              Μεγανησίου

198.              Μεγαρέων

199.              Μεγίστης

200.              Μεσσήνης

201.              Μεταμορφώσεως

202.              Μετεώρων

203.              Μετσόβου

204.              Μήλου

205.              Μινώα Πεδιάδας

206.              Μονεμβασίας

207.              Μοσχάτου - Ταύρου

208.              Μουζακίου

209.              Μύκης

210.              Μυκόνου

211.              Μυλοποτάμου

212.              Μυτιλήνης

213.              Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

214.              Ναυπακτίας

215.              Ναυπλιέων

216.              Νεάπολης - Συκεών

217.              Νέας Ζίχνης

218.              Νέας Ιωνίας

219.              Νέας Προποντίδας

220.              Νέας Σμύρνης

221.              Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

222.              Νεμέας

223.              Νεστορίου

224.              Νέστου

225.              Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη

226.              Νικολάου Σκουφά

227.              Νισύρου

228.              Νότιας Κέρκυρας

229.              Νότιας Κυνουρίας

230.              Νοτίου Πηλίου

231.              Ξάνθης

232.              Ξηρομέρου

233.              Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

234.              Οινουσσών

235.              Οιχαλίας

236.              Ορεστιάδας

237.              Οροπεδίου Λασιθίου

238.              Ορχομενού

239.              Παγγαίου

240.              Παιανίας

241.              Παιονίας

242.              Παλαιού Φαλήρου

243.              Παλαμά

244.              Παλλήνης

245.              Παξών

246.              Παπάγου - Χολαργού

247.              Παρανεστίου

248.              Πάργας

249.              Πάρου

250.              Πάτμου

251.              Πατρέων

252.              Παύλου Μελά

253.              Πειραιώς

254.              Πέλλας

255.              Πεντέλης

256.              Περάματος

257.              Περιστερίου

258.              Πετρουπόλεως

259.              Πηνειού

260.              Πλατανιά

261.              Πολυγύρου

262.              Πόρου

263.              Πρέβεζας

264.              Πρεσπών

265.              Προσοτσάνης

266.              Πύδνας - Κολινδρού

267.              Πυλαίας - Χορτιάτη

268.              Πύλης

269.              Πύλου - Νέστορος

270.              Πύργου

271.              Πωγωνίου

272.              Ραφήνας - Πικερμίου

273.              Ρεθύμνης

274.              Ρήγα Φεραίου

275.              Ρόδου

276.              Σαλαμίνος

277.              Σάμης

278.              Σαμοθράκης

279.              Σαρωνικού

280.              Σερβίων

281.              Σερίφου

282.              Σερρών

283.              Σητείας

284.              Σιθωνίας

285.              Σικίνου

286.              Σικυωνίων

287.              Σιντικής

288.              Σίφνου

289.              Σκιάθου

290.              Σκοπέλου

291.              Σκύδρας

292.              Σκύρου

293.              Σουλίου

294.              Σουφλίου

295.              Σοφάδων

296.              Σπάρτης

297.              Σπάτων - Αρτέμιδος

298.              Σπετσών

299.              Στυλίδας

300.              Σύμης

301.              Σύρου - Ερμούπολης

302.              Σφακίων

303.              Τανάγρας

304.              Τεμπών

305.              Τήλου

306.              Τήνου

307.              Τοπείρου

308.              Τρικκαίων

309.              Τρίπολης

310.              Τριφυλίας

311.              Τροιζηνίας - Μεθάνων

312.              Τυρνάβου

313.              Υδρας

314.              Φαιστού

315.              Φαρκαδόνας

316.              Φαρσάλων

317.              Φιλιατών

318.              Φιλοθέης - Ψυχικού

319.              Φλώρινας

320.              Φολεγάνδρου

321.              Φούρνων Κορσεών

322.              Φυλής

323.              Χαϊδαρίου

324.              Χαλανδρίου

325.              Χαλκηδόνος

326.              Χάλκης

327.              Χαλκιδέων

328.              Χανίων

329.              Χερσονήσου

330.              Χίου

331.              Ωραιοκάστρου

332.              Ωρωπού

 

Με επιστολή τους προς 332 δήμους της χώρας- μεταξύ αυτών και της Κρήτης- που κοινοποιείται σε υπουργείο Παιδείας και την ΚΕΔΕ, οι σχολικές καθαρίστριες μιλούν για τις εργασιακές συνθήκες αλλά και το γεγονός ότι καλούνται «να καλύψουν την καθαριότητα πολλών περισσότερων τετραγωνικών με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές» και ζητούν διευκρινίσεις και παρεμβάσεις.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Όπως γνωρίζετε όλως προσφάτως  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27408/5-5-2020 με αριθμ. 114 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία προβλέπεται ότι οι καθαρίστριες των Γυμνασίων και Λυκείων θα πρέπει να παρουσιαστούν για εργασία στις οικείες σχολικές μονάδες πριν την έναρξη λειτουργίας τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε να υποδεχθούν τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ για τον καθαρισμό των κτιρίων θα απασχολούνται και οι καθαρίστριες των Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναμένεται να μην λειτουργήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου.

 

Εν αναμονή, αλλά και σε εκτέλεση της εγκυκλίου αυτής, ο Δήμος σας έχει ήδη ξεκινήσει να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις απασχολούμενες με μίσθωση έργου σχολικές καθαρίστριες των σχολείων που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας. Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο σχολικές καθαρίστριες που εκ της σύμβασής τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένα σχολεία με συγκεκριμένες σε αριθμό αίθουσες και αποδοχές καθορισθείσες βάσει των αιθουσών αυτών, σήμερα να καλούνται να καλύψουν την καθαριότητα πολλών περισσότερων τετραγωνικών με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές. Επίσης καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους πρωί και απόγευμα ή να παραμένουν στο χώρο του σχολείου για πολλές ώρες συνεχόμενα και να προβαίνουν σε παροχή υπηρεσιών καθαρισμού που υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στις συναφθείσες συμβάσεις έργου. Με απλά λόγια εξαναγκάζονται σε εργασία πλήρους απασχόλησης με μέσο όρο αποδοχών 300€ το μήνα, ενώ παράλληλα εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν και οποιαδήποτε άλλη εργασία, την οποία υποχρεώνονταν να κάνουν προς εξασφάλιση του βιοπορισμού τους.

Είναι αυτονόητο ότι οι συμβασιούχες και συμβασιούχοι στη σχολική καθαριότητα, είναι διατεθειμένοι να δώσουν για άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε η μαθητική και η εκπαιδευτική κοινότητα να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα ασφαλές και υγειές σχολικό περιβάλλον, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος και με καταπάτηση των ήδη ανύπαρκτων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

 

Ως εκ τούτου και προς ελάχιστη διασφάλιση αυτών των εργαζομένων, αιτούμαστε να κοινοποιήσετε εγγράφως στον καθένα και κάθε μία από αυτούς σε ποια σχολική μονάδα θα απασχοληθεί και σε πόσα τετραγωνικά (τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αντίστοιχα της σύμβασης που έκαστος έχει συνάψει, ώστε να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον εργασία για την οποία εν τέλει δεν θα λάβει αποδοχές), ενώ σας επισημαίνουμε ότι η εργασία τους δεν δύναται να εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά προσφέρεται, όπως προβλέπεται στην σύμβασή τους, μετά το πέρας λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε να μην διαταράσσεται επιπλέον ο οικογενειακός και επαγγελματικός προγραμματισμός αυτών.

 

Κλείνοντας σημειώνουμε ότι όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της λήψεως μέτρων εναντίον της μετάδοσης του κορωνοϊού, οι σχολικές καθαρίστριες με μισθώσεις έργου αντιμετωπίζονται κατά τρόπο όμοιο με τις σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Λησμονείτε, όμως, ότι οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου δεν έχουν ωράριο εργασίας και αμείβονται με το κομμάτι (ανά σχολική αίθουσα) και μάλιστα με αποδοχές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές των απασχολούμενων με συμβάσεις ΙΔΑΧ, καθώς οι τελευταίοι απασχολούνται 6,5 ώρες ημερησίως και παίρνουν 850€ καθαρά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι συμβασιούχοι με μίσθωση έργου απασχολούνται πολλές φορές και πάνω από 8 ώρες ημερησίως, παίρνουν από 100€ έως 500€ (ανάλογα τις σχολικές αίθουσες που έχει συμφωνηθεί να καθαρίζουν) και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα.

Προφανώς δια της εξομοιώσεως αυτής, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται η πάγια θέση μας περί υποκρυπτόμενης σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Περίτρανη άλλωστε επισφράγιση της θέσης μας αυτής αποτέλεσε και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία εξομοίωσε τις σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου με τις σχολικές καθαρίστριες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δυστυχώς όμως η εξομοίωση έγινε και πάλι μόνο όμως ως προς τις υποχρεώσεις και όχι ως προς τα δικαιώματα, καθώς παρότι οι συμβασιούχοι κλήθηκαν να παράσχουν υπηρεσίες όμοιες ακριβώς με τις ΙΔΑΧ, δεν αναγνωρίστηκαν στις πρώτες ούτε κατ’ ελάχιστον τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, που θα τους εξασφάλιζαν αξιοπρεπή διαβίωση και συνθήκες ασφάλειας.

Είναι λοιπόν σαφές ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να αποδοθεί στην εργασιακή σχέση των σχολικών καθαριστριών ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, ενώ σε κάθε περίπτωση -και εφόσον δια επικλήσεως του κορωνοϊού- έχετε αποφασίσει να τις αξιοποιήσετε, όπου παρίσταται κάθε φορά ανάγκη, θα πρέπει τουλάχιστον να αποτυπώσετε σε έγγραφο που θα τους κοινοποιήσετε το σχολείο που τις τοποθετείτε, τον αριθμό των σχολικών αιθουσών που τους αναθέτετε, αλλά και την ώρα προσέλευσής τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι όροι παροχής της εργασίας, που τις καλείτε να παράσχουν, δεν αποκλίνουν ουσιωδώς από όσα προβλέπονταν στις συμβάσεις έργου που έχουν συνάψει με τον Δήμο σας.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Η ΕΝΩΣΗ»
 3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
 8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
 10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
 11. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 13. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
 15. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
 16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
 17. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 18. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 19. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
 20. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ -ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΝΤΙΑ»
 22. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
 23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
 24. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 25. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 26. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 28. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 29. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
 30. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
 31. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

Προς: Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο των Δήμων

1.    Αβδήρων

2.    Αγαθονησίου

3.    Αγιάς

4.    Αγίας Βαρβάρας

5.    Αγίας Παρασκευής

6.    Αγίου Βασιλείου

7.    Αγίου Δημητρίου

8.    Αγίου Ευστρατίου

9.    Αγίου Νικολάου

10. Αγιων Αναργύρων - Καματερού

11. Αγκιστρίου

12. Αγράφων

13. Αγρινίου

14. Αθηναίων

15. Αιγάλεω

16. Αιγιαλείας

17. Αίγινας

18. Ακτιου - Βόνιτσας

19. Αλεξάνδρειας

20. Αλεξανδρούπολης

21. Αλιάρτου - Θεσπιέων

22. Αλίμου

23. Αλμυρού

24. Αλμωπίας

25. Αλοννήσου

26. Αμαρίου

27. Αμαρουσίου

28. Αμοργού

29. Αμπελοκήπων - Μενεμένης

30. Αμυνταίου

31. Αμφίκλειας - Ελάτειας

32. Αμφιλοχίας

33. Αμφίπολης

34. Ανατολικής Μάνης

35. Ανατολικής Σάμου

36. Ανάφης

37. Ανδραβίδας - Κυλλήνης

38. Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

39. Ανδρου

40. Αντιπάρου

41. Ανωγείων

42. Αποκορώνου

43. Αργιθέας

44. Αργοστολίου

45. Αργους - Μυκηνών

46. Άργους Ορεστικού

47. Αριστοτέλη

48. Αρριανών

49. Αρταίων

50. Αρχαίας Ολυμπίας

51. Αρχανών - Αστερουσίων

52. Ασπροπύργου

53. Αστυπάλαιας

54. Αχαρνών

55. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

56. Βελβεντού

57. Βέλου - Βόχας

58. Βέροιας

59. Βιάννου

60. Βισαλτίας

61. Βοϊου

62. Βόλβης

63. Βόλου

64. Βόρειας Κέρκυρας

65. Βόρειας Κυνουρίας

66. Βορείων Τζουμέρκων

67. Βριλησσίων

68. Βύρωνος

69. Γαλατσίου

70. Γαύδου

71. Γεωργίου Καραϊσκάκη

72. Γλυφάδας

73. Γόρτυνας

74. Γορτυνίας

75. Γρεβενών

76. Δάφνης - Υμηττού

77. Δέλτα

78. Δελφών

79. Δεσκάτης

80. Διδυμοτείχου

81. Διονύσου

82. Δίου - Ολύμπου

83. Διρφύων - Μεσσαπίων

84. Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας

85. Δομοκού

86. Δοξάτου

87. Δράμας

88. Δυτικής Αχαϊας

89. Δυτικής Λέσβου

90. Δυτικής Μάνης

91. Δυτικής Σάμου

92. Δωδώνης

93. Δωρίδος

94. Εδεσσας

95. Ελασσόνας

96. Ελαφονήσου

97. Ελευσίνας

98. Ελληνικού - Αργυρούπολης

99. Εμμανουήλ Παππά

100.              Εορδαίας

101.              Επιδαύρου

102.              Ερέτριας

103.              Ερμιονίδας

104.              Ερυμάνθου

105.              Ευρώτα

106.              Ζαγοράς - Μουρεσίου

107.              Ζαγορίου

108.              Ζακύνθου

109.              Ζαχάρως

110.              Ζηρού

111.              Ζίτσας

112.              Ζωγράφου

113.              Ηγουμενίτσας

114.              Ηλιδας

115.              Ηλιουπόλεως

116.              Ηρακλείας

117.              Ηρακλείου

118.              Ηρακλείου Αττικής

119.              Ηρωικής Νήσου Κάσου

120.              Ηρωικής Νήσου Ψαρών

121.              Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

122.              Θάσου

123.              Θερμαϊκού

124.              Θέρμης

125.              Θέρμου

126.              Θεσσαλονίκης

127.              Θηβαίων

128.              Θήρας

129.              Ιάσμου

130.              Ιεράπετρας

131.              Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

132.              Ιητών

133.              Ιθάκης

134.              Ικαρίας

135.              Ιλίου

136.              Ιστιαίας - Αιδηψού

137.              Ιωαννιτών

138.              Καβάλας

139.              Καισαριανής

140.              Καλαβρύτων

141.              Καλαμαριάς

142.              Καλαμάτας

143.              Καλλιθέας

144.              Καλυμνίων

145.              Καμένων Βούρλων

146.              Καντάνου - Σελίνου

147.              Καρδίτσας

148.              Καρπάθου

149.              Καρπενησίου

150.              Καρύστου

151.              Κασσάνδρας

152.              Καστοριάς

153.              Κατερίνης

154.              Κάτω Νευροκοπίου

155.              Κέας

156.              Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

157.              Κεντρικών Τζουμέρκων

158.              Κερατσινίου - Δραπετσώνας

159.              Κηφισιάς

160.              Κιλελέρ

161.              Κιλκίς

162.              Κιμώλου

163.              Κισσάμου

164.              Κοζάνης

165.              Κομοτηνής

166.              Κόνιτσας

167.              Κορδελιού - Ευόσμου

168.              Κορινθίων

169.              Κορυδαλλού

170.              Κρωπίας

171.              Κυθήρων

172.              Κύθνου

173.              Κύμης - Αλιβερίου

174.              Κω

175.              Λαγκαδά

176.              Λαμιέων

177.              Λαρισαίων

178.              Λαυρεωτικής

179.              Λεβαδέων

180.              Λειψών

181.              Λέρου

182.              Λευκάδας

183.              Λήμνου

184.              Ληξουρίου

185.              Λίμνης Πλαστήρα

186.              Λοκρών

187.              Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων

188.              Λυκόβρυσης - Πεύκης

189.              Μακρακώμης

190.              Μαλεβιζίου

191.              Μάνδρας - Ειδυλλίας

192.              Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας

193.              Μαραθώνος

194.              Μαρκοπούλου Μεσογαίας

195.              Μαρωνείας - Σαπών

196.              Μεγαλόπολης

197.              Μεγανησίου

198.              Μεγαρέων

199.              Μεγίστης

200.              Μεσσήνης

201.              Μεταμορφώσεως

202.              Μετεώρων

203.              Μετσόβου

204.              Μήλου

205.              Μινώα Πεδιάδας

206.              Μονεμβασίας

207.              Μοσχάτου - Ταύρου

208.              Μουζακίου

209.              Μύκης

210.              Μυκόνου

211.              Μυλοποτάμου

212.              Μυτιλήνης

213.              Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

214.              Ναυπακτίας

215.              Ναυπλιέων

216.              Νεάπολης - Συκεών

217.              Νέας Ζίχνης

218.              Νέας Ιωνίας

219.              Νέας Προποντίδας

220.              Νέας Σμύρνης

221.              Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

222.              Νεμέας

223.              Νεστορίου

224.              Νέστου

225.              Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη

226.              Νικολάου Σκουφά

227.              Νισύρου

228.              Νότιας Κέρκυρας

229.              Νότιας Κυνουρίας

230.              Νοτίου Πηλίου

231.              Ξάνθης

232.              Ξηρομέρου

233.              Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

234.              Οινουσσών

235.              Οιχαλίας

236.              Ορεστιάδας

237.              Οροπεδίου Λασιθίου

238.              Ορχομενού

239.              Παγγαίου

240.              Παιανίας

241.              Παιονίας

242.              Παλαιού Φαλήρου

243.              Παλαμά

244.              Παλλήνης

245.              Παξών

246.              Παπάγου - Χολαργού

247.              Παρανεστίου

248.              Πάργας

249.              Πάρου

250.              Πάτμου

251.              Πατρέων

252.              Παύλου Μελά

253.              Πειραιώς

254.              Πέλλας

255.              Πεντέλης

256.              Περάματος

257.              Περιστερίου

258.              Πετρουπόλεως

259.              Πηνειού

260.              Πλατανιά

261.              Πολυγύρου

262.              Πόρου

263.              Πρέβεζας

264.              Πρεσπών

265.              Προσοτσάνης

266.              Πύδνας - Κολινδρού

267.              Πυλαίας - Χορτιάτη

268.              Πύλης

269.              Πύλου - Νέστορος

270.              Πύργου

271.              Πωγωνίου

272.              Ραφήνας - Πικερμίου

273.              Ρεθύμνης

274.              Ρήγα Φεραίου

275.              Ρόδου

276.              Σαλαμίνος

277.              Σάμης

278.              Σαμοθράκης

279.              Σαρωνικού

280.              Σερβίων

281.              Σερίφου

282.              Σερρών

283.              Σητείας

284.              Σιθωνίας

285.              Σικίνου

286.              Σικυωνίων

287.              Σιντικής

288.              Σίφνου

289.              Σκιάθου

290.              Σκοπέλου

291.              Σκύδρας

292.              Σκύρου

293.              Σουλίου

294.              Σουφλίου

295.              Σοφάδων

296.              Σπάρτης

297.              Σπάτων - Αρτέμιδος

298.              Σπετσών

299.              Στυλίδας

300.              Σύμης

301.              Σύρου - Ερμούπολης

302.              Σφακίων

303.              Τανάγρας

304.              Τεμπών

305.              Τήλου

306.              Τήνου

307.              Τοπείρου

308.              Τρικκαίων

309.              Τρίπολης

310.              Τριφυλίας

311.              Τροιζηνίας - Μεθάνων

312.              Τυρνάβου

313.              Υδρας

314.              Φαιστού

315.              Φαρκαδόνας

316.              Φαρσάλων

317.              Φιλιατών

318.              Φιλοθέης - Ψυχικού

319.              Φλώρινας

320.              Φολεγάνδρου

321.              Φούρνων Κορσεών

322.              Φυλής

323.              Χαϊδαρίου

324.              Χαλανδρίου

325.              Χαλκηδόνος

326.              Χάλκης

327.              Χαλκιδέων

328.              Χανίων

329.              Χερσονήσου

330.              Χίου

331.              Ωραιοκάστρου

332.              Ωρωπού

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια