Κρήτη

ΟΑΚ: Οι εξωτερικοί συνεργάτες περισσότεροι από το «μόνιμο» προσωπικό

Τα προβλήματα και οι προοπτικές όπως περιγράφονται από τους εργαζομένους

Στις ελλείψεις προσωπικού, τις "παθογένειες" αλλά και τη θέση των εργαζομένων ως προς την πορεία σημαντικών έργων, αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ με υπόμνημά του προς τον πρόεδρο Δ.Σ   Λευτέρη Κοπάση και τον διευθύνοντα σύμβουλο  Άρη Παπαδογιάννη.

Όπως αναφέρουν:

Σας καταθέτουμε το παρόν Υπόμνημα, το οποίο μερικώς τροποποιημένο έχουμε επιδώσει σε βουλευτές της Κρήτης και στον Υπουργό και Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατά τις συναντήσεις μας και το οποίο περιλαμβάνει σειρά αιτημάτων, κρίσιμα για το μέλλον και την πορεία του Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., που ιδρύθηκε με το Ν. 4138/2013, κατόρθωσε, στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, άλλοτε με μεγαλύτερη ταχύτητα και άλλοτε με μικρότερη, παρά την εχθρική στάση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της διαχείρισης των θεμάτων αρμοδιότητάς του, των πρωτοβουλιών που ανέλαβε και της αποτελεσματικότητας που επέδειξε, να έχει μια έντονη και ισχυρή παρουσία στα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν την Κρήτη και να θεωρείται σήμερα ως ο βασικός και κύριος δημόσιος φορέας, αρμόδιος:

 • για την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση, σε επίπεδο νησιού, των σημαντικοτέρων υδραυλικών υποδομών (φράγματα), για την παροχή του πολυτιμότερου φυσικού αγαθού, του νερού στους κατοίκους της Κρήτης, καθώς και
 • για την υλοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος της Κρήτης, δηλαδή για την κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητόδρομου, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Η δημιουργία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής αναπτυξιακών φορέων του Δημοσίου στην Κρήτη και ταυτόχρονα απόδειξη της εμπιστοσύνης της Πολιτείας για τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. των σημαντικότερων έργων υποδομής του νησιού. Σύμφωνα με το Ν. 4138/2013 στη μετοχική σύνθεση του Οργανισμού συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και οι Ενώσεις Αγροτικών/ Γεωργικών Συνεταιρισμών, ενώ ορίζεται ότι οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου είναι αμεταβίβαστες.

Οι εργαζόμενοι του Ο.Α.Κ. Α.Ε. προασπίζουν τον κοινωνικό ρόλο και τον δημόσιο χαρακτήρα του Οργανισμού, συμμετέχουν αδιάκοπα στην κοινή προσπάθεια υλοποίησης της αποστολής του και λειτουργούν με πνεύμα συνεργασίας με τη Διοίκηση, έχοντας πλήρη συνείδηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας. Παράλληλα ο Οργανισμός απολαμβάνει και την απαραίτητη κοινωνική νομιμοποίηση, η οποία χτίσθηκε αργά και σταθερά, τις προηγούμενες δεκαετίες, αναδεικνύοντας τον ως το δυναμικότερο και σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα θέματα τα οποία το Σωματείο Εργαζομένων θεωρεί ως τα πλέον κυρίαρχα για την καθημερινή λειτουργία και την προοπτική του Οργανισμού είναι:

 1. Αδιαμφισβήτητα ο Οργανισμός αντλεί τη δύναμή του, πρωτευόντως, από το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, από τους εργαζόμενους, ο μικρός αριθμός των οποίων σε σχέση με τους προβλεπόμενους στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αποδεικνύει, ολοφάνερα, την ελλειμματικότητα του Οργανισμού σε προσωπικό, η οποία αποτελεί και το κυρίαρχο, σήμερα, πρόβλημα του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων του Οργανισμού είναι 77 (Μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ -   Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ΙΔΟΧ – Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), η πλειονότητα των οποίων είναι μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο πολλοί εργαζόμενοι να συνταξιοδοτούνται. Οι προβλεπόμενες θέσεις, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό είναι 181 και κατά συνέπεια οι κενές θέσεις είναι 115  ΙΔΑΧ. Επιβάλλεται συνεπώς η συντονισμένη προσπάθεια όλων των αρμοδίων ώστε να ενισχυθεί ο Οργανισμός με το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο θα καλύπτει υπαρκτές ανάγκες σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό όλων των διευθύνσεων του Οργανισμού. Το Σωματείο είναι πρόθυμο να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην κατάρτιση ενός ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ για την πρόσληψη νέου προσωπικού είτε μέσω ΑΣΕΠ είτε μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), ως φορέας υποδοχής. Η ελλειμματικότητα του Οργανισμού σε προσωπικό  προκαλεί προβλήματα και παρενέργειες στην καθημερινή του λειτουργία και καθιστά αναγκαία την άμεση εξεύρεση λύσεων και δρομολόγησης τρόπων ενίσχυσης του Οργανισμού σε προσωπικό. Επισημαίνεται ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών δεν υπέγραψε ποτέ  την τροποποίηση άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού, μέσω Υπουργικής Απόφασης – μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε., η οποία, ως απαραίτητη προϋπόθεση, θα επιτρέψει στον Οργανισμό, να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό και να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ως φορέας υποδοχής.
 2. Θεωρούμε ότι οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι πλήρως διασφαλισμένες, όπως προβλέπεται στο Ν. 4138/2013 και κάθε σχέδιο απομάκρυνσης εργαζομένων θα μας βρει αγωνιστικά αντίθετους. Επιπλέον η ελλειμματικότητα του προσωπικού αντιμετωπίζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Οργανισμό στο έργο του, μέσω εργολαβιών παροχής υπηρεσιών και των οποίων ο αριθμός σήμερα είναι 79. Συνεπώς οι εξωτερικοί συνεργάτες υπερβαίνουν σε αριθμό το «μόνιμο» προσωπικό, στοιχείο το οποίο φανερώνει μια υπαρκτή παθογένεια του Οργανισμού. Οι περισσότεροι εξωτερικοί συνεργάτες του Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν είναι ιδιώτες εργολάβοι, αλλά εργαζόμενοι από παλιά στον Οργανισμό, με διάφορες συμβάσεις. Τους εργαζόμενους αυτούς τους θεωρούμε συναδέλφους και, λόγω της ηθικής διάστασης του θέματος και της ευαλωτότητας της θέσης τους, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση αυτής της σχέσης. Οποιαδήποτε απόπειρα, αναιτιολόγητης απομάκρυνσης ή πειθαρχικής δίωξης  των συναδέλφων εξωτερικών συνεργατών πρέπει να συμμορφώνεται με τις ανάλογες προβλέψεις στον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, στην τήρηση δηλαδή για τους εξωτερικούς συνεργάτες της ίδιας διαδικασίας που προβλέπεται και για τους «μόνιμους» συναδέλφους.
 3. Επισημαίνεται επίσης ότι οι εννέα (9) εργαζόμενοι στην πρώην ΕΥΔΕ Αποσελέμη, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στον Ο.Α.Κ. Α.Ε., από 1-1-2014, εργάζονται μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, που ανανεώνονται ετησίως από το 2006 έως σήμερα. Η υπηρεσιακή δυσλειτουργία, οι διαπιστωμένες καθυστερήσεις και οι επισφάλειες της διαδικασίας αυτής, σε συνδυασμό με την αρμοδιότητα του Οργανισμού, όχι μόνο για την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων του φράγματος Αποσελέμη, αλλά και τη μετέπειτα λειτουργία και διαχείρισή του συστήματος υδροδότησης των περιοχών από Ηράκλειο έως Αγ. Νικόλαο, συνηγορούν στην σταθερή επιδίωξη μας να διασφαλισθεί η εργασία των, έμπειρων και εξειδικευμένων στο αντικείμενό τους, συναδέλφων, μέσω των δυνατοτήτων και των προβλεπομένων στην ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσληψή τους.
 4. Το Σωματείο Εργαζομένων αιτείται την τροποποίηση του Ν. 4138/2013, ώστε να συμπεριληφθεί στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. εκπρόσωπος των εργαζομένων, όπως συμβαίνει και σε άλλες ΔΕΚΟ, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το κυρίαρχο όργανο του Ο.Α.Κ. Α.Ε., αποτελεί όχι μόνο έκφραση γνήσιας δημοκρατικότητας, αλλά και προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων και οραμάτων του Οργανισμού.
 5. Η ίδρυση, με το Π.Δ. 123/2017, της ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων, που σηματοδοτεί την πολιτική απόφαση, του τότε Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφαίρεσης αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, που κατοχυρώνονται με τον ιδρυτικό νόμο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (Ν. 4138/2013) και αφορούν στην κατασκευή σημαντικών υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων (Φράγματα, ΒΟΑΚ), αποτελεί σύμφωνα και με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων, αρνητική εξέλιξη για τον Οργανισμό, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να συμβάλει στην αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης. Το  νέο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,  σε συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει να πειστεί για την αξία του αναπτυξιακού εργαλείου που λέγεται Ο.Α.Κ. Α.Ε. και να προχωρήσει στην κατάργηση ή αδρανοποίηση της ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων.
 6. Αρνητική θεωρούμε, φυσικά, και την αφαίρεση, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το 2018, της θεσμοθετημένης αρμοδιότητας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στον ΒΟΑΚ, με το Ν. 4519/2018, όπου, ρητά, ορίζεται ότι η ανάληψη από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. συγκοινωνιακών έργων θα είναι δυνατή, πλέον, μόνο κατόπιν απόφασης του Υπουργού. Αφαίρεση ή συρρίκνωση θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., δηλαδή της διαχείρισης και λειτουργίας των μεγάλων υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων και ειδικότερα των έργων που μεταφέρθηκαν στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. από τις πρώην ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη αποτελεί εχθρική πράξη κατά των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και του λαού της Κρήτης.
 7. Περαιτέρω παρατηρούνται συχνές διαφωνίες σε πολλά επίπεδα εντός του Οργανισμού. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν μια δύσκολη καθημερινότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης, διάθεση μεταβίβασης αρμοδιότητας και ευθύνης, ακραίες αποφάσεις, αρνητικό εργασιακό κλίμα, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να αναλώνεται σε ελάσσονα θέματα και να υστερεί στη ομαλή επιτέλεση του έργου του.

 

 1. Παρατηρείται, επίσης, υστέρηση στα έσοδα του Οργανισμού από καθυστερήσεις στις πληρωμές από μεγάλους πελάτες (ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ) ή και από ιδιώτες και έτσι να επιτείνεται η δυσλειτουργία του Οργανισμού. Η οικονομική αυτοδυναμία του Οργανισμού είναι ζητούμενο και όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να προσπαθούν καθημερινά για την επίτευξη της, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι ο Οργανισμός, πρωτίστως, υπάρχει για να δημιουργεί, μέσω της κατασκευής και διαχείρισης σημαντικών έργων υποδομής, προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας για τους κατοίκους της Κρήτης.
 2. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητο να δηλώσουμε, ότι στηρίζουμε έμπρακτα και με απόλυτη συνέπεια τις ουσιαστικότερες διεκδικήσεις του εργατικού κόσμου: την αποτροπή της συρρίκνωσης των εργατικών δικαιωμάτων και της μείωσης των μισθών των εργαζομένων, την παύση της περαιτέρω απορύθμισης και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη στήριξη ενός αλληλέγγυου, δημόσιου, αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος.

Το σημαντικότερο επίτευγμα του Οργανισμού, στον τομέα των υδραυλικών έργων, είναι η ολοκλήρωση,  των έργων του φράγματος Αποσελέμη και η γενναία απόφαση, που οδήγησε στην ανάληψη της διαχείρισης, από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., των έργων αυτών και ιδίως του ειδικού, σύνθετου και πολύπλοκου έργου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη. Χωρίς τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν θα είχαν υδροδοτηθεί, το 2015, οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου, από το νερό του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη και χωρίς τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. η διαχείριση του έργου θα ήταν σήμερα στα χέρια ιδιώτη επιχειρηματία. Το επίτευγμα αυτό, ως έκφραση του κοινωνικού ρόλου και του δημόσιου χαρακτήρα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,  είναι ξεκάθαρη απάντηση σε όσους «φαντάζονται» την κατάργηση του Οργανισμού, απόδειξη των δυνατοτήτων των δημόσιων φορέων, παράδειγμα προς μίμηση και σαφής εναντίωση στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης υποδομών, που παρέχουν κοινωνικά αγαθά.

Σημαντική είναι επίσης, στον τομέα των συγκοινωνιακών έργων, και η ολοκλήρωση των μελετών «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά έως Αγ. Νικόλαο» και «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων», διότι για πρώτη φορά από την αποσπασματική και τμηματική αντιμετώπιση περνάμε στην ενιαία και συνολική θεώρηση για τον ΒΟΑΚ, σημαντική εξέλιξη για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών και τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου αυτού.

Επιπροσθέτως παραθέτουμε συνοπτικά σειρά ρεαλιστικών προτάσεων σε επιμέρους τομείς για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, την εδραίωση της αξιοπιστίας και δυναμικής του Οργανισμού.

 • Εξωστρέφεια

Συμμετοχή του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς φορείς με ανάλογες αρμοδιότητες (νερό, μεταφορές). Ήδη ο Οργανισμός συμμετέχει στην Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων.

 • Επικοινωνιακή Πολιτική

Εμπλουτισμός του site του Οργανισμού (με στάθμες ταμιευτήρων φραγμάτων, περιβαλλοντική και τιμολογιακή πολιτική για το νερό, ιστορική αναδρομή, φωτογραφίες κλπ).

Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τον Οργανισμό και ξεχωριστά για τα μεγάλα έργα, όπου πραγματοποιούνται επισκέψεις και ξεναγήσεις.

 • Πρωτοβουλίες για έργα

Εμπέδωση του ηγετικού ρόλου του Οργανισμού στα μεγάλα υδραυλικά έργα  της Κρήτης. Ανάληψη των υπολοίπων έργων που αφορούν στο φράγμα Αποσελέμη (Δίκτυα προς Σίσι, Μίλατο, Ελούντα).

Ανάληψη επίβλεψης του φράγματος Πλατύ, μέσω συνεννόησης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βασικό επιχείρημα η εμπειρία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε υδραυλικά έργα και η επιθυμία των τοπικών κοινωνιών.

Ενεργή συμμετοχή του Οργανισμού στις διαδικασίες ανάθεσης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ. Ουσιαστικός ρόλος στην κατασκευή και διαχείριση των έργων ΒΟΑΚ.

Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων και εκπόνηση μελετών.

Συνεργασία με Δήμους Ρεθύμνου, Αμαρίου και Σητείας και με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση της σύμβασης κατασκευής του «Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Φράγμα Ποταμών».

Συνέχιση των δράσεων που αφορούν στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη (οδική ασφάλεια, ενίσχυση πρωτογενούς τομέα, ενίσχυση επιχειρηματικότητας), στις Οριζόντιες Πολιτικές (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων, Εξοικονόμηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις Ο.Α.Κ. Α.Ε. – χρήση ΑΠΕ) και σε ευρωπαϊκά προγράμματα – πρωτοβουλίες (LEADER, Προγράμματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κλπ).

Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Σχεδίου, Κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων (λειψυδρία), σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων φραγμάτων.

Συμπλήρωση και προώθηση GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών). Χρήσιμη η εμπειρία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», σε σχέση με «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ» (παρακολούθηση και αποτίμηση, μέσω συστήματος δεικτών, των επιδράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή του ευρωπαϊκού χώρου) και «ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ» (καταγραφή και διαχείριση δεδομένων για τη συντήρηση των δρόμων).

Προώθηση δημιουργίας «υδατικής συνείδησης», σεμινάρια προς αγρότες, ενημέρωση μαθητών σχολείων, προκήρυξη συγγραφής παραμυθιού για το νερό.

 • Πρωτοβουλίες για το προσωπικό

Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους σε συνεργασία με Σωματείο Εργαζομένων.

 • Διοικητικές Παρεμβάσεις

Προσπάθεια μείωσης δαπανών (Διαχείριση ζημιών υδραυλικών δικτύων, Ενοίκια, ΔΕΗ, Τηλέφωνα).

Αξιοποίηση περιουσίας Ο.Α.Κ. Α.Ε., όπως των απαλλοτριωμένων ακινήτων λόγω κατασκευής ΒΟΑΚ.

Τυποποίηση διαδικασιών του Οργανισμού, π.χ. υιοθέτηση κοινής φόρμας εγγράφου για όλες τις Διευθύνσεις του Οργανισμού.

 

Συνοψίζοντας, για την επίτευξη της αποστολής του, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διαθέτει έμπειρο και άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχει ισχυρή νομική θωράκιση για την λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων του, είναι διοικητικά ευέλικτος, καθώς το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι και η Προϊσταμένη Αρχή των έργων του, δρα αποκεντρωμένα σε περιφερειακό επίπεδο, είναι δικαιούχος και φορέας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρέχει ποιοτικές – χαμηλού κόστους – ανταποδοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαχείρισης – συντήρησης και λειτουργίας των έργων του,  με σκοπό την οικονομική αυτοδυναμία του και την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του κοινωνικού συνόλου.  

 

Η θέση του προέδρου Λευτέρη Κοπάση

«Ως αποδέκτης της επιστολής του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης αποφάσισα να δημοσιοποιήσω το περιεχόμενό της τόσο γιατί αναλύει περιγράφει και τοποθετεί με μοναδικό τρόπο και ωριμότητα τα θέματα που λίγοι θα μπορούσαν, όσο και γιατί πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά να γίνει ευρύτερα γνωστή η αιτία των επιτυχιών του Οργανισμού που οφείλουμε να αποδίδουμε στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν.

Εργαζόμενοι όλων των πολιτικών απόψεων, απ όλη την Κρήτη, όλων των ειδικοτήτων διαπιστώνεται να συνεχίζουν διαχρονικά με παρρησία να καταθέτουν τεκμηριωμένες απόψεις και ουσιαστικές προτάσεις χωρίς καιροσκοπισμούς και σκοπιμότητες, με ειλικρίνεια και πάθος για τον κοινό σκοπό, αντλώντας τα οφέλη από  την ανάπτυξη του τόπου και την παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία του ΟΑΚαε.

Προσωπικά χαίρομαι για τις θετικές αναφορές τους στις μέρες της θητείας μου ως Διευθύνων Σύμβουλος και δεν κρύβω τις επιμέρους διαφωνίες μου σε κάποιες απόψεις τους, συγκινούμαι όμως πραγματικά ως πρώην πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων πριν πολλά χρόνια με την εμβρίθεια και το υψηλό επίπεδο του περιεχομένου της επιστολής τους.

Σήμερα στο ξεκίνημα μιας νέας θητείας που με βρίσκει στο ύπατο πολιτικό αξίωμα του Προέδρου του ΟΑΚαε θέλω και δημόσια να τους διαβεβαιώσω ότι θα ενισχύσω με κάθε τρόπο την συμπόρευση της διοίκησης με τους εργαζόμενους για τον κοινό σκοπό μας, καθώς και ότι δεσμεύομαι να τους καλώ ανελλιπώς και συστηματικά να συμμετέχουν και να καταθέτουν τις απόψεις του στα όργανα διοίκησης του Οργανισμού».

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια