Κρήτη

Κορωνοϊός: «Ελευθέρας»... για τις μετακινήσεις αιρετών – Ποιους αφορά συγκεκριμένα

Εξαιρούνται από τα περιοριστικά μέτρα δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων και Τοπικών Κοινοτήτων

"Ελευθέρας" στις μετακινήσεις, εν μέσω της γενικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, έχουν οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συγκαταλέγονται, μαζί με τα κυβερνητικά στελέχη, τους γιατρούς-νοσηλευτές και τα σώματα ασφαλείας, στις ελάχιστες κατηγορίες πολιτών που μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς.

Η εξαίρεση από τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας του πληθυσμού, όπως διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο, δεν αφορά βεβαίως σε όλους τους αιρετούς των Δήμων. Αφορά μονάχα τους δημάρχους, αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους, καθώς και προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, με το σκεπτικό ότι συντρέχουν λόγοι και υπηρεσιακές ανάγκες αρκετών μετακινήσεών τους σε καθημερινή βάση. Αντιθέτως δε δικαιούνται εξαίρεση οι δημοτικοί σύμβουλοι ή ειδικοί π.χ. σύμβουλοι στους Δήμους.

Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, και εδώ στο νησί μας, δε χρειάζεται λοιπόν να παίρνουν ειδική άδεια μετακίνησης με το γνωστό SMS που στέλνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα καθημερινά, αρκεί βεβαίως να έχουν μαζί τους τα σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους. Δηλαδή, πέρα από την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε ειδική βεβαίωση που εκδίδει ο κάθε δήμαρχος είτε αποφάσεις ανακήρυξης ή ορισμού τους.

Η εγκύκλιος

Ο σχετικός οδικός χάρτης ως προς τις κατ' εξαίρεση ελεύθερες μετακινήσεις των αιρετών της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται στην αριθμ. 40/31.3.2020 εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22.3.2020 ΚΥΑ "Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" (ΦΕΚ Β' 986/22.3.2020), εξαιρούνται από τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 6 Απριλίου 2020 οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι (που ορίζονται σύμφωνα με το αρ. 59, παρ. 2 και 7 του Ν. 3852/2010) όλων των Δήμων.

Ο δήμαρχος δύναται να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων (άρθρο πρώτο, παρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ) την απόφαση ανακήρυξής του από αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο (αρ. 44 του Ν. 3852/ 2010) και ο αντιδήμαρχος την απόφαση ορισμού του (παρ. 5 αρ. 59 Ν. 3852/2010).

Από τα περιοριστικά αυτά μέτρα εξαιρούνται, επίσης, οι μετακινήσεις αιρετών οργάνων των Δήμων και των Κοινοτήτων από και προς την εργασία τους, που συνδέεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (όπως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εντεταλμένοι σύμβουλοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, κ.ά.), και οι οποίες δεν μπορεί να ασκηθούν με άλλο τρόπο (παρ. 2α του άρθρου πρώτου της εν λόγω ΚΥΑ)».

Βεβαιώσεις

«Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής ο δήμαρχος (ή το εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν όργανο, σύμφωνα με το αρ. 88 του Κώδικα Δήμων) θα πρέπει να χορηγήσει στα εν λόγω όργανα βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:

- Στοιχεία ταυτότητας του αιρετού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, αιρετό αξίωμα στον Δήμο).

- Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση).

- Τόπος εργασίας (ταχυδρομική διεύθυνση του δημοτικού καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο αιρετός).

- Λόγω του ότι οι αιρετοί δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, το πλαίσιο "ωράριο εργασίας" εκλαμβάνεται ως ο απαιτούμενος χρόνος για την επιμελή άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων και θα συμπληρωθούν ανάλογα τα πεδία:

α) Ώρα προσέλευσης: .../ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης: ...

β) Ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης: ...

- Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης/πάγιας διάρκειας: Η ως άνω βεβαίωση χορηγείται με πρωτότυπη υπογραφή του δημάρχου και με στρογγυλή σφραγίδα.

Στην ως άνω βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του αιρετού, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εργασίας του».

Ταυτότητα

Σημειώνεται ότι το μετακινούμενο αιρετό όργανο οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

«Προς διευκόλυνση των δημάρχων», όπως αναφέρει η εγκύκλιος, στο Παράρτημά της επισυνάπτεται "Πρότυπο της βεβαίωσης κίνησης των αιρετών των Δήμων".

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια