Κρήτη

Εκλογές ΠΕΔ: Το ψηφοδέλτιο & η διακήρυξη της «Ενωτικής Αυτοδιοικητικής Κίνησης Κρήτης»

Μέσω της ανακοίνωσης απευθύνεται έκκληση στους Δημάρχους του νησιού και τους Δημοτικούς Συμβούλους, μέλη της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ., να προχωρήσουν στην υπερψήφιση του συνδυασμού

Εκλογές την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, με 2 βασικά σχήματα τα οποία και διεκδικούν την πλειοψηφία.

Ωστόσο από τις διακηρύξεις φαίνεται ότι η κίνηση «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» πλαισιώνει όλη την Κρήτη, όλους τους δήμους με νέα πρόσωπα, διεκδικώντας να εκπροσωπήσει το σύνολο του νησιού  σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε επίπεδο Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος.

Και όπως φαίνεται έχει δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα.

Σε κάθε περίπτωση μέσω της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας θα αναδειχθεί η νέα διοίκηση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, καθώς επίσης και τα μελη που θα την εκπροσωπήσουν στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Αναλυτικά η διακήρυξη της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο που συμπίπτει με την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, οι Δήμοι της Κρήτης καλούνται να αναλάβουν ένα μεγάλο και σύνθετο έργο, με βασικούς άξονες:

-              Την αναβάθμιση, διεύρυνση και αυτοματοποίηση των Υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ανόρθωση των τοπικών κοινωνιών (Η ευφυής πόλη αποτελεί ήδη εφαρμοσμένη πρακτική).

-              Την διεκδίκηση και υλοποίηση στρατηγικών ολιστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά τις προκλήσεις και τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζει η αυτοδιοικητική περιφέρεια της Κρήτης.

-              Την διοικητική μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός σύγχρονου, ευέλικτου, συμμετοχικού και δημοκρατικού μοντέλου που θα κατοχυρώνει την λειτουργική αυτοτέλεια και την οικονομική αυτοδυναμία.

-              Τη δημιουργία πλαισίου κοινών θέσεων και προτεραιοτήτων από όλους τους Δήμους της Κρήτης και την διεύρυνση της συνεργασίας με την Περιφέρεια για όλα τα μεγάλα θέματα της Κρήτης.

-              Την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, στην διαχείριση των απορριμμάτων , σύμφωνα με τις ειλημμένες αποφάσεις και δεσμεύσεις

Η εξέλιξη των μεγάλων έργων και ο προγραμματισμός νέων που θα αλλάξουν τον οικονομικό χάρτη της Κρήτης, επιβάλλει την ουσιαστική συμμετοχή της Π.Ε.Δ. και θα το διεκδικήσουμε δυναμικά.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι η ενότητα, η συνεννόηση, η συνεργασία και ο κοινός βηματισμός του αυτοδιοικητικού χώρου.

Προϋπόθεση επίσης για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος από την πολυετή οικονομική κρίση, τη θεσμική υποβάθμιση, την οικονομική αφαίμαξη και την στελεχιακή αποψίλωση, είναι η κοινή διεκδικητική στάση για τη θεσμική θωράκιση και την επάρκεια οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Τα ΜΕΣΑ που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών μας είναι :

-              Η υιοθέτηση και πλήρης εφαρμογή της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ που αποτελεί την “επανάσταση” στο χώρο της Διοίκησης. Οι τεράστιες δυνατότητες για την βελτίωση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ΟΤΑ, η απλοποίηση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία, αποτελούν ενδεικτικά πεδία αναβάθμισης λειτουργιών.

-              Η δημιουργία δομών ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ που θα ενθαρρύνουν, θα φιλοξενήσουν και θα προωθήσουν νέες ιδέες της νεολαίας και των νέας μορφής συλλογικών επιχειρηματικών οχημάτων, αποτελούν την απάντηση για την αύξηση και βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη νέα εποχή.  

-              Η υιοθέτηση της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και της μείωσης του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ αποτελεί δέσμευσή, μας που θα ενσωματώνεται και θα διαπερνά όλες τις λειτουργίες, τις δράσεις και τις υποδομές των Δήμων.

Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την εφαρμογή βέλτιστης τεχνολογίας και δράσεων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, προστασίας και διαχείρισης υδάτων, αντιμετώπισης ρύπανσης και απορριμμάτων, που όμως συνδέονται με την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία.

-              Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πολιτικών, οδηγιών και προγραμμάτων σε συνεργασία και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού της Ευρώπης και δη της περιοχής της Μεσογείου, αποτελούν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που προϋποθέτουν ετοιμότητα, σχεδιασμό, γνώση και μελέτες. Παράλληλα, θα διεκδικήσουμε πρόσθετους πόρους στα Εθνικά προγράμματα που αφορούν την Τ.Α. (Φιλόδημος, ΠΔΕ κ.α.). Η ΠΕΔ θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα παρέχει συμβουλευτικές και συντονιστικές υπηρεσίες με ίσες ευκαιρίες για όλους τους Δήμους και ιδιαίτερα τους μικρούς. Πεδία, όπως οι υποδομές, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οργάνωση και η εκπαίδευση του προσωπικού, αποτελούν βασικό μέλημά μας.

-              Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η συνεργασία με το Πολυτεχνείο , το Πανεπιστήμιο, τα Τ.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά ιδρύματα, της Κρήτης.

Στις πολιτικές μας εντάσσονται :

-              Η ανανέωση και αναβάθμισης της κοινωνικής πολιτικής και των αναγκαίων κοινωνικών δομών, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογικής διαχείρισης προσφυγικών ροών. Η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν το βασικό συστατικό της κοινωνικής μας πολιτικής.

-              Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα για την πολιτική προστασία, την ασφάλεια του πολίτη και την αντιστροφή της δημογραφικής κατάρρευσης.

-              Ενισχύουμε τη διοικητική επάρκεια και την οικονομική αυτοδυναμία όλων των Δήμων της Κρήτης.

 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

-              Προτάσσοντας την ενότητα, το διάλογο και τη συνεργασία στον αυτοδιοικητικό και κοινωνικό χώρο ολόκληρης της Κρήτης.

-              Αρθρώνοντας καθαρό και ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό λόγο

-              Διεκδικώντας μαχητική και ανυποχώρητη αναβάθμιση της θεσμικής και οικονομικής θέσης των Δήμων.

Επιδιώκοντας καλόπιστα και δυναμικά την ισότιμη συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος : Διεκδικούμε περισσότερες αρμοδιότητες και προβάλλουμε βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εναρμονίζονται με το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών. Περισσότερη Αυτοδιοίκηση σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη αποκέντρωση με ενίσχυση του ρόλου του πολίτη.

Με το περίγραμμα βασικών θέσεων, αρχών, μέσων και πολιτικών σκιαγραφήσαμε το αποτύπωμα και την δυναμική της παράταξής μας που διεκδικεί την πλειοψηφία στα συλλογικά όργανα της ΠΕΔ.

Το νέο Δ.Σ. θα επεξεργαστεί και θα διαμορφώσει αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης με τις προτεραιότητες και τις επιμέρους πολιτικές.

 Με αυτές τις σκέψεις, ως κεντρικές ιδέες αλλά και ανοιχτοί σε νέες προτάσεις και βελτιώσεις, καλούμε όλους τους Δημάρχους του νησιού και τους Δημοτικούς Συμβούλους, μέλη της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ., να προχωρήσουν στην υπερψήφιση του συνδυασμού μας και στην εκλογή διοίκησης της ΠΕΔ Κρήτης που θα οδηγήσει την αυτοδιοίκηση της Κρήτης τα επόμενα 4 χρόνια.

Το ψηφοδέλτιο μας αποτελείται από τους εξής συναδέλφους :

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΔ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ – ΔΗΜΑΡΧΟΙ

1)            ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ)

2)            ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ)

3)            ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ)

4)            ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

5)            ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ)

6)            ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1)            ΑΓΓΕΛΑΚΗ (ΝΑΝΣΥ) ΝΑΥΣΙΚΑ (Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ)

2)            ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ)

3)            ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

4)            ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

5)            ΛΥΓΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

6)            ΞΥΛΟΥΡΗ – ΞΗΜΕΡΗ (ΜΑΙΡΗ) ΜΑΡΙΑ (Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

7)            ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δ.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)

8)            ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ.Σ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ)

9)            ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ε.Δ. στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ε.Δ.Ε.

1)                   ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

2)            ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

3)            ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Δ.Σ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ)

4)            ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

5)            ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Δ.Σ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ)

6)            ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΡΗΣ) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ)

7)            ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δ.Σ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ)

8)            ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια