Κρήτη

Χρ. Κέλλας: Από του χρόνου το μάθημα της οδικής ασφάλειας στα σχολεία

Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά το μάθημα της ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς στους δρόμους, όπως η Υφυπουργός Παιδείας κα Ζαχαράκη, ενημέρωσε τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής  Οδικής Ασφάλειας της Βουλής.

Το μάθημα θα έχει χαραχτήρα τακτικής βάσης και θα εισαχθεί σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας, όπως είπε στον 98.4 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Κέλλας. Σκέψη επίσης του Υπουργείου Παιδείας είναι η εισαγωγή του μαθήματος στα παιδαγωγικά μαθήματα των Πανεπιστημίων, χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς στη συνέχεια.

Στις αποφάσεις της Πολιτείας επίσης για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα, άλλα απορίας άξιο το ότι η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή  Οδικής Ασφάλειας της Βουλής δεν γνωρίζει τη συνεργασία Περιφέρειας – Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των σχολείων, ώστε να μπορούν να διδάξουν το μάθημα της ασφαλούς οδήγησης.

Σχόλια