Κρήτη

Προς τις κάλπες για νέα διοίκηση το ΤΕΕ

Πώς και πού θα γίνουν οι εκλογές

Μέχρι 24 Σεπτεμβρίου η υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Στις κάλπες για την ανάδειξη των οργάνων τους και των Περιφερειακών Τμημάτων θα προσέλθουν τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα απευθύνεται πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 το απόγευμα.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την ίδια μέρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να ψηφίσουν, μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία και μετά τις 7 το βράδυ. Στις εν λόγω εκλογές θα εκλεγούν τα 155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή. Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες, όπως προσδιορίστηκε με την υπ' αριθμ. Α76/Σ17/2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, είναι συγκεκριμένος. Στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ο αριθμός ανέρχεται στα 4 άτομα και στο Τμήμα Δυτικής Κρήτης στα 3.

Όπως τονίζεται, ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια για την Αντιπροσωπία μπορεί να είναι αυξημένος κατά 50% του αριθμού των προβλεπομένων αντιπροσώπων και με στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μέχρι δεκαπέντε. Ο αριθμός των μελών της αντιπροσωπίας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, όπως καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. Α76/Σ17/2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, είναι ο ακόλουθος: για το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στον νομό Ηρακλείου 47 και στον νομό Λασιθίου 8 (σύνολο 55), και για το Τμήμα Δυτικής Κρήτης στον νομό Χανίων 37 και στον νομό Ρεθύμνου 12 (σύνολο 49).

Τα ψηφοδέλτια

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του ΤΕΕ ψηφίζουν για την εκλογή: α) των μελών της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην οποία ψηφίζουν, β) του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών, αναλόγως της ειδικότητάς τους. Τα μέλη του ΤΕΕ με περισσότερες από μία ειδικότητες ψηφίζουν για όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των ειδικοτήτων τους. Τα μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν, εκτός από τα παραπάνω όργανα, και για την εκλογή της Αντιπροσωπίας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα. Η εκλογή των οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα εκλογικά τμήματα της περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος και δεν ψηφίζουν για τα όργανα αυτά οι εκλογείς που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή. Τα μέλη του ΤΕΕ που ψηφίζουν σε περιοχή που δεν ανήκουν, ψηφίζουν μόνο για τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπροσωπία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΤΕΕ και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων Μελών ΤΕΕ). Για την Αντιπροσωπία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει, από τον συνδυασμό της προτίμησής του, τους υποψήφιους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, μέσα στην περιοχή που ψηφίζει.

Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ είναι για το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Τμήμα Δυτικής Κρήτης μέχρι δύο.

Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών (5 του ίδιου συνδυασμού).

Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης ορίζεται όπως παρακάτω:

α) Για την Αντιπροσωπία Περιφερειακών Τμημάτων: Τμήμα Ανατολικής Κρήτης μέχρι 19 και Τμήμα Δυτικής Κρήτης μέχρι 17,

β) Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δύο σταυρούς,

γ) Για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, τρεις σταυρούς,

δ) Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα, οκτώ σταυρούς και

ε) Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος, τρεις σταυρούς.

Ποιοι εκλέγονται

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ, εφόσον i) δεν έχουν στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους και ii) δεν έχουν καταδικαστεί, ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών οργάνων του ΤΕΕ. Επίσης ως αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται όσοι έχουν συμπληρώσει: i) για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δεκαπέντε (15) χρόνια άσκησης επαγγέλματος και ii) για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είκοσι (20) χρόνια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως πρωτεύουσας. Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται, με τις ίδιες προϋποθέσεις, και ομότιμα μέλη του ΤΕΕ.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας όλων των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ υποβάλλονται:

α. Στο Κεντρικό Κατάστημα του ΤΕΕ στην Αθήνα για την Αντιπροσωπία του ΤΕΕ, για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

β. Στα γραφεία κάθε Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος. Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί, σύμφωνα με τον νόμο, πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής 29,50 ευρώ, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή βουλευτών.

Πώς και πού θα γίνουν οι εκλογές

Τα εκλογικά τμήματα Ηρακλείου και Χανίων θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των εκλογών που θα εκδοθεί από τον πρόεδρο του ΤΕΕ μέχρι την 23η Οκτωβρίου. Με το ίδιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμό τους. Τα μέλη του ΤΕΕ πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο μέλους του ΤΕΕ ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, τα μέλη του ΤΕΕ μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΤΕΕ, στα Γραφεία των Περιφερειακών του Τμημάτων και στα Γραφεία των Νομαρχιακών του Επιτροπών.

Σχόλια