Κρήτη

«Καμπανάκι» από ΤΕΕ/ΤΑΚ για το έργο στον Δερματά

Ανησυχία εκφράζει το τοπικό Τεχνικό Επιμελητήριο προς τη Λότζια για το παράκτιο μέτωπο

“Καμπανάκι” για το πολυσυζητημένο έργο στον όρμο Δερματά χτυπά και το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με φόντο τις πολιτικές ακροβασίες της δημοτικής Αρχής Ηρακλείου στο συγκεκριμένο μέτωπο. Ακροβασίες και αστοχίες που έχουμε αναδείξει μέσα από διαδοχικά δημοσιεύματα.
Ως γνωστόν, μετά την άρνηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης να δώσει παράταση στην κατ' εξαίρεση αδειοδότηση που χορηγήθηκε προς τον Δήμο Ηρακλείου, χωρίς μελέτη και περιβαλλοντικούς όρους, πρόσφατα άναψε “κόκκινο” και το υπουργείο Τουρισμού στις εργασίες διαμόρφωσης πλαζ στον Δερματά.

Όπως είχαμε αποκαλύψει, έγγραφο του υπουργείου Τουρισμού με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2019 βάζει “φρένο” σε κάθε νέο έργο και ουσιαστικά καθιστά μη χρήσιμη την άδεια της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (ΠΠΔ) για πλαζ στον Δερματά, καθώς αναφέρεται πλέον ρητά ότι η όποια άδεια είχε δοθεί από το υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όχι για άλλες εργασίες.

Η νέα εμπλοκή, που αναδεικνύει στρεβλούς χειρισμούς εκ μέρους της δημοτικής Αρχής, έφερε την αντίδραση του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Σε σχετική επιστολή, που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου και έστειλε στον δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό και στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το βόρειο παράκτιο μέτωπο της πόλης και υποδεικνύει στη Λότζια τρία απαραίτητα βήματα:
α) Να δρομολογήσει τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση των εργασιών.
β) Να μεριμνήσει για τον αναγκαίο αποχαρακτηρισμό της περιοχής ως τουριστικού λιμένα.
γ) Να υλοποιήσει την αρχιτεκτονική μελέτη για την περιοχή.

Η επιστολή- “καμπανάκι”

«Η Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της συζήτησε το θέμα του κόλπου του Δερματά. Στη συζήτηση αυτή είχαν κληθεί και έλαβαν μέρος ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ηρακλείου, ο διευθυντής Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου, εκπρόσωποι του Περιβαλλοντικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, καθώς επίσης κάτοικοι της περιοχής και εκλεγμένοι εκπρόσωποι του δημοτικού διαμερίσματος.
Για την περιοχή του όρμου Δερματά έχει χωροθετηθεί τουριστικός λιμένας με την ΚΥΑ 8312.5/8/19-04-2007 (ΦΕΚ Β' 787/18-05-2007) κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993, η οποία έχει αρθεί αυτοδίκαια κατά τα αναφερόμενα στο Σώμα αυτής τη 18η/05/2014, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί αρμοδίως σχετική ΚΥΑ περί ανάκλησης της χωροθέτησης. Επομένως, μέχρι να ανακληθεί η χωροθέτηση, την αρμοδιότητα διαχείρισης της περιοχής του κόλπου του Δερματά έχει η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Τουρισμού», αναφέρει στην επιστολή της προς τη δημοτική Αρχή Ηρακλείου η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και συνεχίζει: «Για την εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών σε περιοχές αιγιαλού, παραλίας ή θαλάσσιου χώρου, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 2971/2001 ή οι διατάξεις του Νόμου 2160/1993, αναλόγως του φορέα που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του χώρου αυτού.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητη η σχετική αδειοδότηση, δηλαδή η έκδοση από τον αρμόδιο φορέα απόφασης «έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών», στην οποία επιβάλλεται να περιλαμβάνονται προϋποθέσεις και περιορισμοί που ενδεχομένως έχουν διατυπωθεί από τους γνωμοδοτούντες συναρμόδιους φορείς.

Για την περιοχή του κόλπου Δερματά εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τεχνικός φάκελος και εκδόθηκε απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών κατά τις διατάξεις που αφορούν στα έργα επείγοντος χαρακτήρα, δηλαδή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, όπως αυτές εξειδικεύονται με την αριθμό πρωτοκόλλου 203913/19-12-2012 εγκύκλιο της ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, με σκοπό την ανακοπή του φαινομένου της διάβρωσης από τον κυματισμό και την αποτροπή του κινδύνου κατάπτωσης του παραλιακού δρόμου στο σημείο αυτό. Στη συνέχεια εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τροποποιητική μελέτη με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας. Η εκτέλεση του αντιδιαβρωτικού έργου καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να παρέλθει το ανώτατο χρονικά προβλεπόμενο από τον Ν. 4014/2011 χρονικό όριο των 2 ετών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, και εξαιτίας αυτού κατέστη ανέφικτη η έκδοση σχετικής απόφασης παράτασης της εκτέλεσης των εργασιών».
«Μετά από έγγραφες καταγγελίες πολιτών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε σήμα διακοπής των εργασιών. Στην παρούσα φάση δε γνωρίζουμε αν υπάρχει άδεια εκτέλεσης εργασιών και εάν εκτελούνται εργασίες προς άρση της επικινδυνότητας του έργου», σημειώνει η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και καταλήγει: «Η Δ.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να σας στείλει την παρούσα επιστολή, εκφράζοντας την ανησυχία της για το βόρειο παράκτιο μέτωπο της πόλης, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει:
1. Να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση των εργασιών, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του έργου,
2. Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής ως τουριστικός λιμένας και
3. Να υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει ως αφετηρία παλαιότερο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό».

Σχόλια