Κρήτη

Master Plan για τα υδραυλικά έργα

Σχέδιο διαχείρισης από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

Σε άλλο επίπεδο... οργάνωσης και αποτελεσματικότητας φιλοδοξεί να περάσει τη διαχείριση των υδραυλικών έργων και του νερού στην Κρήτη ο ΟΑΚ Α.Ε., μέσω του μάστερ πλαν που ανατέθηκε χθες στην ανάδοχο κοινοπραξία.

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώθηκε ότι ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο διαχείρισης (master plan) των υδραυλικών έργων Κρήτης», με την υπογραφή της σύμβασης με τον τελικό μειοδότη του διαγωνισμού «Ένωση Οικονομικών Φορέων»: «ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.» - «Λάζαρος Σ. Λαζαρίδης και ΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία, δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.» - «Ιωάννης Μαυρογιάννης του Κωνσταντίνου» - «Γεώργιος Φανουργάκης του Νικολάου» - «Νικόλαος Στάππας του Κυριάκου».

Η σύμβαση είναι συνολικού προϋπολογισμού 257.025 ευρώ προ ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης είναι 12 μήνες. Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από δύο τμήματα.

1. Στο πρώτο τμήμα θα υλοποιηθεί η «Εκπόνηση γενικού διαχειριστικού σχεδίου (master plan) ύδρευσης-άρδευσης νήσου Κρήτης», η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις: την α’ φάση «Απογραφή της υπάρχουσας υποδομής σε υδραυλικά έργα (αποτύπωση, ανάλυση, αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης)» και τη β’ φάση «Εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης για τη νήσο Κρήτη», με τα ακόλουθα τμήματα:

- Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Κρήτης - προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης,

- Προτάσεις και προγράμματα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος,

- Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης,

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-οριστικοποίηση μάστερ πλαν.

2. Στο δεύτερο τμήμα θα υλοποιηθεί η «Εκπόνηση γενικού διαχειριστικού σχεδίου (master plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας νήσου Κρήτης», με στόχο να εντοπιστούν και να ιεραρχηθούν τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος Κρήτης σε 2 φάσεις:

Α’ φάση: Ζώνες δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας και

Β’ φάση: Το υπόλοιπο του υδατικού διαμερίσματος με τα εξής στάδια: α) Καταγραφή και οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας, β) αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, γ) πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου και δ) σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων τα οποία εντάσσονται στις κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης του «Σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης».

(φωτογραφία αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια