Κρήτη

Ανταμοιβή στους αγρότες που δε ρυπαίνουν - Τι γίνεται με τη χώρα μας;

Πρόταση Φιλ Χόγκαν για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να ανταμείβει τους αγρότες που με επιτυχία μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των εθνικών και κοινοτικών στόχων για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, πρότεινε ο επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε., Φιλ Χόγκαν.

Ειδικότερα, ο κ. Χόγκαν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα μιας πρωτοβουλίας «για τις φάρμες, τον άνθρακα και τα δάση», η οποία θα πληρώνει ουσιαστικά τους αγρότες με κοινοτικούς πόρους για τις «κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη λογική της νέας ΚΑΠ, για επιδόσεις και αποτελέσματα», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους αγροπεριβαλλοντικούς στόχους της ΚΑΠ για μετά το 2020, και μένει να καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο μέσω των στρατηγικών σχεδίων των κρατών-μελών. Ενώ το νέο πλαίσιο της ΚΑΠ θα παράσχει την ευκαιρία για μια τέτοια πρωτοβουλία, η πολιτική βούληση για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών πρέπει να προέρχεται από τα κράτη-μέλη.

Ως εκ τούτου, ο επίτροπος Χόγκαν ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα συμπερίληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

Όπως τόνισε ο επίτροπος της Ε.Ε., «αν και έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στη μείωση του αντίκτυπου του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στο κλίμα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Οι εκπομπές από τη γεωργία αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε.

Εάν θέλουμε να επιτύχουμε μείωση του άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, όπως υποσχεθήκαμε στη Συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι μόνο για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του άνθρακα, αλλά και για να μειώσουμε τις απόλυτες εκπομπές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επισιτιστική ασφάλεια».

«Οι εννέα κοινοί στόχοι της Ε.Ε. είναι μια ευνοϊκή ευκαιρία. Εάν εφαρμοστεί σωστά, θα υπάρξει μέρισμα για το κλίμα, καθώς και επιχειρηματικό μέρισμα. Με όλο και περισσότερους καταναλωτές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να απαιτούν φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας τροφίμων και ποτών, είναι σαφές ότι αυτό θα είναι το μέλλον της αγοράς για τη γεωργία της Ε.Ε.», πρόσθεσε.

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

«Υπάρχουν μέτρα στήριξης»

Η “Νέα Κρήτη” ζήτησε χθες από τον πρόεδρο της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου, Μιχάλη Προμπονά, να σχολιάσει τις δηλώσεις του επιτρόπου Γεωργίας.

«Η ΚΑΠ πράγματι χρηματοδοτεί μέχρι σήμερα δράσεις για το περιβάλλον. Από ’κει και πέρα, τα “αντανακλαστικά” των Βρυξελλών και πόσο γρήγορα υλοποιούνται κάποια μέτρα είναι κάτι που εξαρτάται και από τη χώρα-μέλος»

Μιχάλης Προμπονάς, πρόεδρος Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου

«Η ΚΑΠ έχει δώσει μια έμφαση στην πράσινη γεωργία ή στην ενίσχυση των νέων αγροτών που ασχολούνται με περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Και αναφέρομαι στις επιπτώσεις που σχετίζονται είτε με την υπερκατανάλωση του νερού, είτε με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του αζώτου που παράγουν τα ζώα. Από ’κει και πέρα, ναι, θετικό είναι να δοθούν κίνητρα, αλλά το πώς θα γίνει αυτό δε μας το εξηγεί ο επίτροπος Γεωργίας. Σίγουρα, πάντως, βλέπουμε γενικότερα ότι ενισχύεται η παραδοσιακή γεωργία, η βιολογική γεωργία, η γεωργία που στηρίζεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργικών πόρων, αλλά από ’κει και πέρα πρέπει να δούμε κάτι πιο απτό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα».

Στο ερώτημά μας για τα “αντανακλαστικά” των Βρυξελλών στα θέματα αυτά, ο Μιχάλης Προμπονάς μάς είπε: «Τα “αντανακλαστικά” δεν είναι τόσο γρήγορα. Βέβαια, γίνεται προσπάθεια στο περιβάλλον όσον αφορά στις επιπτώσεις που υπάρχουν από διάφορες πτυχές της οικονομίας: και στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και στην ενέργεια και στις μεταφορές. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια δράσεις που υιοθετούνται και από τις κυβερνήσεις, που γίνονται νόμοι. Τώρα, το πόσο γρήγορα εφαρμόζονται όλα αυτά είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με τη χώρα, και με τη διάρθρωση των υπηρεσιών που υπάρχουν, κ.λπ.».

 

 

Σχόλια