Κρήτη

Κόκκινη κάρτα... σε Δήμους της Κρήτης - Κόπηκαν κατά ριπάς αιτήματα για χρηματοδοτήσεις

Ποιοι Δήμοι πήραν "απαγορευτικό" από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για δράσεις ψηφιακών εφαρμογών

Μετεξεταστέοι κρίθηκαν πολλοί Δήμοι της Κρήτης αναφορικά με τις προσπάθειες ανάπτυξης ηλεκτρονικών και διαδραστικών εφαρμογών για την ανάδειξη μνημείων και την τουριστική προβολή τους!

Τα αιτήματα για τις χρηματοδοτήσεις σχετικών έργων και δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Δράση 2.c.1: Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)”, έπεσαν “βροχή” από τους Δήμους του νησιού. Τα έργα ωστόσο δεν βρήκαν τον δρόμο προς την ένταξη!

Πολλά από τα αιτήματα ένταξης στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “κόπηκαν” στην αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει οι Δήμοι να επανέλθουν με νέες προτάσεις.

Το αξιοσημείωτο έως εντυπωσιακό είναι πως οι προτάσεις χρηματοδότησης απορρίφθηκαν σε πρώτη φάση από την Περιφέρεια Κρήτης για λόγους- “καρμπόν”! Κατά βάση τα αιτήματα “κόπηκαν” επειδή στην αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι των προτάσεων έχουν ελλείψεις, ασάφειες ως προς το αντικείμενο των σχεδιαζόμενων δράσεων, δεν τεκμηριώνουν ρεαλιστικό προϋπολογισμό και δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες απαιτήσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση πράξεις που κατέθεσαν οι Δήμοι της Κρήτης αλλά δεν πέρασαν την αξιολόγηση είναι πολλές. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα από τα “κόκκινα” που έπεσαν μαζεμένα από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Μία απορριπτική απόφαση αφορά στην πράξη “Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυλοποτάμου”. Η πρόταση, με συνολική δημόσια δαπάνη 289.950,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 3343 30.8.2018 πρόσκλησης “Δράση 2.c.1: Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)” αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β’ για τους ακόλουθους λόγους, όπως αναφέρεται στην απορριπτική απόφαση:

«Κριτήριο 1: Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης της 1ης Ομάδας Κριτηρίων (πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης): Διαπιστώνονται ασάφειες στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η οριστική χωροθέτηση θα επιλεχθεί κατά τη φάση μελέτης εφαρμογής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Επιπλέον περιλαμβάνεται στο έργο η εκπόνηση από τον ανάδοχο μελέτης εφαρμογής για την οριστικοποίηση στοιχείων του έργου.

Κριτήριο 2: Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης της 1ης Ομάδας Κριτηρίων: Λόγω των ασαφειών και της μελέτης εφαρμογής που προτείνεται για την οριστικοποίηση στοιχείων του έργου, δεν μπορεί να αξιολογηθεί η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. Επιπλέον δεν έχει υποβληθεί έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του έργου.

Κριτήριο 5: Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία της 2ης Ομάδας Κριτηρίων (ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου): Στο Τεχνικό Δελτίο του έργου υπάρχει η γενική αναφορά: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα υιοθετούν την αρχή του “Σχεδιάζοντας για Όλους”, εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία, βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες. Στην εγκεκριμένη μελέτη δε γίνεται καμία αναφορά για τον τρόπο που αυτό υλοποιείται εκτός του δικτυακού τόπου. Επιπλέον δεν τεκμηριώνεται η προσβασιμότητα του κτηρίου (παλαιό σχολείο Μελιδονίου) που προτείνεται για την εγκατάσταση των εφαρμογών».

Οι λόγοι της απόρριψης

Άλλη απορριπτική απόφαση αφορά στην πράξη “Ψηφιακή παρουσίαση της ιστορίας του Δήμου Κισσάμου και δράσεις ηλεκτρονικής τουριστικής προβολής”, με συνολική δημόσια δαπάνη 188.950 ευρώ. Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Β’ για τους ακόλουθους λόγους:

«Κριτήριο 1: Υπάρχουν ασάφειες στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου: Συγκεκριμένα δεν καταγράφονται στη μελέτη οι χώροι που θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές.

Η οριστική χωροθέτηση θα επιλεχθεί κατά τη φάση μελέτης εφαρμογής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση από τον ανάδοχο μελέτης εφαρμογής για την οριστικοποίηση στοιχείων του έργου. Παράλληλα διαπιστώνεται επικάλυψη με το έργο “Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων”.

Κριτήριο 2: Λόγω των ασαφειών στο φυσικό αντικείμενο και της μελέτης εφαρμογής που προτείνεται για την οριστικοποίηση στοιχείων του έργου, δεν μπορεί να αξιολογηθεί η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. Επιπλέον δεν έχει υποβληθεί έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του έργου.

Κριτήριο 5: Στο Τεχνικό Δελτίο του έργου υπάρχει η γενική αναφορά: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα υιοθετούν την αρχή του “Σχεδιάζοντας για Όλους”, εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία, βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες. Στην εγκεκριμένη μελέτη δε γίνεται καμία αναφορά για τον τρόπο που αυτό θα υλοποιηθεί εκτός του δικτυακού τόπου. Επιπλέον δεν τεκμηριώνεται η προσβασιμότητα του κτηρίου που προτείνεται για την εγκατάσταση των εφαρμογών».

Για τους ίδιους λόγους απορρίφθηκαν τα αιτήματα ένταξης για τις εξής δράσεις:

- “Ψηφιακή διαδραστική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για την προαγωγή του τουρισμού της εμπειρίας στο Πισκοκέφαλο Σητείας”, με συνολική δημόσια δαπάνη 297.550 ευρώ.

- “Ψηφιακή ανάδειξη του αρχαιολογικού αποτυπώματος των βυζαντινών μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου”, με συνολική δημόσια δαπάνη 299.850 ευρώ.

- “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι) και την τουριστική προβολής της Ιεράπετρας”, με συνολική δημόσια δαπάνη 121.860 ευρώ.

 

Σχόλια