Κρήτη

Πλατφόρμα για τους… θαλάσσιους εισβολείς - «Μεγάλο το πρόβλημα των “μεταναστών” για την Κρήτη»

Εργαλεία για την αντιμετώπιση των λεσεψιανών ειδών  

Τη βασική πρόταση για τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδικτυακού εργαλείου για τη μαζική συλλογή ειδικών αλιευτικών δεδομένων του λαγοκέφαλου και άλλων εισβολικών ειδών από την παράκτια αλιεία της Κρήτης καταθέτουν προς την Πολιτεία, μέσω του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νησιού.

Αυτό, μεταξύ των άλλων, αποφάσισαν στη διάρκεια της ημερίδας που πραγματοποίησαν στην Ιεράπετρα, υπό τη διοργάνωση του εν λόγω φορέα, όλοι οι συμμετέχοντες, για “Το πρόβλημα των εισβολικών (λεσεψιανών) ειδών: Η περίπτωση της Κρήτης”.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας ήταν η ανάγκη να υποστηριχτεί η δημιουργία μιας Web-GIS πλατφόρμας: ενός πρότυπου διαδικτυακού εργαλείου για τη μαζική συλλογή ειδικών αλιευτικών δεδομένων του λαγοκέφαλου και άλλων εισβολικών ειδών από την παράκτια αλιεία της Κρήτης, αφού πρώτα έχει τροφοδοτηθεί από αλιευτικά δεδομένα έρευνας πεδίου. Όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα, θα πρέπει να γίνει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να καθοριστούν και να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για το θέμα και τη διαχείρισή του, και να ενισχυθεί οικονομικά η ανάπτυξη μιας νέας εργαστηριακής μεθόδου μέτρησης της τετραδοτοξίνης (ΤΧ) στον λαγοκέφαλο, η οποία είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της εικόνας κατανομής της τοξικής ουσίας στο ψάρι. Οι μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι μικρής ευαισθησίας και τα αποτελέσματα στερούνται στατιστικής σημαντικότητας. Θα πρέπει να γίνει μια οικονομική μελέτη εκτίμησης της απώλειας του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων από την εμφάνιση των λεσεψιανών μεταναστών και δη των εισβολικών ειδών (ανάλογη μελέτη έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Τουρκία) και να αναζητηθούν βραχυχρόνια μέτρα ανακούφισης των επαγγελματιών αλιέων, που καθημερινά πλήττονται από την παρουσία των εισβολικών ειδών, την αύξηση της αλιευτικής τους προσπάθειας και την καταστροφή των εργαλείων τους.

Επίσης, θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία των επαγγελματιών αλιέων της Κρήτης και των συνδικαλιστικών τους οργάνων με τα αντίστοιχα όργανα στον ελλαδικό χώρο και τις χώρες της Μεσογείου. Με αυτόν το τρόπο η αγωνία τους θα ηχήσει δυνατότερα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα της ημερίδας, επιβάλλεται να συζητηθούν τα συμπεράσματα της ημερίδας και να αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα βήματα του ΓΕΩΤΕΕ-Π.Κ. και της Περιφέρειας Κρήτης, που θα επιδιώξουν μια σειρά επαφών με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάδειξη αλλά και τη συστηματική ενασχόληση με το μεγάλο αυτό θέμα.

«Μεγάλο το πρόβλημα των “μεταναστών”»

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη επισήμανε ότι το πρόβλημα της παρουσίας των λεσεψιανών μεταναστών, μέσω της διώρυγας του Σουέζ στις θάλασσες της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, ταλανίζει τους αλιείς πλέον της δεκαετίας, με σημείο αναφοράς τον λαγοκέφαλο, την τοξικότητά του και την καταστροφή των αλιευτικών τους εργαλείων - χωρίς να παραγνωρίζεται η έντονη παρουσία άλλων ειδών όπως το λεοντόψαρο και ο γερμανός.

Παράλληλα, η κ. Πετράκη επισήμανε ότι η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, αναγνωρίζοντας τόσο την αγωνία των ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα, όσο και την ανάγκη προστασίας του τουριστικού προϊόντος της, έχει υποστηρίξει ερευνητικές προτάσεις σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, έχει επισημάνει επανειλημμένως το πρόβλημα στο αρμόδιο υπουργείο και έχει προκαλέσει συνάντηση των επαγγελματιών αλιέων με τον γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στις εισηγήσεις τους οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην είσοδο των λεσεψιανών ειδών στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, τα προβλήματα που προκύπτουν και πρέπει να τεθούν σε διαχείριση, καθώς και την ευρωπαϊκή προσέγγιση της επικινδυνότητας του λαγοκέφαλου.

Στις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας αναδείχθηκε η περιβαλλοντική διάσταση του προβλήματος, αλλά και η ανάγκη λήψης μέτρων για την άμεση ανακούφιση του κλάδου των επαγγελματιών αλιέων, ο οποίος πλήττεται. Επίσης επισημάνθηκε η απουσία στοχευμένης μελέτης για τα είδη αυτά και η ανάγκη διαχείρισης όσων ειδών έχουν εμπορική αξία.

Να σημειωθεί ότι τα λεπτομερή συμπεράσματα της ημερίδας θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα βήματα του ΓΕΩΤΕΕ-Παραρτήματος Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης, που θα επιδιώξουν μια σειρά επαφών με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάδειξη αλλά και τη συστηματική ενασχόληση με το μεγάλο αυτό θέμα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη, ο περιφερειακός σύμβουλος Λασιθίου Γιάννης Γουλιδάκης, εκ του ΓΕΩΤΕΕ η Νικολέτα Κράββα και η Κατερίνα Λασηθιωτάκη, μέλη Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Κεντρικό), και εκ της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤΕΕ-Παραρτήματος Κρήτης ο πρόεδρος της Διοικούσας, δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, και τα μέλη Σάββας Νικολιδάκης, Άννα Δασκαλάκη, Παντελής Αρβανίτης και Κωνσταντίνα Καλογεράκη.

Από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) παρευρέθηκαν οι ερευνητές-ομιλητές Νότα Περιστεράκη, Ευγενία Λευκαδίτου και Μανόλης Μανδαλάκης, από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Μαρία Οικονόμου, καθώς και οι δρ. Ελένη Ψόχιου και Λίνα Ανεζάκη, Στρατούλα Καούρη και Εύα Τζιφάκη των Τμημάτων Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, αντίστοιχα. Επίσης παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Δήμου Ιεράπετρας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των τριών Συλλόγων Επαγγελματιών Αλιέων της Π.Ε. Λασιθίου, καθώς και πολίτες.

Σχόλια