Κρήτη

Direct: Η μουσική, τα κρουστά και οι προοπτικές για την ψυχική υγεία στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η μουσική και τα κρουστά στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας

Πώς ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τη μουσική και τις τέχνες, μέσω εκπαιδευτικών, αγγίζει άλλες χορδές, γιατί τα σεμινάρια στην Κρήτη καταδεικνύουν ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια διαφορετική λογική και προσέγγιση ακόμη και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ποιο πρόγραμμα του πανεπιστημίου Κρήτης υιοθετήθηκε από πρότυπο σχολείο της Σουηδίας και βοηθάει παιδιά με αυτισμό.

Η μουσική, τα κρουστά, οι τέχνες, η εκπαίδευση και οι προοπτικές μέσα από σεμινάρια και προγράμματα που ανοίγουν δρόμο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Απόψε ευθέως ή αλλιώς Direct, ο εμπνευστής του Προγράμματος και Μουσικός Γιάννης Παπατζανης.

Πώς η μουσική μέσα στο σχολείο, βοηθάει παιδιά με δυσκολίες στο Direct την Πέμπτη 21:45 με την Ράνια Μωραΐτη στην ΚΡΗΤΗ TV.

 

 

Σχόλια