Κρήτη

«Ορθόδοξο Βιβλίο» στον Ορθόδοξο Λόγο

Με παρουσιαστή τον Ιωάννη Λίλη και τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

Το βιβλίο αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέσα γνώσης. Καθένας που επιθυμεί να αντλήσει γνώση για τον κόσμο που τον περιβάλλει, τις επιστήμες, αλλά και για κάθε ανθρώπινη έκφανση και δραστηριότητα καταφεύγει στη μελέτη του βιβλίου.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, χάνεται σταδιακά η δύναμη του βιβλίου και υποκαθίσταται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και το ηλεκτρονικό βιβλίο.

Για τους χριστιανούς το πνευματικό βιβλίο είτε στην κλασσική είτε στην ηλεκτρονική του μορφή παραμένει απαραίτητο βοήθημα για τη ζωή. Είναι το μέσο που διδάσκει και νουθετεί τον Άνθρωπο, μέσα από την ανάδειξη της μαρτυρίας του Θεού στον κόσμο και τη γνωριμία με τον βίο των σύγχρονων πατέρων της εκκλησίας.

Η μελέτη του ορθόδοξου βιβλίου δεν γίνεται για να ικανοποιήσουμε την φιλομάθεια και την περιέργειά μας, αλλά προς πνευματική ωφέλεια και οικοδομή, για στήριγμα στην πίστη και πνευματική παρηγοριά στους πειρασμούς και τίς θλίψεις της ζωής. Αποτελεί στήριγμα στη δυσκολία, ανακούφιση στη θλίψη, μέσω του παραδείγματος που δίδει.

Στην εκπομπή «Ορθόδοξος Λόγος» της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου 2019, ώρες 15:30-16:30 συζητείται το θέμα του ορθόδοξου βιβλίου και της αξίας του στη ζωή του oορθόδοξου xχριστιανού.

Σχόλια