Κρήτη

Προχωρούν οι αποζημιώσεις για τη χαλαζόπτωση του Δεκέμβρη

Διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις.

Κανονικά προχωρούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των παραγωγών από τη χαλαζόπτωση του περασμένου Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου υπουργείου στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Στο ποσοστό της ζημιάς περιλαμβάνεται, εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζημιά), και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της, η οποία δημιουργείται από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος του παραγωγού.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο ΕΛΓΑ, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων, έχει προβεί στη στελέχωση του Υποκαταστήματος Ηρακλείου με εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, με διαδικασίες που ορίζονται από τον ΑΣΕΠ.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η διαβεβαίωση από τον ΕΛΓΑ ότι, σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζημιών πραγματοποιούνται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ σε ελαιοκαλλιέργειες της Π.Ε. Ηρακλείου, πέραν των ζημιών που προκλήθηκαν από καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, για τις οποίες ζημιές, όπως προαναφέρθηκε, είναι σε εξέλιξη το έργο των εκτιμήσεων, διαπιστώθηκαν και ζημιές που προκλήθηκαν από ζημιογόνα αίτια μη καλυπτόμενα ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, στις καλλιέργειες που ελέγχθηκαν παρατηρήθηκαν κυρίως μειωμένη παραγωγή λόγω ανομβρίας-ξηρασίας, καθώς και προσβολές από δάκο, αίτια τα οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Για την ένταξη τέτοιων ζημιών σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη γεωργία και τη δασοκομία.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου στον κ. Βαρδάκη, το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Ηράκλειου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών ως προς το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της λειψυδρίας-ξηρασίας μέχρι την περίοδο της συγκομιδής τους.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο ΕΛΓΑ, στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισμού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισμού Ασφάλισης από παραγωγούς, φορείς, ομάδες και συνεταιρισμούς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική μελέτη, με σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ, υλοποιώντας ένα μόνιμο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Σχόλια