Κρήτη

«Χείρα βοηθείας» για τους διαγωνισμούς που «τρέχουν» για τον νέο ΒΟΑΚ

Ξεκαθαρίζει το «παζλ» με τους συμβούλους του ΒΟΑΚ - Βγήκε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος - Αναδεικνύεται προσεχώς και ο τεχνικός σύμβουλος

Η εταιρεία “ΛΑΜΔΑ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων Υποδομής Α.Ε.” είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος που θα βοηθήσει το υπουργείο Υποδομών για τους δύο διαγωνισμούς του νέου ΒΟΑΚ που είναι στον “αέρα”, ενώ προσεχώς θα αναδειχτεί και ο τεχνικός σύμβουλος, καθώς στις 13 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον σχετικό διαγωνισμό.

Όπως φαίνεται λοιπόν επί του πρακτέου, ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τοπίο σε σχέση με τις εταιρείες-συμβούλους που επιζητά να προσλάβει το υπουργείο Υποδομών, σε μια προσπάθεια να “τρέξει” τόσο τον διαγωνισμό παραχώρησης για το τμήμα Χανίων-Χερσονήσου όσο και τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσονήσου-Νεάπολης Λασιθίου.

Και οι δύο διαγωνισμοί, λόγω διεθνούς χαρακτήρα, λόγω μεγάλου αντικειμένου έργου και μεγάλου κόστους και λόγω του ότι μιλάμε για παραχώρηση και ΣΔΙΤ, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και απαιτητικοί.

Στο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών έκριναν ότι χρειάζονται “χείρα βοηθείας” για τους δύο παράλληλους διαγωνισμούς που “τρέχουν” για τον νέο ΒΟΑΚ, δηλαδή τον διαγωνισμό σύμβασης παραχώρησης για το τμήμα Χανίων-Χερσονήσου και τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσονήσου-Νεάπολης Λασιθίου.

Και έτσι προχώρησαν σε επιμέρους δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, χρηματοοικονομικού συμβούλου και νομικού συμβούλου. Για τον τεχνικό σύμβουλο, τα σημαντικά μαντάτα έρχονται προσεχώς. Ο διαγωνισμός έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τη 13η Φεβρουαρίου, ενώ ο τεχνικός σύμβουλος που θα επιλεγεί θα προσφέρει υπηρεσίες έναντι αμοιβής 496.000 ευρώ (με ΦΠΑ), είτε για 30 μήνες, είτε εναλλακτικά μέχρι την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης για το κομμάτι Χανίων-Χερσονήσου και της σύμβασης ΣΔΙΤ, αντίστοιχα, για το κομμάτι Χερσονήσου-Νεάπολης Λασιθίου.

Για τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ωστόσο, έχουμε ήδη εξελίξεις. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορές 4 εταιρείες. Οι δύο από τις τέσσερις προσφορές κρίθηκαν έγκυρες και προκρίθηκε λόγω μεγαλύτερης προσφερόμενης έκπτωσης και άρα χαμηλότερης τιμής η εταιρεία “ΛΑΜΔΑ”.

 

Ο διαγωνισμός

Αναλυτικότερα, το υπουργείο Υποδομών προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων:

α) Παραχώρησης για το έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ “Χανιά-Ηράκλειο”» και

β) Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος του ΒΟΑΚ “Χερσόνησος-Νεάπολη”, με ΣΔΙΤ».

 

Η μειοδότρια

Οι τέσσερις προσφορές

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών, στον διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για το έργο ανακατασκευής του ΒΟΑΚ συμμετείχαν συνολικά τέσσερις εταιρείες:

α) “Deloite Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων”.

β) “TREK Αναπτυξιακών Υποδομών και Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία”.

γ) “ΛΑΜΔΑ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων Υποδομής Α.Ε.”.

δ) “Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών”.

Οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων με την επωνυμία “TREK TREK Αναπτυξιακών Υποδομών και Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και “Grant Thornton Εταιρεία Παροχής Φορολογικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών” δεν αξιολογήθηκαν, καθώς κατά το προηγούμενο στάδιο επιλογής δεν έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού.

Από τις δύο προσφορές που έγιναν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν, την πλέον συμφέρουσα προσφορά κατέθεσε η εταιρεία “ΛΑΜΔΑ” με έκπτωση 37,16% και ποσό 377.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η εταιρεία Deloite Business Solutions κατατάχθηκε 2η, αφού κατέθεσε προσφορά 438.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και έκπτωση 27%.

Όπως σημειώνεται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κηρύσσεται μειοδότρια εταιρεία η “ΛΑΜΔΑ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων Υποδομής Α.Ε.” (“Προσωρινός ανάδοχος”), η οποία καλείται να υποβάλει, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα...

 

Σχόλια