Κρήτη

Στις Βρυξέλλες ο Γιάννης Κουράκης

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιφερειών

Ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης πραγματοποιείται στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια από τις τελευταίες ολομέλειες και το «παρών» δίνει και ο Γιάννης Κουράκης.

Μερικά από τα θέματα που τίθενται την Τετάρτη και την Πέμπτη:

-Συζήτηση για τα μελλοντικά προγράμματα της ευρωπαϊκής της Ε.Ε όσον αφορά στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία, τον αθλητισμό

-Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας

-Συζήτηση για τη συμβολή των πόλεων και των περιφερειών στις πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης της Ε.Ε

 

 

Σχόλια