Κρήτη

Εκκλησία της Κρήτης για εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία κλήρου

Τα δύο αυτά «καυτά» θέματα απασχόλησαν σήμερα την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης  

Το θέμα της τροποποίησης άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος, που αφορούν στον θεσμό της οικογένειας και την ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και τα θέματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και της μισθοδοσίας του Κλήρου, απασχόλησαν την Εκκλησία της Κρήτης.

Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τον ορισμό Συνοδικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, Χερρονήσου, Ιεραπύτνης και Σητείας, τον Αρχιμανδρίτη αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, καθώς και τον δικηγόρο και νομικό σύμβουλο της Ιεράς Συνόδου.

Η επιτροπή θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις του θέματος της αναθεώρησης άρθρων του Ελληνικού συντάγματος, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των κληρικών.

Επίσης ελήφθη η απόφαση η Επιτροπή αυτή - εφόσον κληθεί - να αναλάβει το έργο της κατάθεσης των θέσεων και των προτάσεων της Εκκλησίας της Κρήτης στους αρμόδιους, ενώ σε περίπτωση κατάθεσης Νομοσχεδίου, σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των κληρικών, θα υποβάλει σχετική ενημερωτική εισήγηση προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις μετέπειτα ενέργειες.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 2 Ἰανουαρίου 2019, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε, γιά μιά ἀκόμη φορά, μέ τό θέμα τῆς τροποποίησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, πού ἀφοροῦν στόν θεσμό τῆς Οἰκογένειας καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καθώς καί τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας καί τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους, 2019, ἐκφράζει πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου, θερμές πατρικές εὐχές, γιά κάθε πρόοδο, εὐημερία καί ἐπίτευξη ἀγαθῶν στόχων καί προγραμματισμῶν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀφοῦ ἔλαβε γνώση τῆς Ἔκθεσης τῆς Ἀντιπροσωπείας Της, ἡ ὁποία πρόσφατα ἐπισκέφθηκε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί, κατόπιν τῆς σχετικῆς ἐνημέρωσης, εἶχε συζήτηση καί συνεργασία μέ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, γιά τά παραπάνω σπουδαία θέματα, ὁμόφωνα ἀποφάσισε νά ἐκφράσει τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πρός τόν Παναγιώτατο, γιά τήν ἔκδοση Ἀνακοινωθέντος μέ τίς θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τά παραπάνω θέματα καί γιά τή ρητή ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Ἐπί πλέον ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμόφωνα ἀποφάσισε τόν ὁρισμό Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποτελούμενης ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομο Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, δικηγόρο καί Νομικό Σύμβουλο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία, θά ἐνημερώνεται γιά τίς ἐξελίξεις τοῦ θέματος τῆς ἀναθεώρησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καθώς καί γιά τή σχεδιαζόμενη ἀλλαγή τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τῶν κληρικῶν.

Τέλος, ἡ Ἐπιτροπή αὐτή, ἐφ᾽ ὅσον κληθεῖ, θά ἀναλάβει τό ἔργο τῆς κατάθεσης τῶν θέσεων καί τῶν προτάσεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στούς ἁρμόδιους, ἐνῶ σέ περίπτωση κατάθεσης Νομοσχεδίου, σχετικά μέ τό ἐργασιακό καθεστώς τῶν κληρικῶν, ἡ Ἐπιτροπή, μετά ἀπό κατάλληλη ἀξιολόγηση, θά ὑποβάλει σχετική ἐνημερωτική εἰσήγηση πρός τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία θά λάβει τίς τελικές Ἀποφάσεις, γιά τίς μετέπειτα ἐνέργειες».

               

Σχόλια