Κρήτη

Εξισωτική αποζημίωση: Από 10 Ιανουαρίου ξεκινούν οι ενστάσεις

Τι προβλέπεται και για το ακατάσχετο

Στο διάστημα από τις 10 έως τις 23 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις όσοι δεν πληρώθηκαν την Εξισωτική Αποζημίωση του 2018, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροπολογία που αναφέρεται στο ακατάσχετο των αγροτών, στο όριο των 7.500 ευρώ ετησίως. Η συγκεκριμένη τροπολογία πήρε ΦΕΚ στις 24 Δεκεμβρίου 2018.

Σε δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης ανέφερε ότι το ακατάσχετο 1.250 ευρώ τον μήνα παραμένει και επιπλέον είναι τα 7.500 ευρώ. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Σε ό,τι αφορά την Εξισωτική Αποζημίωση, στις 21 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονομική ενίσχυση για τις αιτήσεις του 2018. Το συνολικό πόσο και για τα δύο υπομέτρα (ορεινών και εκτός ορεινών) ανέρχεται σε 224.847.678,06 ευρώ και αφορά 332.479 δικαιούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

- 4.296 δικαιούχους με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης-αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.

- 1.092 δικαιούχους των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης-αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

- 446 δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών.

- 555 δικαιούχους για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Για την πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορούν να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές. Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες της 3ης περίπτωσης), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το υπουργείο Οικονομικών, για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό, θα εξεταστούν επίσης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη 10η/1/2019 και εντός δέκα εργάσιμων ημερών, δηλαδή ως και την 23η/1/2019. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχόλια