Κρήτη

ΕΡΕΥΝΑ

Νερό αξίας 589.000 ευρώ από τον Αποσελέμη

Τι δείχνουν οι συμβάσεις της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

“Ακτινογραφία” της λειτουργίας και των αναγκών κάθε Δήμου αποτελεί η συνολική εικόνα των συμβάσεων που αναρτώνται στη “Διαύγεια”. Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τις συμβάσεις των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεών τους που έχουν αναρτηθεί στη “Διαύγεια” το διάστημα από Ιούνιο του 2016 έως Νοέμβριο του 2018, παρουσιάζει τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον Δήμο Ιεράπετρας.

Παρατηρώντας κάποιος τις συμβάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου, διαπιστώνει ότι το έργο παράγεται με τον ίδιο τρόπο που παράγεται σε όλους τους Δήμους. Η πρακτική είναι συνήθης πλέον σε όλους τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι απευθείας αναθέσεις και τα μικροποσά αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά των συμβάσεων που παράγονται. Κοινό σημείο του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο - και σε επόμενο δημοσίευμα θα καταδειχθεί - που αφορά στη Χερσόνησο, είναι ο Αποσελέμης και το νερό που αγοράζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αγίου Νικολάου παρουσιάζει το εξής μεγάλο ενδιαφέρον: η σύμβαση- “μαμούθ” που έχει συναφθεί και αναρτηθεί στη “Διαύγεια” από τη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου φτάνει τα 589.000 ευρώ. Ανάδοχος της σύμβασης αυτής είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε., που διαχειρίζεται το νερό του ταμιευτήρα του Αποσελέμη. Μεγάλες συμβάσεις υπάρχουν αρκετές για μισθώσεις μηχανημάτων ή επισκευή και βελτίωση δικτύων, όπως για τα όμβρια ή την ύδρευση, ή ακόμη και για προμήθεια καυσίμων. Υπάρχουν όμως και πολλές μικρές συμβάσεις με ποσά κάτω των 5.000 ευρώ, που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τον επίτροπο, και άλλες κάτω των 20.000 ευρώ που δε χρειάζονται διαγωνιστική διαδικασία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύμβαση με 4.960 ευρώ για μεταφορά πόσιμου νερού, καθώς και οι “σπασμένες” μικρές εργολαβίες που δίνονται χωρίς διαγωνισμό και επίτροπο. Πάντως, εντύπωση προκαλούν και οι ακριβές συμβάσεις για μισθώσεις μηχανημάτων σε Βραχάσι και Νεάπολη, αφού συνολικά το κόστος που κατέβαλε η ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου φτάνει στο ποσό των 85 χιλιάδων ευρώ!

Δείτε τους πίνακες και ΕΔΩ.

ΟΚΥ Αγίου Νικολάου: Μονοπωλεί η σύμβαση των 98.000 ευρώ

Με ανάλογο τρόπο έχουν συναφθεί και οι συμβάσεις στον Οργανισμό Κοινωφελών Υπηρεσιών (ΟΚΥ) Αγίου Νικολάου. Η πλειοψηφία των συμβάσεων είναι μικροποσά κάτω των 3 χιλιάδων ευρώ, ενώ μεγάλη - ίσως η μεγαλύτερη - σύμβαση είναι αυτή που αφορά στην προμήθεια ειδών παντοπωλείου που φτάνει στις 98.331 ευρώ.

Και στον Οργανισμό Κοινωφελών Υπηρεσιών Αγίου Νικολάου ακολουθείται η τακτική των απευθείας αναθέσεων, χωρίς αυτό κατ’ ανάγκην να δηλώνει κάποια αιχμή για παράνομη διαδικασία. Απλώς, όπως έχει επισημανθεί από την εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έχει θεσπιστεί για να διευκολύνει τη λειτουργία των Δήμων εξαιτίας της δαιδαλώδους γραφειοκρατικής διαδικασίας που απαιτείται από τη νομοθεσία για τη διεξαγωγή ενός και μόνο διαγωνισμού: ίσως τρεις, έξι, ή και εννέα μήνες ακόμη, αν τυχόν υπήρχαν ενστάσεις ή ακυρωνόταν για τυπικούς λόγους η διαδικασία.

Την ίδια στιγμή όμως, η χρήση της διαδικασίας για απευθείας ανάθεση γίνεται με σχεδόν καταχρηστικό ρυθμό από τους Δήμους που προσπαθούν να “ξεμπερδεύουν” γρήγορα. Πολύ δε περισσότερο που σε κάποιες περιπτώσεις “σπάνε” οι εργολαβίες σε πολύ μικρά κομμάτια, ώστε να μη χρειάζεται καν επίτροπος και να μπορούν να ανατεθούν απευθείας. Για παράδειγμα, για συμβάσεις κάτω των 5.000 ευρώ δε χρειάζεται επίτροπος . Έτσι θα συναντήσει κάποιος διπλές και τρίδιπλες ίδιες συμβάσεις με τέτοια μικροποσά, όπως για αναλώσιμα, για υλικά μηχανογράφησης ή ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων.

Δείτε τον πίνακα και ΕΔΩ.

Κοινωνία - Πολιτισμός - Αλληλεγγύη Δήμου Ιεράπετρας: Στα τρόφιμα τα πιο πολλά λεφτά

Οι συμβάσεις που παρουσιάζονται αφορούν την περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 ως τον Νοέμβριο του 2018. Όπως και στους άλλους Δήμους, η “Νέα Κρήτη” παρουσιάζει τις συμβάσεις της Επιχείρησης Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α.) του Δήμου Ιεράπετρας, με συνολική δαπάνη 366.940 ευρώ.

Η πρακτική της λειτουργίας της Επιχείρησης αυτής είναι ίδια με όλες τις άλλες και δεν αφήνεται σε καμία περίπτωση με το παρόν δημοσίευμα αιχμή για τυχόν παράνομη δραστηριότητα. Η επισήμανση αφορά στην πρακτική των απευθείας αναθέσεων που ακολουθούν όλοι οι Δήμοι και όλες οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, όμως ως πρακτική δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, καθώς μπορεί και να συμβαίνει κατάχρηση, γεγονός που ίσως γεννά ερωτηματικά ως προς το ηθικό μέρος του πράγματος.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ιεράπετρας, η μεγαλύτερη σύμβαση που φαίνεται να έχει συναφθεί έχει ύψος περίπου 85 χιλ. ευρώ και αφορά σε σύμβαση τροφίμων. Υπάρχουν άλλες δύο τέτοιες συμβάσεις, 27 χιλ. ευρώ και 25 χιλ. ευρώ, καθώς και μία ακόμη 22 χιλ. ευρώ. Άλλη μια αξιοσημείωτη σύμβαση είναι αυτή για τα καύσιμα και άλλη μία για οικοδομικές εργασίες, και οι υπόλοιπες αφορούν σε μικρές συμβάσεις 3-4 χιλιάδων ευρώ που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τον επίτροπο ή και άλλες κάτω των 20 χιλ. ευρώ, που δε χρειάζονται διαγωνισμό.

Δείτε τον πίνακα και ΕΔΩ.

Η ΔΑΕ Αγίου Νικολάου

Μια πολύ μεγάλη σύμβαση, ύψους 247.737 ευρώ, εμφανίζεται στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΑΕ) Αγίου Νικολάου, που αφορά στην εκμετάλλευση υπηρεσιών επισκευαστικής ζώνης. Η αμέσως επόμενη μεγάλη σύμβαση της ίδιας Δημοτικής Εταιρείας αφορά στη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών, ύψους 95 χιλ. ευρώ, η προμήθεια ενός οχήματος αξίας περίπου 31 χιλ. ευρώ και η μον. επεξεργασίας βαφής σκαφών, ύψους 40 χιλ. ευρώ. Οι υπόλοιπες συμβάσεις της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Αγίου Νικολάου είναι μικρές, με ποσά που δεν υπόκεινται καν σε έλεγχο ή διαγωνισμό, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 945 χιλ. ευρώ.

Δείτε τον πίνακα και ΕΔΩ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια