Κρήτη

Δείτε πότε λήγει η προθεσμία δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών

Λήγει το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την «Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018»

Αυτό υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηρακλείου, ενώ επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι οι δηλώσεις συγκομιδής είναι υποχρεωτικές. Και η υποχρεωτικότητα αυτών ισχύει είτε οι παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους.

Οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr.

Υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων συγκομιδής είναι πλέον και όλοι οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι στο εξής θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και για τα δικά τους αμπελοτεμάχια και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

Το ίδιο υποχρεούνται και οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου (με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η κυριότητα της παραγωγής παραμένει στον αμπελουργό ή αποδεικνύει και έως τρίτου βαθμού συγγένεια) προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι λιγότερο από 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δε διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Σε περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν “μηδενική” δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές έως την παραπάνω ημερομηνία αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2813/407.933, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο γεωπόνο Δούκα Αργυρίου.

 

 

Σχόλια