Κρήτη

Οι νέοι και οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο στο επίκεντρο του «Ορθόδοξου Λόγου»

Σήμερα στις 15:30 στην ΚΡΗTΗ TV

Με το σημαντικό θέμα: «Οι νέοι και οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο» θα καταπιαστεί η εκπομπή «Ορθόδοξος Λόγος», σήμερα στις 3:30 το μεσημέρι.

Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας στη ζωή μας, ενώ προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για μάθηση, ενημέρωση και επικοινωνία για όλους. Η ζωή μας έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξή του, καθώς μέσα από αυτό παρέχεται πρόσβαση σε μεγάλο εύρος πληροφοριών, απαραίτητων για την καθημερινότητά μας. Για τους νέους το διαδίκτυο αποτελεί μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ταλέντων, με χρήση μεταξύ των άλλων και εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα λήψης γνώσεων και διεύρυνσης των οριζόντων τους.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που ανησυχούν για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ιδίως για τους νέους ανθρώπους. Η υπέρμετρη χρήση του και εξαιτίας αυτής ο επικίνδυνος εθισμός σε αυτό, η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, η έκθεση σε ανάρμοστο περιεχόμενο, η απομόνωσή τους από τον κοινωνικό ιστό, η χαλάρωση των ανθρώπινων σχέσεων, καθώς και άλλοι σοβαρότατοι κίνδυνοι που εγκυμονούνται από την χωρίς μέτρο προσήλωση των νέων σε αυτό, δημιουργούν ερωτηματικά για τη λειτουργία και την ανεξέλγκτη χρήση του.

Η εκπομπή «Ορθόδοξος Λόγος» της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου ασχολείται και προβληματίζεται σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τους νέους ανθρώπους από τη χρήση του διαδικτύου.

Σχόλια